teme referat SP


Instituţii de drept penal general aprofundat II, Prof.univ.dr. C.BUTIUC

Temă referat  obligatorie –REGLEMENTAREA REGIMULUI SANCȚIONATOR PENAL PENTRU MINORI ÎN PERIOADA 1936 – 2014.

 

INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE II, Lect.univ.dr. Vasile VIDRIGHIN

  Tema 1.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționare faptelor de corupție.

  Tema 2.  Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Tema 3.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 46/2008 (Codul silvic). (art. 106,  art. 108, art. 109, art. 110, art. 114)

 Tema 4.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic. (art. 42, art. 43, art. 44)

 Tema 5.  Infracţiuni prevăzute în O.G. nr. 29/1997 (Codul aerian civil). (art. 98, art. 99, art. 101, art. 102, art. 103, art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, art. 110)

 Tema 6.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 191/2003 privind regimul transportului naval. (art. 2 - art. 30)

Tema 7.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.           (art. 29)

 Tema 8.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. (art. 80 - art. 88)

Bibliografie selectiva:

 1. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 2. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002
 3. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
 4. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006
 5. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011 sau ediția a 5-a, 2012, editia a 6-a, 2014
 6. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni  prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010     

7.      I. Lascu, L.C. Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracțiunile de corupție, în Dreptul  nr. 10/2000

8.      H. Diaconescu, Modificări aduse structurii și conținutului infracțiunilor de luare și dare de mită, primire de foloase necuvenite și trafic de influență prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 4/2001

9.      D. Ciuncan, Competența procurorului specializat în combaterea corupției, în Dreptul nr. 10/2001

10.  V. Pătulea, Implicații ale reglementării, prin Legea nr. 78/2000, a competenței procurorilor specializați în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 11/2001

11.  I. Dumitru, Consecințele juridice ale nerespectării Legii nr. 78/2000 referitoare la competența materială a secției de combatere a corupției și criminalității organizate, precum și a serviciilor și birourilor de combatere a corupției și criminalității organizate, în Dreptul nr. 1/2002

12.  Al. Paicu, Măsura confiscării prevăzută de art. 19 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul  nr. 7/2002

13.  D. Ciuncan, V. Pătulea, Efectele nedeclarării donațiilor în lumina Legii nr. 78/2000, în Dreptul nr. 10/2002

14.  T. Medeanu, I. Băcian, Infracțiunile de corupție. Competență, în R.D.P. nr. 2/2003

15.  Al. Țuculeanu, Cu privire la competența procurorilor Parchetului Național Anticorupție de efectuare a urmăririi penale și de supraveghere a actelor de cercetare penală, în Dreptul nr. 2/2003

16.  Al. Boroi, N. Neagu, Armonizarea legislației penale române cu legislația europeană în materie de corupție, în Dreptul nr. 4/2003

17.  N. Neagu, N. B. Buzăianu, Considerații referitoare la confiscarea specială în cazul infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 9/2004

18.  C. Tănăsescu, D. Ispas, Opinie privind reglementarea diferențiată a modalităților de restituire și de confiscare a valorilor care au făcut obiectul unei infracțiuni de corupție, în Dreptul nr. 6/2006

19.  S. Corlățeanu, Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților Europene, în Dreptul  nr. 12/2006

20.  P. Buneci, Ocrotirea prin mijloace penale și procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene, Ed. pro Universitaria, București, 2008

21.  C. Dumitrescu, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în R.D.P. nr. 1/2008

22.  N. Neagu, Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor, în R.D.P. nr. 3/2008

23.  O. Dobleagă, M.M. Baciu, B. Karoly, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene (I), în R.D.P. nr. 4/2008

24.  R. Glodeanu, Luarea și darea de mită, Ed. Hamangiu, București, 2009

25.  D. Ciuncan, S. Corlățeanu, Infracțiuni de corupție și infracțiuni privind piața de capital, Ed. Universul Juridic, București, 2009

26.  D. Ciuncan, Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Ed. Universul Juridic, București, 2009

27.  M. Murea, Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite  infracţiuni de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009

28.  V. Dobrinoiu, n. Neagu, M.A. Hotca, M. Murea, C. Căşuneanu, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009

29.  Gh. Biolan, Cauze de nepedepsire la infracţiunea de dare de mită şi la infracţiunile de corupţie prevăzute de Legea nr. 78/2000, în Dreptul nr. 4/2009

