ANUNȚ IMPORTANT PT. MASTERANZII DE LA M.P.L...!!!!!!!!!!!!

La disciplina TEHNICI ȘI METODE DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE ÎN ROMÂNIA, Conf.univ.dr. NICOLAIE GHEORGHE ȘUTEU, următorii masteranzi au de refăcut referatul, de depus la secretariat pâna în data de 2.07.2013.
1. BORLEAN CORINA SÎNZIANA

ANUNȚ IMPORTANT PT. MASTERANZII DE LA D.E..!!!!!!!!!!!!

La disciplina METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, Conf.univ.dr. EUGENIA FLORESCU, următorii masteranzi au de refăcut referatul (RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE FORMĂ – note de subsol, bibliografie, cuprins…!!!)până la data de 27.06.2013 , ora 10,00. Poate fi pus si pe mailul – miha_lunca@yahoo.com.
Referatul maxim 10 pagini.(poate fii si din lucrarea de disertație!!!)
1. DOBOȘ ANTON
2. DUMITRESCU ȘTEFAN ALEXANDRU
3. IORGA LARISA MĂDĂLINA
4. IVAN IONELA GABRIELA
5. PĂTRAȘCU DOINA
6. SELEAC GEORGETA
7. ȚIPLIC DELIA PARASCHIVA
Reamintim că nu vor fi admise cu notă de trecere lucrările al căror conținut dovedește:
- plagierea completă (integrală) sau incompletă (fragmente întregi) prin copy –paste sau prin xerox a unei alte lucrări;
- plagierea integrală sau parțială a ideilor, argumentelor care aparțin altuia fără a fi specificat autorul, opera, data apariției (minim anul), etc. ;
- copierea- preluarea unor comentarii de texte de maniera care lasă să se înțeleagă că acestea ar aparține celui care le citează.

Conf.univ. dr. Eugenia Florescu

ANUNȚ IMPORTANT PT. MASTERANZII DE LA M.P.L.!!!!!!!!!!!!

La disciplina POLIȚIA LOCALĂ ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE, asist.univ.dr. ANA MOCANU SUCIU, următorii masteranzi au de refăcut referatul (RESPECTAȚI TEMA POSTATĂ PE BLOG!!!)până la data de 26.06.2013
1. BORLEAN G. CORINA SÎNZIANA.

ANUNȚ IMPORTANT PT. MASTERANZII DE LA I.D.P.R.!!!!!!!!!!!!

La disciplina ASPECTE ACTUALE ALE RĂSPUNDERII CIVILE, prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU, următorii masteranzi au de refăcut referatul (RESPECTAȚI TEMA POSTATĂ PE BLOG!!!)până la data de 26.06.2013
1. ROȘCA ANCA SIMINA
2. TUFĂ CRISTINA.

ANUNT IMPORTANT PT. MASTERANZII DE LA M.P.L., anul II!!!!

La disciplina TEHNICI ȘI METODE DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE ÎN ROMÂNIA, conf.univ.dr. N. ȘUTEU –următorii masteranzi au de refăcut referatul până în 26.06.2013.
1.BORLEAN CORINA SÎNZIANA
2.REBEGEL NICOLETA LOREDANA

master Stiinte Penale

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ȘTIINȚE PENALE!!!!

Restanță pentru disciplinele PROCEDURI SPECIALE I, II, DREPT PROCESUAL PENAL COMPARAT, lect. univ. dr. DANUSIA BOICEAN în data de 5.07.2013, ora 14,00 – susținere referat.

ultima zi predare referate

Ultima zi de predare referate pentru cei care sustin disertatia in 13 iulie, este 12 iunie, ora 13,oo.