TEME REFERATE specializarea Ș.P.


INSTITUŢII DE DREPT PENAL GENERAL APROFUNDAT I
Lect.univ.dr. Daniela CZIKA
Temă referat :
1.PRINCIPIUL LEGALITĂȚII ÎN JURISPRUDENȚA CEDO.

2.PRINCIPIUL UMANISMULUI ÎN VIZIUNEA CEDO-INTERZICEREA TORTURII.

3.PRINCIPIUL UMANISMULUI ÎN JURISPRUDENȚA CEDO-INTERZICEREA TRATAMENTELOR INUMANE ORI DEGRADANTE.

 

 INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE I
Conf.univ.dr. Elisabeta BOȚIAN

TEME REFERATE

1. Controverse privind subiectul activ în cazul infracțiunilor de spălare a banilor.

2. Particularități ale laturii subiective în cazul infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea și combaterea terorismului.

3. Infracțiunile motivate de ură. Particularități ale laturii obiective și subiective în cazul incriminărilor cuprinse în O.U.G. 31/2002 și în Legea nr. 157 din 2 iulie 2018.

4. Analiza circumstanțelor agravante, a cauzelor de nepedepsire și de reducere a pedepsei în cazul infracțiunilor privind regimul drogurilor și efectul acestora în cazul constatării lor.

5. Evaziunea fiscală. Concept, istoric și clasificări.

6. Particularitățile elementului material în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală.

7. Subiectul activ în cazul infracțiunilor de corupție prevăzute în Legea nr. 78/2000.


Toate referatele vor fi întocmite cu ample referiri la doctrina de specialitate și la soluțiile din practica judiciară! Vor fi avute în vedere totodată, deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia recursului în interesul legii și dezlegării unor chestiuni de drept.

Subiecte discutate la convocări.

1. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României

2. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea şi combaterea terorismului

3. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.

4. Infracțiuni prevăzute în OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și a simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului personelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii

5. Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului

6. Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

7. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 59/1934 asupra cecului

8. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

9. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Bibliografie selectivă:

1. Hotca M., Gorunescu M, Neagu N., Pop D.G., Sitaru A., Geamănu R.F. , Infracțiuni prevăzute în legi speciale, Comentarii și explicații, Ediția 4, Editura C.H. Beck, București, 2017

2. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

3. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002

4. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

5. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006

6. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011

7. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010

8. A. Ungureanu, Probleme teoretice şi practice privind infracţiunile la regimul juridic al frontierei de stat a României, în Dreptul nr. 4/1995

9. P. Dungan, Unele aspecte privind infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei în zona fluvială, în RDP nr. 1/1996

10. I. Pitulescu, Consideraţii referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, în Dreptul nr. 8/2002

11. C. Adochiţei, I. Adochiţei, Spălarea banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003

12. I. Lascu, Spălarea banilor. Actualitate. Realitatea social şi incriminare, în Dreptul nr. 6/2003

13. V. Dabu, R. Borza, Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte normative în materie (I) şi (II), în Revista de Drept Penal nr. 4/2007 şi R.D.P. nr. 2/2008

14. Gh. Dobrican, Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi, executorii judecătoreşti şi notarii publici în raport cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în Dreptul nr. 5/2005

15. D. Ciuncan, A. Niculiţă, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2006

16. M. K. Guiu, Spălarea banilor, în Dreptul nr. 3/2006

17. Ştefan Popa, Adrian Cucu, Economia subterană şi spălarea banilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000

18. C. Bogdan, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2007

19. P. Munteanu, Câteva elemente de distincţie între spălarea de bani, tăinuire şi favorizare, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008

20. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunea de tăinuire, în Revista de Drept Penal nr. 4/2009

21. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor. Infracţiuni conexe, în Revista de Drept Penal nr. 4/2010

22. S. Tănase, Aspecte introductive de ordin legal şi instituţional referitoare la spălarea banilor în România, în Dreptul nr. 9/2010

23. N. Cristuş, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010

24. Costică Voicu, Spălarea banilor murdari, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1999;

25. C. Bogdan, Spălarea banilor. Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

26. Gh. Mocuţa, Consideraţii asupra proiectului de lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Revista Dreptul nr.l 1/1998.

