REPROGRAMARE CONF. UNIV. DR. DAIANA VESMAȘ!!!!!

Convocarea din 18.12.2015,orele 16,00-20,00 APE I, conf.univ.dr. DAIANA VESMAȘ, se reprogramează în 15.01.2016,orele 16,00-20,00.
Convocările  din 19.12.2015,orele 10,00-14,00 și 14,00-18,00  D.E., conf.univ.dr. DAIANA VESMAȘ, se reprogramează în 16.01.2016, la aceleași ore.

DISERTAȚIE 20 FEBRUARIE 2016!!!!

Pentru masteranzii absolvenți din promoțiile anterioare care nu au susținut disertația cu promoția lor, pot susține lucrarea de disertație în 20 februarie 2016.

Pentru aceasta până în 12.02.2016, au obligația de a depune la secretariat următoarele:
- dosarul de înscriere ( copie legalizată certificat naștere, căsătorie dacă este cazul, copie legalizată diploma de licență, bacalaureat, 2 fotografii de mărimea 3/4, dacă nu sunt existente la dosarul de înscriere;
- cerere cu tema lucrării de disertație aprobată de prof. coordinator;
- nota de lichidare ( care se ridică anterior de la secretariat);
- lucrarea în formă finală.

REPROGRAMARE SPECIALIZAREA D.J.P. !!!!!!

Convocările lect.univ.dr. Claudiu BĂRA, din data de 11.12.2015, se reprogramează pentru data de 18.12.2015, la aceleași ore!!!

REPROGRAMARE pentru specializarea A.P.E. , anul II !!!!!!!!

Convocarea la disciplina INSTITUȚII JUDICIARE COMPARATE, prof.univ.dr. IOAN LEȘ, a fost reprogramată pentru data de 11.12.2015 , orele 16,00-20,00.