30.  I. Lascu, Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată, în dreptul nr. 8/2009

31.  I. Gârbuleţ, Infracţiuni de corupţie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

32.  C.Fl. Uşvat, Infracţiunile de corupţie în contextul reglementărilor europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

33.  Fl. G. Bucur, Ocrotirea penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene, în R.D.P. nr. 1/2010

34.  Olimpiu Sabău Pop, Corupţia şi combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011

35.  Al. Boroi, I. Rusu, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 2/2006

36.  Gh. Neacşu,  Câteva probleme ridicate de aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 3/2006

37.  V. Dabu, Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005, în Dreptul nr. 4/2006

38.  G. Potrivitu, Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006

39.  I. Crişan, M. Truşcă, Cauzele de nepedepsire şi de reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006

40.  M. Vasile, Consecinţele negative ale evaziunii fiscale asupra patrimoniului societăţii comerciale, în Dreptul nr. 8/2007

41.  A. Petre,  Consideraţii privind unele infracţiuni de evaziune fiscală „propriu-zisă”, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2008

42.  Fl. Teişanu, Reflecţii asupra incidenţei prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, în Dreptul nr. 1/2009

43.  H. Sasu, Aplicarea jurisprudenţială a art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, în Caiete de Drept Penal nr. 3/2009

44.  S. Corlăţeanu, V.R. Stănescu, Ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile, în R.D.P. nr. 1/2010

45.  M. V. Tudoran, Evaziunea fiscală în raport cu jurisprudenţa CEDO , în R.D.P. nr. 2/2010

46.   I. Avram, Infracţiuni de evaziune fiscală săvârşite prin reţinerea şi nevărsarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în Dreptul nr. 11/2010

47.  Ştefan Popa, Adrian Cucu, Economia subterană şi spălarea banilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000

48.  O. Ţinca, Valentin Mirişan, Infracţiuni referitoare la relaţiile de muncă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2001;

49.  N. Cristuş, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010

50.  Costică Voicu, Spălarea banilor murdari, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1999;

51.  C. Bogdan, Spălarea banilor. Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

52.  Gh. Mocuţa, Consideraţii asupra proiectului de lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Revista Dreptul nr.l 1/1998.

 1. I. Măgureanu, Ocrotirea domeniului silvic. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 2. A. Enciu, Protecția fondului forestier, în Revista de Drept Penal nr. 3/2005
 3. D.C. Turcin, C. Ciurel, C.P. Radu, Gh. Voinea, Noi aspecte referitoare la infracțiunile silvice, în Dreptul nr. 11/2008
 4. M. V. Tudoran, Examen critic al art. 120 din Codul silvic, în Dreptul nr. 3/2009
 5. N. Conea, Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului, în Dreptul nr. 8/1997
 6. R. Lupașcu, Unele probleme în legătură cu infracțiunile prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului, în Dreptul nr. 1/1998
 7. A. Ungureanu, Protecția penală a fondului cinegetic, în Revista de Drept Penal nr. 4/1998
 8. V. Nicolcescu, Infracțiunea de braconaj, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 9. V. Nicolcescu, A. M. Nicolcescu, Aspecte teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de braconaj, în Dreptul  nr. 12/2008
 10. A. Munteanu, Abordajul maritim şi fluvial în lumina reglementărilor privind navigaţia civilă, în R.R.D. nr. 6/1975
 11. R. Petrescu, Cu privire la reglementarea abordajului, în R.R.D. nr. 4/1980
 12. O. Manolache, Elemente teoretice şi practice în configuraţia instituţiei juridice a abordajului în dreptul maritime, în Dreptul nr.2-3/1990
 13. S. Gîfei, Observaţii critice asupra infracţiunilor specific sistemului transporturilor navale, în Dreptul nr. 6/2008
 14. I. Pitulescu, Consideraţii referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, în Dreptul nr. 8/2002
 15. C. Adochiţei, I. Adochiţei, Spălarea banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003
 16. I. Lascu, Spălarea banilor. Actualitate. Realitatea social şi incriminare, în Dreptul nr. 6/2003
 17. V. Dabu, R. Borza, Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte normative în materie (I) şi (II), în Revista de Drept Penal nr. 4/2007 şi R.D.P. nr. 2/2008
 18. Gh. Dobrican, Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi, executorii judecătoreşti şi notarii publici în raport cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în Dreptul nr. 5/2005
 19. D. Ciuncan, A. Niculiţă, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2006
 20. M. K. Guiu, Spălarea banilor, în Dreptul nr. 3/2006
 21. C. Bogdan, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2007
 22. P. Munteanu, Câteva elemente de distincţie între spălarea de bani, tăinuire şi favorizare, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
 23. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunea de tăinuire, în Revista de Drept Penal nr. 4/2009
 24. C. Bogdan, Infracţiunea  de spălare a banilor. Infracţiuni conexe, în Revista de Drept Penal nr. 4/2010
 25. S. Tănase, Aspecte introductive de ordin legal şi instituţional referitoare la spălarea banilor în România, în Dreptul nr. 9/2010
 26. E. Tanislav, El. Tanislav, Infracțiuni privind protejarea patrimoniului cultural național mobil stabilite prin Legea nr. 182/2000, în Dreptul nr. 5/2001
 27. A. Lazăr, Consecinţele pe planul dreptului penal ale discuţiei referitoare la natura juridică a bunurilor arheologice mobile care provin dintr-un sit clasat ca fiind monument istoric, în Dreptul  nr. 8/2006
 28. A. Lazăr, Criminalitatea contra patrimoniului cultural național, în Dreptul nr. 7/2007