27. I. Gârbuleț, Considerații în legătură cu traficul intern de droguri reglementat de art. 2 din Legea nr. 143/2000, în Dreptul nr. 12/2008

28. I. Lascu, L.C. Lascu, Extinderea incriminării traficului de stupefiante, în Dreptul nr. 12/2000

29. Al. Boroi, N. Neagu, Combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2001

30. I. Micuț, Aspecte teoretice și practice referitoare la aplicarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului illicit de droguri, în Dreptul nr. 1/2002

31. T. Dima, Consumul ilicit de droguri, infracțiune sau contravenție?, în Revista de Drept Penal nr. 3/2002

32. T. Dima, C. Neagu, Precursorii și traficul ilicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003

33. Traian Dima, Traficul și consumul ilicit de stupefiante. Combaterea prin mijloace de drept penal, Ed. Lumina Lex, București, 2001

34. Dima Traian, Incriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu spre o interdicție fără sancțiune penală, în Revista Dreptul nr. 1/2009

35. Dima Traian, Păun Alina Gabriela, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în revista Dreptul nr. 2/2008

36. T. Dima, L.D. Al-Kawadri, Scoaterea de droguri din țară și traficul de droguri, unitate sau pluralitate de infracțiuni?, în RDP nr. 3/2010

37. T. Dima, L.D. Al-Kawadri, Reflecții privind infracțiunea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 143/2000 în modalitatea punerii la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, în Dreptul nr. 9/2009

38. S. Bogdan, Soluții juridice pentru decriminalizarea consumului de droguri, în S.U.B.B. nr. 1/2010

39. R. Mocanu, Infracțiuni legate de droguri. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2007

40. T. Medeanu, Flagrantul în traficul cu droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2007

41. T. Dima, M.A. Hotca, T.B. McCann, Aspecte de practică judiciară și de drept penal comparat referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu, în Dreptul nr. 10/2007

42. I. Gârbuleț, Traficul și consumul ilicit de droguri. Studiu de legislație, doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2009

43. M. Udroiu, Noi dispoziții procedurale în materia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, în Dreptul nr. 8/2005

44. Georgeta Valeria Sabău, Traficul și consumul ilicit de droguri și precursori, Ed. Universul Juridic, București, 2010

45. Bercheșan Vasile și Pletea Constantin, Drogurile și traficanții de droguri, Ed. Paralela 45, Pitești, 1998

46. Hasanov Eldar, Infracționalitatea în domeniul drogurilor și lupta împotriva ei în Uniunea Europeană. Politică și legislație, Ed. Ideea Europeană, București, 2006

47. Corneliu Turianu, Nota II la articolul Dacă subiectul activ al unei infracțiuni poate fi și subiectul pasiv al acesteia, cu referire specială la infracțiunile de producere, consum și trafic de droguri, în Dreptul nr. 3/1996

48. I. Lascu, L.C. Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracțiunile de corupție, în Dreptul nr. 10/2000

49. H. Diaconescu, Modificări aduse structurii și conținutului infracțiunilor de luare și dare de mită, primire de foloase necuvenite și trafic de influență prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 4/2001

50. D. Ciuncan, Competența procurorului specializat în combaterea corupției, în Dreptul nr. 10/2001

51. V. Pătulea, Implicații ale reglementării, prin Legea nr. 78/2000, a competenței procurorilor specializați în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 11/2001

52. I. Dumitru, Consecințele juridice ale nerespectării Legii nr. 78/2000 referitoare la competența materială a secției de combatere a corupției și criminalității organizate, precum și a serviciilor și birourilor de combatere a corupției și criminalității organizate, în Dreptul nr. 1/2002

53. Al. Paicu, Măsura confiscării prevăzută de art. 19 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 7/2002

54. D. Ciuncan, V. Pătulea, Efectele nedeclarării donațiilor în lumina Legii nr. 78/2000, în Dreptul nr. 10/2002

55. T. Medeanu, I. Băcian, Infracțiunile de corupție. Competență, în R.D.P. nr. 2/2003

56. Al. Țuculeanu, Cu privire la competența procurorilor Parchetului Național Anticorupție de efectuare a urmăririi penale și de supraveghere a actelor de cercetare penală, în Dreptul nr. 2/2003

57. Al. Boroi, N. Neagu, Armonizarea legislației penale române cu legislația europeană în materie de corupție, în Dreptul nr. 4/2003

58. N. Neagu, N. B. Buzăianu, Considerații referitoare la confiscarea specială în cazul infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 9/2004

59. C. Tănăsescu, D. Ispas, Opinie privind reglementarea diferențiată a modalităților de restituire și de confiscare a valorilor care au făcut obiectul unei infracțiuni de corupție, în Dreptul nr. 6/2006

60. S. Corlățeanu, Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților Europene, în Dreptul nr. 12/2006

61. P. Buneci, Ocrotirea prin mijloace penale și procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene, Ed. pro Universitaria, București, 2008

62. C. Dumitrescu, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în R.D.P. nr. 1/2008

63. N. Neagu, Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor, în R.D.P. nr. 3/2008

64. O. Dobleagă, M.M. Baciu, B. Karoly, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene (I), în R.D.P. nr. 4/2008

