MODIFICARE PROGRAMĂRI PENTRU I.D.P.R.!!!!

- Pentru disciplina INSTITUTII JUDICIARE EUROPENE- Lect.univ.dr. C. BĂRA, programarea din 12.04.2013, sa reprogramat pentru data de 27.04.2013, ora 8,00-10,00.
-Pentru disciplina TEORIA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL- Lect.univ.dr. C. BĂRA, programarea din 12.04.2013, sa reprogramat pentru data de 27.04.2013, ora 10,00-14,00.

burse semestrul IIContestatiile se depun joi, 21 martie, si vineri, 22 martie.
Extrasul de cont BRD se depune la secretariat in perioada 25-27 martie.

in atentia masteranzilor MPL, anul I

Cursul d-lui profesor Mihail Tîţu - Managementul calităţii serviciilor publice comunitare s-a reprogramat pentru data de 27 aprilie 2013, orele 12-16.
PREZENTA OBLIGATORIE!!!!