81. A. Lazăr, Investigarea infracțiunilor la regimul de protecție a Patrimoniului Cultural Național, în Dreptul nr. 2/2009

 

PROCEDURI SPECIALE  II, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ

Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

Drept execuțional penal, Prof.univ.dr. MARCEL RUSU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

METODICA CRIMINALISTICĂ, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ

Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

Investigarea fenomenului criminalităţii organizate, Lect..univ.dr. M.MAZILU

TEME:

1. Investigarea infracţiunilor de corupţie

2. Investigarea traficului de persoane

3. Investigarea traficului de droguri

4. Investigarea actelor de terorism

5. Investigarea criminalităţii informatice

 

 

 

 

 

 

 

teme referat DJP


Drept procesual civil aprofundat II, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Sisteme judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria generală şi izvoarele obligaţiilor. Acţiuni judiciare, Lect.univ. dr. V. DUMITRACHE

TEME REFERATE

      1.            Repararea prejudiciilor nepatrimoniale rezultate din încălcarea drepturilor personalităţii

      2.            Mijloace de reparare a pagubelor nepatrimoniale generate de încălcarea drepturilor personalităţii

BIBLIOGRAFIE

Autori români

 1. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
 2. Pop L., Tratat de drept civil, vol I, Regimul juridic general sau fiinţa obligaţiilor civile,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 3. Pop L., Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. II, Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

4.       Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

5.       Ciobanu V.M., Nicolae M. (coordonatori), Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Vol. I – art. 1-526, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2013

6.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

7.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul II, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

 1. Vasilescu P.,  Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
 2. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013
 3. Urs I., Repararea daunelor morale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 4. Vladu M., Prejudiciul cauzat prin infracţiuni contra persoanei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010
 5. Mangu F.I., Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2010
 6. Matei D.G., Daunele morale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
 7. Albu I., Consideraţii asupra revenirii jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale, în Dreptul, nr.8/1996
 8. Pop L., Tabloul general al răspunderii civile în textele Noului Cod civil, în Revista română de drept privat, nr. 1/2010
 9. Chelaru E., Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 10/2011
 10. Ungureanu O., Reflecţii asupra protecţiei corpului uman. Prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2008
 11. Urs I., Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti pentru repararea daunelor morale, în Dreptul, nr.4/1998
 12. Urs I., Înţelesul noţiunii de prejudiciu de agrement, temei de reparare bănească a daunelor morale, în Dreptul, nr. 2/1999
 13. Urs I., Repararea prejudiciului moral în cazul inconştienţei totale şi definitive a victimei, în Dreptul, nr. 5/1997
 14. Boilă L.R., Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, în Dreptul, nr. 9/2012
 15. Boilă L.R., Răspundere civilă delictuală. Prejudiciul cauzat prin „pierderea şansei de a obţine un avantaj”, în Noul Cod civil. Perspective privind răspunderea civilă delictuală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

 