65. R. Glodeanu, Luarea și darea de mită, Ed. Hamangiu, București, 2009

66. D. Ciuncan, S. Corlățeanu, Infracțiuni de corupție și infracțiuni privind piața de capital, Ed. Universul Juridic, București, 2009

67. D. Ciuncan, Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Ed. Universul Juridic, București, 2009

68. M. Murea, Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite infracţiuni de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009

69. V. Dobrinoiu, n. Neagu, M.A. Hotca, M. Murea, C. Căşuneanu, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009

70. Gh. Biolan, Cauze de nepedepsire la infracţiunea de dare de mită şi la infracţiunile de corupţie prevăzute de Legea nr. 78/2000, în Dreptul nr. 4/2009

71. I. Lascu, Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată, în dreptul nr. 8/2009

72. I. Gârbuleţ, Infracţiuni de corupţie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

73. C.Fl. Uşvat, Infracţiunile de corupţie în contextul reglementărilor europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

74. Fl. G. Bucur, Ocrotirea penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene, în R.D.P. nr. 1/2010

75. Olimpiu Sabău Pop, Corupţia şi combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011

76. Tiberiu Medeanu, Criminalitatea organizată și metode specifice de cercetare, Ed. Infomin, Deva, 2007

77. Neagu Ion, Dina Traian, Dobrinoiu Vasile, Fuerea Augustin, Hotca Mihai, Neagu Norel, Mc Cann Teodor Bogdan, Prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri în România, vol. I-II, Ed. Hamangiu, București, 2008

78. Marin F., Finanțarea terorismului. Legături cu crima organizată, în RDP nr. 4/2010

79. Florică M., Crima organizată și terorismul internațional, în RDP nr. 4/2009

80. G. Sabău, V. Pușcașu, Grupul infracțional organizat în sfera traficului ilicit de droguri sau precursori, în C.D.P. nr. 3/2009

81. Șerban D.A., Incriminarea actelor premergătoare consumului de droguri – mijloc indirect pentru interzicerea autolezării prin consumul de droguri. Analiză comparativă între consumul de droguri și consumul de alcool, în CDP nr. 4/2009

82. T. Dima, A.G. Păun, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Dreptul nr. 2/2008

83. E. Tanislav, E. Tanislav jr., Recidiva internațională în materie de droguri, în Dreptul nr. 4/2004

84. V. Dragoi, V. Urse, M.K. Guiu, Discutii in legatura cu legea cecului, in Dreptul nr. 1/1993

85. D. Ciuncan, Falsificarea cecurilor. Incadrare juridica, in R.D.P. nr. 4/1995

86. C. Sima, Calificarea juridica a faptei de a emite un cec asupra unei institutii de credit sau asupra unei persoane fara acoperire, in Pro Lege nr. 4/1997

87. M. Susman, Incadrarea juridica a faptei de emitere de cecuri fara acoperire. Competenta de cercetare penala, in Dreptul nr. 9/1997

88. T. Teodosescu, Consecintele penale ale emiterii unui cec fara acoperire in totul sau in parte, in Dreptul nr. 10/1998

89. V. Dabu, T.B. Enoiu, Inselaciune prin folosirea unui cec fara acoperire, in R.D.P. nr. 3/1999

90. V. Papadopol, Inselaciunea prin cec. Unele consideratii, in R.D.P. nr. 3/1999

91. C. Ghigheci, Emiterea de cecuri fara acoperire. Controverse, in R.D.P. nr. 4/2001

92. C. Sima, Din nou despre infractiunile prevazute de legea asupra cecului nr. 59/1934, in Dreptul nr. 4/2001

93. D. Nica, T.C. Medeanu, Din nou despre actualitatea unor norme cu caracter sanctionator penal din Legea asupra cecului nr. 59/1934i, in Dreptul nr. 1/2002

94. S. Corlateanu, Infractiuni privind folosirea cecurilor, in RDP nr. 3/2002

95. A. Baranescu, Emiterea de cecuri fara acoperire, in RDP nr. 2/2003

96. V. Dabu, A. Gusan, Cecul fara acoperire in cont. Garantie. Inselaciune. Infractiune prevazuta de Legea cecului, in Dreptul nr. 6/2004

97. T.C. Medeanu, Legea cecului. Actualitate, in RDP nr. 4/2005

98. T. Medeanu, Controverse privind infractiunile comise cu cecuri, in Dreptul nr. 7/2005

99. R. Slavoiu, Noi orientari jurisprudentiale in materia inselaciunii cu file cec, in Dreptul nr. 9/2007

100. A.C. Rus, Discutii in legatura cu existenta infractiunii de inselaciune in cazul emiterii unui cec postdatat, in Dreptul nr. 5/2008

