restante

PERIOADA DE RESTANȚE, RE-EXAMINĂRI ESTE 9-14.09.2013 !!
În perioada 05.08.2013- 06.09.2013 SECRETARIATUL ESTE ÎNCHIS - concediu de odihnă!!

PENTRU BUGET!

PERSOANELE CARE AU GLISAT DE LA TAXĂ LA BUGET SUNT OBLIGATE SĂ ADUCĂ DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL PÂNĂ LA DATA DE 02.08.2013, ORA 13,00 (ALTFEL PIERD LOCUL BUGETAT!)

CONFIRMAREA LOCURILOR

CONFIRMAREA LOCURILOR
24-26 IULIE, ORELE 9-15PENTRU CONFIRMAREA
LOCURILOR BUGETATE

sunt necesare următoarele:

 DEPUNEREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL- la secretariat master
 ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE- 25 lei - la secretariat master


PENTRU CONFIRMAREA
LOCURILOR CU TAXĂ

sunt necesare următoarele:

 ACHITAREA PRIMEI TRANŞE (40%)- 1040 ron din taxa de şcolarizare (2600 RON)
LA CASIERIA UNIVERSITĂŢII „LUCIAN BLAGA”
( str.B-dul Victoriei nr. 10) Program casierie: LUNI – VINERI 9-13

 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ŞCOLARIZARE- la secretariat master
 ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE- 25 lei -- la secretariat master


LISTE ADMITERE TAXA DREPT

LISTE ADMITERE TAXA STIINTE ADMINISTRATIVE

liste admitere master buget STIINTE ADMINISTRATIVE

liste admitere master buget DREPT


PROBA II – SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE -13 IULIE 2013

PROBA II – SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE

1.Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ŞUTEU / Lect.univ.dr. Cătălin NICOLESCU / Prof.univ.dr. Stancu ŞERB
SALA 104, etaj I
ORA 10,00

2.Conf.univ.dr. Daiana VESMAŞ / Prof.univ.dr. Iordan NICOLA
SALA 116, etaj I
ORA 9,00

3.Asist.univ.dr. Ana MOCANU-SUCIU
SALA 106, etaj I,CABINET CADRE DIDACTICE
ORA 9,00

4.Conf.univ.dr. Cristina ONEŢ
SALA 117, etaj I
ORA 10,00

5.Conf.univ.dr.MarioaraŢICHINDELEAN / Lect.univ.dr. Monica GHEORGHE
SALA 103, etaj I
ORA 8,00

6.Prof.univ.dr. Radu Gh. GEAMĂNU
SALA 009, parter,CENTRU DE CERCETARE
ORA 8,00

7.Lect.univ.dr. Adrian CIRCA / Lect.univ.dr. Claudiu BĂRA
SALA 105, etaj I,BIROU DIRECTOR DEPARTAMENT
ORA 9,00

8.Prof.univ.dr. Bianca GUŢAN / Conf.univ.dr. Manuel GUŢAN
SALA 118, etaj I
ORA 9,00

9.Conf.univ.dr. Eugenia FLORESCU
SALA 023, parter
ORA 9,00

10.Prof.univ.dr. Ioan LEŞ / Lect.univ.dr. Sebastian SPINEI
SALA 119, etaj I
ORA 10,00

11.Prof.univ.dr. Alexandru BACACI / Lect.univ.dr. Codruţa HAGEANU
SALA 111, etaj I,SALA DE CONSILIU
ORA 8,00

12.Prof.univ.dr. Ovidiu UNGUREANU / Lect.univ.dr. Cornelia MUNTEANU
SALA 114, etaj I,BIROU DOCTORATE
ORA 10,00

13.Prof.univ.dr. Călina JUGASTRU
SALA 112, etaj I,DECANAT
ORA 9,00

14.Lect.univ.dr. Corina PETICĂ ROMAN
SALA 119, etaj I
ORA 9,00

15.Prof.univ.dr. Constantin BUTIUC /Prof.univ.dr. Marcel RUSU / Lect.univ.dr. Marius MAZILU / Lect.univ.dr. Danusia BOICEAN / Lect.univ.dr. Vasile VIDRIGHIN
SALA 022, parter
ORA 9,00