Autori străini

 1. Viney G., Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008
 2. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006
 3. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2010
 4. Flour J., Aubert J-L., Savaux E., Droit civil. Les obligations, 2, Le fait juridique, 13e édition, Dalloz, Paris, 2009
 5. Malaurie Ph., Aynès L., Stoffel-Munck Ph., Les obligations, 4e édition, Defrénois, Paris, 2009
 6. Lambert-Faivre Y., Porchy-Simon S., Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, 6e édition, Dalloz, Paris, 2009
 7. Bigot Ch., Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, în Recueil Dalloz, nr.24/1998
 8. Bigot Ch., Le nouveau régime du droit à l’image: le test en deux étapes, în Recueil Dalloz, nr.36/2004
 9. Esmein P., La commercialisation du dommage moral, în S. Carval, La construction de la responsabilité civile, Presses Universitaires de France, Paris, 2001
 10. Hocquet-Berg S., La perte d’une chance pour fixer la réparation à la mesure statistique du lien causal entre les fautes et le dommage, în Semaine Juridique, Édition générale, nr. 17/26 aprilie 2010, Notes
 11. Melennec L., L’indemnisation du quantum doloris, în Gazette du Palais, iulie-august 1974
 12. Melennec L., L’indemnisation du préjudice d’agrément, în Gazette du Palais, ianuarie-februarie 1976
 13. Melennec L., Le préjudice sexuel (damnum sexuale), în Gazette du Palais, Doctrine, 3 noiembrie 1977
 14. Memeteau G., La réparation du préjudice d’affection ou: la pierre philosophale, în Gazette du Palais, Doctrine, 1 august 1978

 

Instituţii de drept succesoral. Proceduri şi acţiuni, Prof.univ. dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

Proceduri și jurisdicții fiscale, Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ

Tema referat- Contenciosul fiscal.

Contencios și proceduri administrative speciale, Lect. univ. dr. A. MOCANU-SUCIU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Drept internaţional privat. Conflicte de jurisdicţii, Prof.univ. dr. CĂLINA JUGASTRU

TEME REFERATE

1.Competenţa internaţională a instanţelor române conform Codului de procedură civilă

2.Probleme de competenţă în regulamentele europene

3.Eficacitatea hotărârilor străine potrivit Codului român de procedură civilă

4.Regimurile europene ale eficacităţii hotărârilor străine

 

BIBLIOGRAFIE

Autori români

1.       Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

2.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

3.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul II, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

4.       Deleanu I., Mitea V., Deleanu S., Tratat de procedură civilă, Volumul III, Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

5.       Filipescu I.P., Filipescu A.I., Tratat de drept internaţional privat, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005

6.       Jacotă M.V.,  Drept internaţional privat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976

7.       Lupaşcu D., Ungureanu D., Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

8.       Macovei I., Drept internaţional privat. În reglementarea noului Cod civil şi de procedură civilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011

9.       Popescu D.A., Harosa M., Drept internaţional privat, Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

10.    Predescu B.M.C., Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova, 2002

11.    Prescure T., Savu C.N., Drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005

12.    Ungureanu O., Jugastru C., Circa A., Manual de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

13.    Diaconu N., Legea aplicabilă căsătoriei şi divorţului cu element străin, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006

14.    Aurescu B., Sistemul jurisdicţiilor internaţionale, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013

15.    Baias F.-A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Volumul II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

16.    Zilberstein S., Procesul civil internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994

17.    Dumitraşcu M.A., Dreptul Uniunii Europene şi specificitatea acestuia, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

18.    Răducan G., Niţă C.M., Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială („Bruxelles I”). Comentarii şi explicaţii privind aplicarea în dreptul intern şi în dreptul european, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011

19.    Buglea C.P., Noua reglementare de drept internaţional privat, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 2/2012

20.    Stănescu Ş.-Al., Drept internaţional privat. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

21.    Ungureanu C.T. ş.a., Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol. I. Art. 1-952, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

22.    Dănilă Cătuna L., Excepţiile de litispendenţă şi de conexitate în procesul civil internaţional reglementat de Noul Cod de procedură civilă, în Noile coduri ale României, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011,

23.    Deleanu S., Observaţii privind dispoziţiile din noul Cod de procedură civilă referitoare la competenţa internaţională a instanţelor române şi la procedura de judecată în procesul civil internaţional, în Drept şi drepturi – tradiţie şi modernitate, In honorem Ion Deleanu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

24.    Groza A., Aplicarea dreptului Uniunii Europene de către judecătorul naţional, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 1/2012