101. L. Neagu, Inselaciunea cu cecuri si bilete la ordin. Practica judiciara, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2011

102. G. Fl. Popescu, Biletul la ordin, cecul si cambia, Jurisprudenta comerciala si penala, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2011

103. Al. Boroi, I. Rusu, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 2/2006

104. Gh. Neacşu, Câteva probleme ridicate de aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 3/2006

105. V. Dabu, Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005, în Dreptul nr. 4/2006

106. G. Potrivitu, Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006

107. I. Crişan, M. Truşcă, Cauzele de nepedepsire şi de reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006

108. M. Vasile, Consecinţele negative ale evaziunii fiscale asupra patrimoniului societăţii comerciale, în Dreptul nr. 8/2007

109. A. Petre, Consideraţii privind unele infracţiuni de evaziune fiscală „propriu-zisă”, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2008

110. Fl. Teişanu, Reflecţii asupra incidenţei prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, în Dreptul nr. 1/2009

111. H. Sasu, Aplicarea jurisprudenţială a art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, în Caiete de Drept Penal nr. 3/2009

112. S. Corlăţeanu, V.R. Stănescu, Ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile, în R.D.P. nr. 1/2010

113. M. V. Tudoran, Evaziunea fiscală în raport cu jurisprudenţa CEDO , în R.D.P. nr. 2/2010

114. I. Avram, Infracţiuni de evaziune fiscală săvârşite prin reţinerea şi nevărsarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în Dreptul nr. 11/2010

115. Ştefan Popa, Adrian Cucu, Economia subterană şi spălarea banilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000

116. O. Ţinca, Valentin Mirişan, Infracţiuni referitoare la relaţiile de muncă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2001;

117. N. Cristuş, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010

118. D.S. Cherteș, Noi discuții privind faptele sancționate ca infracțiuni de Legea nr. 107/2006, în CDP nr. 3/2006, p. 86

119. D. Clausmeier, Sancționarea penală a negării Holocaustului pe Internet în Germania, în în CDP nr. 4/2007, p. 6


PROCEDURI SPECIALE I, Conf. univ. dr. Ion POIANĂ
Teme orientative
  1. Procedura specială de urmărire si judecare a unor infracțiuni flagrante (noțiune, reglementare, condiții, aspecte teoretice si practice, jurisprudența, comparație cu noul cod de procedura penala, propuneri de lege ferenda)
  2. Procedura specială privind urmărirea si judecarea persoanelor juridice trase la răspundere penală (noțiune, reglementare, aspecte teoretice si practice, jurisprudența, comparație cu noul cod de procedura penală, propuneri de lege ferenda)
  3. Procedura specială în cauzele cu infractori minori
  4. Procedura specială a reabilitării judecatorești.
Bibliografie
 
1. George ANTONIU, Adina VLASCEANU, Alina BARBU, Codul de procedura penala, Texte, practica judiciara, hotarari CEDO, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008
2. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal, Editura Hamangiu, 2011;
3. Anastasiu CRIŞU, Drept procesual penal. Partea specială, Editura Hamangiu, 2009;
4. Anastasiu CRIŞU, Drept procesual penal. Proceduri speciale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
5. Anastasiu CRIŞU, ANDREI ZARAFIU, AUREL CIOBANU, Drept procesual penal. Curs selectiv pentru licenţă. Teste grilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
6. Vintila DONGOROZ, Explicatiile teoretice ale Codului de procedura penala roman. Editia 2. Volumul VI , Ed. CH Beck, Bucuresti, 2003
7. Adi Horoveanu HANTIU, Ana Maria MORARU, Controlul judiciar in procesul penal, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2013
8. Magdalena IORDACHE, Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008
9. Gheorghita MATEUT, Tratat de procedura penala. Partea generala. Volumul I, ed. CH Beck, Bucuresti, 2007
10. Gheorghita MATEUT, Tratat de procedura penala. Partea generala. Volumul I, ed. CH Beck, Bucuresti, 2012
11. Ion NEAGU, Tratat de procedură penală-partea generală, Editura Universul Juridic, 2008
12. Ion NEAGU, Tratat de procedură penală-partea specială, Editura Universul Juridic, 2009
13. Ion NEAGU, Tratat de procedură penală-partea specială, editia a II-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, 2010;
14. Ion Neagu , Mircea Damaschin, Codul de procedura penala, Editia a III-a, Adnotat cu legislatie si jurisprudenta, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011
15. Anastasiu CRIŞU, Drept procesual penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
 
