ÎN ATENȚIA MASTERANZILOR DE LA M.P.L., anul I !!!!!


POLITICI  SOCIALE  ÎN U. E. , conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

La această disciplină masteranzii au obligația de a-și alege tema!!!!

Pentru alegerea temei se depune pâna la data de 18.05.2017 cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta două cereri pe temă !!!

Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

Examenul  constă în prezentarea referatului.( data examenului va fi anunțată ulterior!)

Teme pentru referat

1.Conceptul de politica sociala comunitara. Modelul social european

2.Tipuri de politici sociale

3.Politica socială în Uniunea Europeană – Protagonişti şi proceduri  

4.Priorităţi ale politicii sociale

5.Direcţii de acţiune ale politicii sociale

6.Strategii, instrumente şi metode de implementare a politicii sociale

7.Aspecte problematice, tendinţe şi provocări

8.Coordonarea deschisă a politicilor sociale în U.E.

9.Egalitatea de șanse pe piața muncii.

10.Reglementări comunitare în domeniul ocupării forței de muncă.

11.Reglementări comunitare în domeniul formării profesionale.

12.Circulaţia persoanelor în UE.

13.Sistemul de pensii.

14.Excluziune şi Incluziune Socială în documentele U.E.

15.Politici de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile.

16.Identificarea saraciei.

17.Sisteme de sănătate.

18.Amartya Sen- excluderea socială.

19.Titmuss și cele 3 modele ale politicilor sociale; Gosta-Andersen și cele 3 tipuri de politici sociale.

Biliografie

1)Demier, Francis.: Istoria politicilor sociale. Europa, sec. XIX-XX, traducere de Camelia Secăreanu Institutul European, Iaşi, 1998,

2) Iovitu, Mariana, Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti, 1997,  

3)Carta Verde. Politica De Dezvoltare Regionalå in România, Guvernul României Si Comisia Europeană, Programul Phare, Bucuresti, 1997,

4)Poede,George.- Politici sociale, Editura TipoMoldova,Iasi,2002,

5)Ştefănescu, Tudor (coord.), Politicile Sociale ale Uniunii Europene, Institutul European din România, Bucureşti, 2002,

6)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.- Modele de politici sociale = Models of social policy , Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti, 1999,

7)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.Modele de politici sociale = Models of social policy.Bucuresti:Editura Didactica si Pedagogica,1999,361.61 MIH,

8)Zamfir, Elena, Zamfir, Catalin.: Politici sociale. România în context european, Alternative, Bucureşti, 1995,

9). Constantin,Valentin-Documente de bază ale comunităţii şi UE.Editia a II-a

Polirom,Iasi,2002,

10) Dragan.G,- Uniunea Europeană intre federalism şi interguvernamentalism,ed. ASE, Bucureşti,2005,

11) Hardwick,Philip,Langmead,John,Khan,Bahadur- Introducere in economia politica moderna, Polirom,Iasi,2002,

12)Mungiu-Pippidi, Alina, Ioniță, Sorin, Politici publice: teorie şi practică, Editura Polirom, Iaşi, 2002,

13)Miroiu, Adrian, Introducere în analiza politicilor publice, Bucureşti, 2001,

14)Directive UE

15)Jurisprudența C.J.U.E.

 

 

 

MODIFICARE A.P.E., anul I!!!!!!

Convocările disciplinelor Drept european II și Contracte administrative și parteneriatul public-privat, conf. univ. dr. Daiana VESMAȘ, din data de 25.03.2017 și 26.03.2017 sau reprogramat după cum urmează
Drept european II în 20.05.2017 orele 9,00- 12,00
                              în 21.05.2017 orele 9,00- 12,00
Contracte administrative și parteneriatul public-privat  în 20.05.2017 orele 12,00- 15,00
                                                                                                în 21.05.2017 orele 12,00- 15,00

MODIFICĂRI PROGRAMĂRI LA A.P.E., anul II !!!

Modificări la următoarele discipline, specializarea A.P.E., anul II :


Relații de muncă și politica socială în UE, Lect.univ.dr. Monica GHEORGHE, din 19.05.2017, orele 14,00-17,00- se mută în 27.05.2017, orele 9,00-12,00.


Sisteme constituționale în UE, Prof.univ.dr. Manuel GUȚAN, din 1.04.2017, orele 9,00-15,00, se mută în 31.03.2017, orele 14,00-16,00.
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU MASTERANZII DE LA TAXĂ!!!
Masternazii care se regasec pe tabelul următor , au obligația de a plăti până luni, 13.03.2017, ora 13,00, sumele postate. ( reprezintă valoarea celor două taxe de școlarizare, în valoare de 2.025lei. A doua rată trebuia achitată până în data de 16.01.2017.)
Cei care nu vor avea achitate cele două rate de școlarizare, până luni 13.03.2017 , ora 13,00 vor fi exmatriculați pentru neplată!!!!

SE PLATESTE NUMAI LA CASIERIE – RECTORAT, B-DUL VICTORIEI, NR 10, ORELE  9 – 13 (NU SE PLATESTE  PRIN VIRAMENT!)

ANUNȚ IMPORTANT pentru masteranzii A.P.E., anul I !!!!

Deoarece în data de 3.03.2017, la convocarea Tradiții statale și juridice în Europa, prof.univ.dr. Manuel GUȚAN, prezența a fost mică, se reia cursul și prezența este obligatorie, în data de 17.03.2017, orele 14-20 (cînd este programat opționalul d-nei Bianca GUȚAN!!!).