Important!

A.P.E. anul II – de refacut referatul la disciplina SERVICII PUBLICE IN U.E. – Asist.univ.dr. ANA MOCANU SUCIU, urmatorii masteranzi:
- ȘTEF MARIA CRISTINA
- VELȚAN RADU