16. Ion POIANA, Ioana PACURARIU, Drept procesual penal, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011
17. Laura Mihaela PAMFIL, Corina  MOVILEANU , Calina Andreea MUNTEANU, Apelul in procesul penal. Practica judiciara, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008
18. Grigore TEODORU, Tratat de Drept procesual penal, editia a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008 sau editia a 3-a , 2013
19. Mihail UDROIU, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010
20. Andrei Zarafiu, Procedura penala, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2013
21. Revista de drept penal
22. Revista Dreptul
23. Jurisprudenta
24. Codul de procedură penală, adus la zi cu ultimele modificări, inclusiv Legea nr. 202/2010
25.  Legea nr. 303/2004 privind statul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 304/2004 privind organizarea activităţii judiciare, cu modificările şi completările ulterioare.
26. www. jurindex.ro
28.www. portal.just.ro
 


 
DREPT PROCESUAL PENAL COMPARAT, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ
Teme referat -  Acțiunea civilă în procesul penal, Percheziția, Judecata in prima instanță, Măsurile asiguratorii, Măsurile preventive etc.
Trebuie întocmit un studiu comparativ al reglementărilor existente in legislațiile altor state.

 
TEHNICA CRIMINALISTICĂ-  Lect. univ.dr. Vasile VIDRIGHIN
TEME
Tema 1. Mijloacele tehnico-ştiinţifice criminalistice
Noţiunea şi clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. Reglementări procesuale privind aplicarea mijloacelor tehnice criminalistice în practica organelor de urmărire penală. Tehnica criminalistică de câmp. Componenţa truselor şi a laboratoarelor mobile criminalistice. Mijloacele tehnico-ştiinţifice folosite în efectuarea expertizelor criminalistice. Mijloacele de analiză spectrală. Izotopii radioactivi în activitatea de examinare criminalistică. Perspectiva utilizării mijloacelor electronooptice şi de tip laser în activitatea criminalistică de laborator.
Tema 2. Fotografia judiciară
Fotografia judiciară: noţiunea şi sistemul. Importanţa aplicării fotografiei în activitatea de urmărire penală. Mijloacele fotografice cu care sunt dotate organele de cercetare şi anchetă penală. Caracteristicile de bază ale materialelor fotosensibile. Aparatura fotografică digitală şi posibilităţile aplicării ei în activitatea de urmărire penală. Metodele fotografiei judiciare operative. Procedeele de realizare a fotografiei panoramice şi signalitice.
Fotografia locului faptei. Avantajele pe care le oferă aplicarea fotografiei ca mijloc de fixare a împrejurărilor în care a avut loc o faptă penală şi a urmărilor acesteia. Procedeele de fotografiere a locului faptei şi a cadavrului. Fotografierea obiectelor apreciate ca fiind principale la locul faptei. Fotografia de detaliu (a detaliilor) de la faţa locului.
Fotografia ca mijloc de fixare a unor secvenţe şi a rezultatelor obţinute în urma percheziţiei, prezentării spre recunoaştere, a activităţilor experimentale şi de reconstituire desfăşurate în cadrul cercetării faptelor penale.
Fotografia judiciară de examinare: noţiunea şi sarcinile acesteia. Metodele fotografiei judiciare de examinare. Procedeele de majorare fotografică a contrastului. Metoda de separare fotografică a culorilor. Relevarea caracteristicilor invizibile ale obiectelor - probe materiale prin fotografierea lor în radiaţii invizibile. Microfotografia în activitatea de examinare criminalistică de laborator.
Perspectiva aplicării în activitatea criminalistică a holografiei. Aplicarea în activitatea de urmărire penală a înregistrării videomagnetice.
Tema 3. Traseologia criminalistică
Noţiunea şi sarcinile traseologiei criminalistice – ştiinţa despre cercetarea urmelor materiale ale infracţiunii. Clasificarea urmelor materiale ale infracţiunii. Reguli generale privind descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor infracţiunii.
Urmele de mâini: noţiunea şi clasificarea lor. Însemnătatea criminalistică a urmelor de mâini.
Crestele şi desenele papilare. Proprietăţile şi clasificarea desenelor papilare. Alte elemente caracteristice ale reliefului suprafeţei palmare folosite la identificarea persoanei după urmele de mâini.
Descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor de mâini. Relevarea urmelor invizibile de mâini. Interpretarea la faţa locului a urmelor de mâini.
Expertiza dactiloscopică: noţiunea, sarcinile, pregătirea. Tehnica amprentării persoanelor şi a cadavrelor.