25.    Leş I., Disponibilitatea procesuală în viziunea Noului Cod de procedură civilă, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 2/2010

26.    Leş I., Rapport de synthèse, în L’Europe judiciare: 10 ans après le Conseil de Tampere. Le droit de l’exécution: perspectives transnationales. Le droit de l’exécution forcée en Roumanie, Conférence internationale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

27.    Onaca V., Cooperarea judiciară internaţională  în materie civilă şi comercială – prezent şi perspective, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007

28.    Oprea A., Excepţia de ordine publică internaţională în dreptul internaţional privat şi rezerva succesorală, în volumul M.D. Bob (coord.), In memoriam Mircea Mureşan, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

29.    Oprea A., Observaţii privind principiul autonomiei voinţei în dreptul internaţional privat al contractelor, în Revista Română de Drept Privat, nr. 5/2012

30.    Popescu D.A., Itinerarii şi evoluţii în dreptul internaţional privat. Spre un drept internaţional privat european, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007 şi în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2007

31.    Popescu D.A., Corelaţia dintre conflictele de legi şi conflictele de jurisdicţii, în Fiat Justitia, nr. 1/1999

32.    Zidaru Gh.-L., Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Competenţa materială (I), în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2011

33.    Zidaru Gh.-L., Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Competenţa teritorială (II), în Revista Română de Drept Privat, nr. 4/2011

34.    Zidaru Gh.-L., Competenţa internaţională de drept comun şi competenţele speciale instituite de art. 5 din Regulamentul nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, în Revista Română de Drept Privat, nr. 6/2010

35.    Zidaru L., Observaţii cu privire la condiţiile de invocare a excepţiei de necompetenţă în Proiectul Noului Cod de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2010

Autori străini

1.       Ancel B., Lequette Y., Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 3e édition, Dalloz, Paris, 1998

2.       Attal M., Raynouard A., Droit international privé, Tome 1: Principes généraux, Larcier, Bruxelles, 2013

3.       Audit B., Avout L. (de), Droit international privé, septième édition refondue, Economica, Paris, 2013

4.       Burreau D., Watt H.-M., Droit international privé, tome I, Partie générale, 2e édition, Presses Universitaires de France, Paris, 2010

5.       Wolff M., Private international law, Oxford University Press, 1945

6.       Cornu G. (sous la direction de), Vocabulaire juridique, 7e édition revue et augmentée avec des locutions latines, Presses Universitaires de France, Paris, 2006

7.       Bar C. (von), Ein Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts – auch des Privatrechts?/ Bar C. (von), Un spaţiu al securităţii, libertăţii şi dreptului – chiar şi al dreptului privat?, în Revista de drept internaţional privat şi drept privat comparat, op. cit., p. 39-58, p. 59-78 (trad. M. Bîrzan, E. Cernea, D-A. Popescu)

8.       Courbe P., Jault-Seseke F., Droit international privé, Panorama 2005, în Recueil Dalloz, 2006

9.       Dammann R., Chance C., La Cour de cassation sanctionne le forum shopping frauduleux et précise la notion d’ordre public du règlement communauteire nº 1346/2000, în Recueil Dalloz, nr. 25/30 iunie 2011, Études et commentaires

10.    Hesslén N., L’application des instruments commnautaires: Règlements 1393, Bruxelles I et TEE en Suède, în L’Europe judiciare: 10 ans après le Conseil de Tampere. Le droit de l’exécution: perspectives transnationales. Le droit de l’exécution forcée en Roumanie, Conférence internationale, 13-15 mai 2009, Sibiu, România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

11.    Icard Ph., La coopération régionale transfrontière en Europe: vers une nouvelle forme de régionalisation, în volumul Congresul Asociaţiei Facultăţilor de Drept Latine „Reformele legislative, judiciare şi administrative în lumea contemporană”, Sibiu, 13-15 iunie 2013, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

12.    Licari F.-X., La compatibilité de principe des punitive damages avec l’ordre public international: une décision en trompe-l’oeil de la Cour de cassation?, în Recueil Dalloz, nr. 6/10 februarie 2011, Études et commentaires

 

Proceduri în dreptul familiei, Prof.univ. dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Instituții judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

Dreptul afacerilor transfrontaliere, Prof.univ.dr. RADU GEAMĂNU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Căile de atac, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria probelor în procesul civil, Lect.univ. dr. Corina PETICĂ ROMAN

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină