MODIFICARE

MODIFICARE PROGRAMĂRI Conf.univ.dr. EUGENIA FLORESCU !!
Pentru specializările ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ-anul II și DREPT EUROPEAN-anul I disciplina METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE se ține în data de 27.04.2013 orele 9-13.
Pentru specializarea INSTITUȚII DE DREPT PRIVAT ROMÂN- anul I, disciplina FAPTELE DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ ȚI PRACTICILE RESTRICTIVE DE CONCURENȚĂ se ține în data de 27.04.2013 orele 13-17.