IN ATENTIA MASTERANZILOR DE LA SPECIALIZAREA APE ANUL 1

Vineri 31.10.2014 masteranzii de la specializarea A.P.E. anul  I, sunt rugați sa se prezinte la secretariat înainte de începerea cursurilor pentru a încheia contractul individual de finanțare.

BURSE SOCIALE

TERMEN DEPUNERE DOSARE BURSE SOCIALE
29 OCTOMBRIE - 4 NOIEMBRIE 2014
REGULAMENTUL DE BURSE ESTE AFISAT PE SITE-UL UNIVERSITATII "LUCIAN BLAGA"