Urmele de picioare: noţiunea, clasificarea, importanţa criminalistică. Cărarea urmelor şi elementele ei caracteristice. Procedeele şi mijloacele de fixare şi ridicare a urmelor de picioare.
Urmele create de alte părţi ale corpului uman (de dinţi, de buze, de unghii). Urmele create de obiecte vestimentare: noţiunea, clasificarea, importanţa lor criminalistică. Urmele de materie biologică umană, descoperirea, fixarea şi ridicarea lor.
Urmele instrumentelor de spargere: noţiunea, mecanismul de formare, importanţa criminalistică. Clasificarea urmelor instrumentelor de spargere; descoperirea, fixarea şi ridicarea lor. Urmele sub formă de resturi de materie formate cu ocazia aplicării instrumentelor de spargere. Cercetarea criminalistică a urmelor materie.
Urmele mijloacelor de transport. Clasificarea urmelor mijloacelor de transport şi importanţa lor la descoperirea infracţiunilor. Cercetarea urmelor mijloacelor de transport la faţa locului. Expertiza traseologică: noţiunea, sarcinile, pregătirea.
Tema 4. Balistica judiciară
Noţiunea, obiectul şi sarcinile balisticii judiciare. Armele de foc, noţiunea, criterii de clasificare. Muniţia ca obiect de studiu criminalistic. Clasificarea muniţiilor. Urmele împuşcăturii: noţiunea, clasificarea, importanţa criminalistică.
Descoperirea, fixarea şi ridicarea de la faţa locului a armelor de foc, a muniţiilor şi a urmelor împuşcăturii. Interpretarea la faţa locului a armelor, a muniţiilor şi a urmelor împuşcăturii. Determinarea direcţiei, distanţei şi a locului de unde s-a tras din arma de foc.
Expertiza criminalistică a armelor de foc, a muniţiei şi a urmelor împuşcăturii. Sarcinile specifice ale expertizei criminalistice a armelor atipice (rudimentare, modificate, construite în mod improvizat).
Cercetarea criminalistică a explozivelor. Urmele create prin aplicarea explozivelor la săvârşirea infracţiunilor de omor. Interpretarea la faţa locului a urmelor explozivelor. Posibilităţile actuale ale expertizei explozivelor.
Armele albe constituind obiecte de studiu criminalistic. Criterii de clasificare a armelor albe. Expertizarea armelor albe.
Tema 5. Identificarea persoanelor după semnalmente (Metoda portretului vorbit)
Premisele ştiinţifice ale identificării persoanelor după semnalmente. Noţiunea şi clasificarea semnalmentelor. Caracteristica semnalmentelor anatomice.
Rolul caracteristicilor particulare la identificarea persoanelor şi a cadavrelor. Principiile de bază privind descrierea după semnalmente.
Domeniile de aplicare a metodei “portretului vorbit”. Aplicarea metodei “portretului vorbit” la modelarea persoanelor aflate în căutare: formele de modelare. Portretul robot computerizat – variantă a fotorobotului. Aplicarea portretului vorbit în cadrul expertizei fotoportretului şi modelării după craniu a fizionomiei cadavrelor necunoscute (metoda Gherasimov).
Tema 6. Cercetarea criminalistică a documentelor
Noţiunea şi importanţa documentelor – mijloace de probă. Clasificarea documentelor mijloace de probă. Cercetarea prealabilă a documentelor – probe materiale. Regulile generale privind manipularea şi conservarea documentelor – probe materiale.
Expertiza tehnică a documentelor suspecte de fals. Examinarea actelor suspecte de fals prin înlăturare, adăugire sau refacere de text. Caracteristicile falsului prin înlăturare, adăugire sau refacere de text.
Examinarea criminalistică a actelor suspecte de fals prin contrafacerea rechizitelor. Contrafacerea semnăturilor. Caracteristicile contrafacerii impresiunilor de ştampile. Contrafacerea documentelor prin substituirea fotografiilor. Posibilităţile oferite de expertiza criminalistică a hârtiei (suportul documentar) şi a materialelor de scris.
Sarcinile examinării criminalistice a textelor dactilografiate şi a materialelor poligrafice.
Tema 7. Identificarea persoanelor după scris
Scrisul ca obiect de studiu criminalistic. Premisele ştiinţifice ale examinării criminalistice a scrisului. Deghizarea scrisului. Caracteristicile de identificare după scris: noţiunea şi clasificarea lor. Reguli metodice privind examinarea criminalistică a scrisului în vederea identificării scriptorului. Pregătirea expertizei scrisului. Felurile modelelor de comparaţie şi cerinţele ce trebuie respectate cu prilejul selectării acestora de către organul care dispune efectuarea expertizei.
Examinarea criminalistică a actelor scrise în vederea determinării autorului conţinutului spiritual după caracteristicile limbajului scris. Stabilirea altor împrejurări, privind întocmirea unui înscris după caracteristicile de limbaj.
 
Bibliografie selectivă
 
1.       Mircea Ion -  Criminalistica , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
2.       Stancu Emilian – Tratat de criminalistică , Ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002; Editia a IV, Ed. Universul juridic, București, 2008; Editia a V, Ed. Universul juridic, București, 2010; Ediţia a VI-a revăzută, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
3.   Suciu Camil – Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
4.  Bercheșan Vasile – Metodologia investigării infracţiunilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998
5.  Ministerul de Interne, Tratat de metodică criminalistică, Vol I, Editura Carpati , 1994, Craiova, Constantin Aionitoaie, Vasile Berchesan, Ion N. Dumitrascu, Constantin Pletea, Ion-Eugen Sandu, T. Butoi
6. Olteanu Gabriel, Iacob Adrian, Gorunescu Mirela ș.a., Metodologie criminalistică, Academia de Poliție Al. I. Cuza, Ed. AIT Laboratories S.R.L., 2008
7. Nicolae Văduva, Criminalistica, Tratat de tactic și metodică, Editura Era, București, 2010
8. Lazăr Cârjan, Criminalistica – Tratat, Ed. Pinguin Book, 2005
9. N. Zamfirescu, Investigarea științifică a infracțiunilor de omor rămase cu autori necunoscuți, Ed. Național, București, 2000
10. Nelu Viorel Cătună, Metodica cercetării infracțiunii de viol, Ed. C.H. Beck, București, 2007
11. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistica,  Ed. C.H. Beck, București, 2008
12.  Văduva Nicolae, Criminalistica – Curs universitar de tactică și metodică, ediția a II-a, Editura Universitaria, Craiova, 2006
13. Ionescu Lucian, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistică, editia a II-a , Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2011
14. Ş. Popa, N. Stoian, Ş. Neicu, Fotografia judiciară, Bucureşti, 1992
15. I. Anghelescu, Folosirea fonogramei şi vidiogramei magnetice în procesul penal, în Revista Română de Drept, Nr.1, Bucureşti, 1970
16. Juliu Pagoni, Fotografia: de la teorie la practică, Bucureşti, 1987.
17.  Vochescu Ion, Criminalistica, vol. I, Editura Academica, București,2000
18.  Tanislav Eliodor, Stoian Dana, Identificarea biocriminalistică pe baza profilului genetic, Editura Semne, Bucuresti, 2003
19. Păsescu Gheorghe, Constantin Ion, Secretele amprentelor papilare, Editura Național, București, 1996
20.              Drăghici Constantin, Lupu Mircea, Tehnica criminalistică, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Fundația Culturală Libra,  București, 2004
21.              Drăghici Constantin, Iacob Adrian, Iftimie Ciprian, Metode și tehnici moderne de cercetare și identificare criminalistică – Tratat, Editura Lumina Lex, București, 2004
22.              Doltu Ioan, Roman Florin, Criminalistica, Editura Fundației ”Apetrei Șaguna”, Constanța, 2003
23.               Vasile Bercheșan, Cătălin Toader, Fotografia judiciară clasică, fotografia digitală, identificarea
  persoanei după semnalmente, Editura Sitech, Craiova, 2008
24.              Ilie Botoș, Criminalistică, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2002
25.              Aurel Ciopraga, Ioan Iacobuță, Criminalistică, Editura Junimea, Iași, 2001
26.              Iacobuță Ioan, Apetrei Giorgică A., Criminalistică, Casa de Editură Venus, Iași, 2008
27.              I. Constantin, M. Rădulescu, Dactiloscopia, Bucureşti, 1975.
28.              Colectiv de autori, Tratat practic de criminalistică, vol.I-II, Bucureşti, 1976, 1978.
29.              V. Măcelaru, Balistica judiciară, Bucureşti, 1972.
30.              Ciobanu Petruț, Stancu Emilian, Criminalistică, Tehnică criminalistică, Editura Universul Juridic, București, 2017
31.              Emilian Stancu, Petruț Ciobanu. Criminalistică, Metodologie criminalistică, Editura Universul Juridic, București, 2018
32.              Marin Ruiu, Emilian Stancu, Criminalistică, tehnici de investigare traseologică, Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2016
33.                        Nedelcu Constantin, Criminalistică, Tehnica și tactica criminalistică, Editura Hamangiu, București, 2014
34.               Drăgan Jenică, Oancea Ioan, Gheorghe Niculae, Îndrumar practic juridic în probleme de tehnică şi tactică criminalistică, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2004
35.              Revista Criminalistica
36.              Revista de Drept penal, Revista Dreptul
37.              Jurisprudență
 

TACTICĂ CRIMINALISTICĂ, Lect. univ.dr. Vasile VIDRIGHIN
TEME
1.      Tactica efectuării cercetării la faţa locului: noţiune, importanţă, pregătire, desfăşurarea şi fixarea rezultatelor, reluarea şi repetarea acestei activităţi
2.      Tactica efectuării reconstituirii

3.      Tactica efectuării percheziției

4.      Tactica efectuării confruntării

5.      Tactica prezentării pentru recunoaștere

6.      Tactica efectuării reținerii și a arestării

7.      Tactica efectuării expertizei şi constatării tehnico-ştiinţifice: noţiuni generale, asemănări şi deosebiri, sistemul laboratoarelor care le efectuează. Pregătirea, dispunerea şi aprecierea concluziilor acestora.
8.      Tactica ascultării relatării libere

9.      Tactica ascultării repetate

10.    Tactica ascultării sistematice

11.    Tactica ascultării încrucișate

12.    Tactica ”complexului de vinovăție”

13.    Tactica folosirii probelor de vinovăție

14.    Tactica folosirii mijloacelor materiale de probă

15.    Tactica ascultării inculpatului despre activitatea celorlalti participanti la săvârșirea infracțiunii

16.    Tactica verificării ”alibiului” si justificării ”timpului critic”

17.    Tactica ascultării inculpatilor recidivisti sau cu antecedente penale

18.    Tactica ascultării minorilor

19.    Tactica ascultării inculpatilor cu anumite deficiente (auz, văz, vorbire, de natură psihică, ci diferite handicapuri)

20.    Tactica ascultării inculpatilor care nu cunosc limba română

21.    Tactica ascultării inculpatilor cu pregătire juridică

22.    Tactica ascultării martorului

23.    Tactica ascultării părții vătămate

24.    Tactica ascultării părții civile

25.    Tactica ascultării părții responsabile civilmente

26.    Tactica ascultării inculpatului în cazul procedurii simplificate (judecata în cazul recunoașterii vinovăției – art. 374 alin. 4 si art. 375 C.proc.pen.)
  

B I B L I O G R A F I E     S E L E C T I V Ă

1.       Aioaniţoaie Constantin, Bercheşan Vasile, Butoi Tudorel, Marcu Ilie, Pălănceanu Eugen, Pletea Constantin, Sandu Ioan-Eugen, Stancu Emilian, Tratat de tactică criminalistică, Editura "Carpaţi", 1992.
2.       Bădilă Mircea, Tactica ascultării inculpatului în instanţă, Editura Omnia, Braşov, 1998
3.       Bădilă Mircea, Vidrighin Vasile, Criminalistica, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2008 sau Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, 2015
4.       Dragomirescu Virgil, Psihosociologia comportamentului deviat, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
5.       Mircea Ion, Criminalistica, Ediţia a II-a, Editura Fundaţiei "Chemarea", Iaşi, 1994.
6.       Mircea Ion, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
7.       Mircea Ion, Criminalistica, Editura Fundaţiei "Chemarea", Iaşi, 1992.
8.       Mircea Ion, Cu privire la verificarea criminalistică a alibiurilor învinuitului sau inculpatului, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, nr. 1/1986.
9.       Mircea Ion, Despre ascultarea repetată a persoanelor, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, nr. 1/1991.
10.    Mircea Ion, Despre tactica audierii primare a minorilor, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, 1975.
11.    Mircea Ion, Despre tactica audierii victimei, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, 1974.

12.     Stancu Emilian, Tratat de criminalistică, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002, Ediţia a IV revizuită şi adăugită, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2008

13.    Stancu Emilian, Tratat de criminalistică, Ediţia a VI-a revăzută, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015

14.    Suciu Camil, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972

15.     Drăgan Jenică, Oancea Ioan, Gheorghe Niculae, Îndrumar Practic Juridic în probleme de tehnică şi tactică criminalistică, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2004

16.     Ionescu Lucian şi Sandu Dumitru, Identificarea criminalistică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990 sau ediţii mai noi

17.     Lazăr Cârjan, Tratat de criminalistică, Ed. Pinguin Book, Bucureşti, 2005

18.    Ciopraga Aurel, Tratat de tactică criminalistică, Editura Junimea, Iaşi, 2001

19.    Ciopraga Aurel şi I. Iacobuţă, Criminalistica, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1997

20.    Olteanu Gabriel Ion, Ruiu Marin, Tactică criminalistică, Editura AIT Laboratories, București, 2009

21.    Ciobanu Petruț, Criminalistică, Sinteze, Editura Universul Juridic, București, 2017

22.    Ruiu Marin, Criminalistică, Elemente de tactică criminalistică, Editura Universul Juridic, București, 2017

23.    Manea Teodor, Stancu Emilian, Tactica criminalistică (I), Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2017

24.    Nedelcu Constantin, Criminalistică, Tehnica și tactica criminalistică, Editura Hamangiu, București, 2014

25.    Revista Criminalistica

26.    Revista de Drept penal

27.     Jurisprudență