teme referate Stiinte Penale

INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE I Lect.univ.dr. Vasile Vidrighin
Tema 1. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României
Tema 2. Infracţiuni prevăzute în OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României (şi în OUG nr. 112/2001)
Tema 3. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici – cu actualizările din Lg. 161/2003, OUG nr. 24/2004, OUG nr. 14/2005
Tema 4. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea şi combaterea terorismului
Tema 5. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
Tema 6. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.
Tema 7. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
Tema 8. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
Tema 9. Infracţiuni prevăzute în OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
Tema 10. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 54/2003 (legea sindicatelor)
Tema 11. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
Tema 12. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
Tema 13. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar
Tema 14. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 107/1996 (Legea apelor).
Bibliografie:
1. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
2. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura rosetti, Bucureşti, 2002
3. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
4. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006
5. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011
6. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010
7. N. Conea, Consideraţii în legătură cu infracţiunile prevăzute de Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, în Dreptul nr. 2/1999,
8. C. Niculeanu, D. Ciuncan, Criterii pentru delimitarea infracţiunii de tulburare de posesie, prev. de art. 220 C.pen., faţă de infracţiunea reglementată de art. 108 din Legea nr. 18/1991, în Dreptul nr. 2/2001
9. Fl. Scrieciu, Unele consideraţii în legătură cu incidenţa dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 10/2001 asupra terenurilor al căror regim juridic este reglementat de Legea nr. 18/1991, în Dreptul 5/2002
10. Gh. Vidican, Opinie legată de controversa generată de dispoziţiile art. 108 din Legea nr. 18/1991, republicată, privind fondul funciar şi unele situaţii similare incidente în alte legi speciale, în Dreptul nr. 1/2004
11. L. Herghelegiu, Omor săvârşit în public. Port fără drept de armă albă. Concurs între infracţiunile prevăzute de art. 174 alin. 1, art. 175 alin. 1 lit. i C.pen. şi art. 1 indice 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1990, republicată, în Dreptul nr. 1/2004
12. N. Conea , Infracţiuni privind regimul apelor, în Dreptul nr. 1/1998
13. D. S. Cherteş, Unele aspecte privind protecţia penală a dreptului la mediu sănătos, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
14. A. Ungureanu, Probleme teoretice şi practice privind infracţiunile la regimul juridic al frontierei de stat a României, în Dreptul nr. 4/1995
15. P. Dungan, Unele aspecte privind infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei în zona fluvială, în RDP nr. 1/1996
16. H. Diaconescu, Din nou cu privirela momentul şi locul consumării infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, Dreptul nr. 10/1996
17. I. Retca , Aspecte procesuale ale infracţiunilor privind frontiera de stat, în Dreptul nr. 4/1997
18. O. Predescu, Infracţiuni privind regimul forntierei de stat a României, în Dreptul nr. 10/2001
19. V. Lazăr, Infracţiuni în zona forntierei de stat a României, în RDP nr. 3/2002
20. S. Corlăţeanu, V. Doroftei, Trecerea ilegală a forntierei de stat, în Dreptul nr. 1/2006
21. E.G. Tache, Unele aspecte ale migraţiei clandestine în România, în RDP nr. 4/2010
22. I. Lascu, Incriminări privind traficul de persoane, în Dreptul nr. 7/2002
23. C. Olaru, Proxenetism. Trafic de persoane, în RDP nr. 2/2003
24. L. Stănescu, Consimţământul victimei traficului de persoane.Efecte, în RDP nr. 3/2004
25. N. Cristuş, Traficul de persoane, proxenetismul, crima organizată,Practică judiciară,Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006
26. Gh. D. Botez, Traficul de persoane. Cooperarea judiciară internaţională, în RDP nr. 3/2010
27. I. Pitulescu, V. Pătulea, Infracţiunile prev. de OUG 55/2002 privind regimul de deţinere a câinilor agresivi, în Dreptul nr. 9/2002
28. Fl. Cotoi, Infracţiunea prevăzută de art. 11 din OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, în Dreptul nr. 10/2008
29. G. Antoniu, Reflecţii asupra crimei organizate, în RDP 3/1997
30. I. Lascu, Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, în RDP nr. 3/2004
31. S. Corlăţeanu, Împiedicarea exercitării drepturilor sindicale, în Dreptul nr. 12/2005

INSTITUŢII DE DREPT PENAL GENERAL APROFUNDAT I
Prof.univ.dr. CONSTANTIN BUTIUC
TEMA REFERAT – Aspecte obiective şi subiective în materia complicităţii.
BIBLIOGRAFIE
Minimală obligatorie:
1. Vintilă Dongoroz ş.a. - Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. I - IV, Ed. Academiei, Bucureşti
2. Teodor Vasiliu ş.a. - Codul penal comentat şi adnotat, vol. I-III, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti
Complementară:
1. V. Papadopol - Condiţiile generale ale participaţiei penale, R.R.D. nr. 5/1970
2. G. Antoniu - Participaţia penală. Studiu de drept comparat. R.D.P. nr. 3/2000
3. P. Dungan - Conceptul de participaţie penală. R.D.P. nr. 2/2000
4. I. Molnar - Participaţia penală. Fundamente teoretice. R.D.P. nr. 2/1998
5. L. Dincu, A. Dincu - Participaţia penală indeterminabilă, R.R.D. nr. 7/1988
6. V. Păun, R. Secăreanu - Probleme ale participaţiei penale, R.R.D. nr. 4/1978
7. M. Zolyneak - Concepţia unităţii de infracţiune în materia participaţiei şi
implicaţiile ei în cazul succesiunii în timp a legilor penale, R.R.D. nr. 10/1971
8. Şt. Daneş - În legătură cu coautoratul la infracţiunea de tâlhărie, R.D.P. nr. 2/1995
9. G. Antoniu - Unele probleme ale practicii judiciare în materie de coautorat, S.C.J. nr. 1/1984
10. G. Antoniu - Infracţiunea de omisiune, R.R.D. nr. 6/1982
11. C. Filişanu - Coautoratul în cazul infracţiunilor din culpă, S.C.J. nr. 1/1989
12. A. Dincu, I. Molcuţ - Din nou despre infracţiunile din culpă săvârşite în coautorat, S.C.J. nr. 2/1989
13. C. Butiuc - Coautoratul în unele situaţii deosebite, R.D.P. nr. 4/1995
14. B.A. Sârbulescu - Complicitate prin omisiunea de a interveni, R.D.P. nr. 4/1996
15. I. Dobrinescu - Elementul subiectiv la complicitate, J.N. nr.3/1961
16. I. Dobrinescu - Cu privire la raportul cauzal în materie de complicitate (discuţii), J.N. nr. 1/1965
17. M. Petrovici - Discuţii în legătură cu cerinţa repetabilităţii actului de complicitate la infracţiunea continuă şi infracţiunea de obicei, Dreptul nr. 10-11/1991
18. V. Papadopol - Delimitarea actelor de coautorat de cele de complicitate, J.N. nr. 7/1963
19. M. Zolyneak - Aspecte ale coautoratului şi complicităţii în literatura şi practica judiciară, R.R.D. nr. 1-2/1990
20. S. Ivan - Unele criterii de delimitare a coautoratului de complicitate la infracţiunea de tâlhărie, R.D.P. nr. 2/1994
21. O. Loghin - Sancţionarea participanţilor în cazul pruncuciderii, R.R.D. nr. 1/1973
22. M. Basarab - Participaţia la infracţiunile cu subiect special, Studia Universitatis, 1965
23. Gh. Mateuţ - O caracterizare a puncuciderii în lumina teoriei şi practicii judiciare, Dreptul nr. 8/2000
24. V. Papadopol - Participaţia improprie, R.R.D. nr. 3/1971
25. G. Antoniu - Autor mediat sau participaţie improprie? R.D.P. nr. 2/1995
26. G. Antoniu - Participaţia improprie în practica judiciară, R.R.D. nr. 9/1976
27. I. Molnar - Agentul provocator, R.D.P. nr. 4/1997

PROCEDURI SPECIALE I – Conf.univ.dr. I. POIANĂ
TEMĂ REFERAT- la alegere, să se încadreze în disciplină.

DREPT PROCESUAL PENAL COMPARAT– Conf.univ.dr. I. POIANĂ
TEMĂ REFERAT- la alegere, să se încadreze în disciplină.

TEHNICA CRIMINALISTICĂstrong>– Conf.univ.dr. I. POIANĂ
TEMĂ REFERAT- la alegere, să se încadreze în disciplină

TACTICĂ CRIMINALISTICĂ Lect.univ.dr. Vasile Vidrighin

1. PLANIFICAREA URMĂRIRII PENALE ŞI A JUDECĂŢII: noţiuni, principii, versiuni şi activităţi de planificare
2. CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI: noţiune, importanţă,pregătire, desfăşurarea şi fixarea rezultatelor, reluarea şi repetarea acestei activităţi
2. RECONSTITUIREA: noţiune, pregătirea, desfăşurarea şi fixarea rezultatelor
3. EXPERTIZA ŞI CONSTATAREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ: noţiuni generale, asemănări şi deosebiri, sistemul laboratoarelor care le efectuează. Pregătirea, dispunerea şi aprecierea concluziilor acestora.
4. Tactica ascultării relatării libere
5. Tactica ascultării repetate
6. Tactica ascultării sistematice
7. Tactica ascultării încrucişate
8. Tactica ”complexului de vinovăţie”
9. Tactica folosirii probelor de vinovăţie
10. Tactica folosirii mijloacelor materiale de probă
11. Tactica ascultării inculpatului despre activitatea celorlalţi participanţi la săvârşirea infracţiunii
12. Tactica verificării ”alibiului” si justificării ”timpului critic”
13. Tactica efectuării confruntării
14. Tactica ascultării inculpaţilor recidivişti sau cu antecedente penale
15. Tactica ascultării minorilor
16. Tactica ascultării inculpaţilor în cauzele care se soluţionează conform procedurii de judecare a infracţiunilor flagrante
17. Tactica ascultării inculpaţilor cu anumite deficiente (auz, văz, vorbire, de natură psihică, ci diferite handicapuri)
18. Tactica ascultării inculpaţilor care nu cunosc limba română
19. Tactica ascultării inculpaţilor cu pregătire juridică
20. Tactica ascultării martorului
21. Tactica ascultării părţii vătămate
22. Tactica ascultării părţii civile
23. Tactica ascultării părţii responsabile civilmente
24. Tactica efectuării reconstituirii
25. Tactica efectuării percheziţiei
26. Tactica prezentării pentru recunoaştere
27. Tactica efectuării reţinerii si a arestării

BIBLIOGRAFIE

1. Aioaniţoaie Constantin, Bercheşan Vasile, Butoi Tudorel, Marcu Ilie, Pălănceanu Eugen, Pletea Constantin, Sandu Ioan-Eugen, Stancu Emilian, Tratat de tactică criminalistică, Editura "Carpaţi", 1992.
2. Bădilă Mircea, Tactica ascultării inculpatului în instanţă, Editura Omnia, Braşov, 1998
3. Bădilă Mircea, Vidrighin Vasile, Criminalistica, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2008
4. Dragomirescu Virgil, Psihosociologia comportamentului deviat, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
5. Mircea Ion, Criminalistica, Ediţia a II-a, Editura Fundaţiei "Chemarea", Iaşi, 1994.
6. Mircea Ion, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
7. Mircea Ion, Criminalistica, Editura Fundaţiei "Chemarea", Iaşi, 1992.
8. Mircea Ion, Cu privire la verificarea criminalistică a alibiurilor învinuitului sau inculpatului, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, nr. 1/1986.
9. Mircea Ion, Despre ascultarea repetată a persoanelor, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, nr. 1/1991.
10. Mircea Ion, Despre tactica audierii primare a minorilor, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, 1975.
11. Mircea Ion, Despre tactica audierii victimei, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, 1974.
12. Stancu Emilian, Tratat de criminalistică, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002 / Ediţia a IV revizuită şi adăugită, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2008
13. Suciu Camil, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
14. Jenică Drăgan, Ioan Oancea, Niculae Gheorghe, Îndrumar Practic Juridic în probleme de tehnică şi tactică criminalistică, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2004
15. Ionescu Lucian şi Sandu Dumitru, Identificarea criminalistică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990 sau ediţii mai noi
16. Lazăr Cârjan, Tratat de criminalistică, Ed. Pinguin Book, Bucureşti, 2005
17. Ciopraga Aurel, Tratat de tactică criminalistică, Editura Junimea, Iaşi, 2001
18. Ciopraga Aurel şi I. Iacobuţă, Criminalistica, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1997
19. Revista Criminalistica
20. Revista de Drept penal
21. Jurisprudenţă

teme referate Drept European

CONTENCIOS COMUNITAR EUROPEANLector universitar dr. MARIA OPRIŞ

BIBLIOGRAFIE:

• Alomar Bruno, Sebastien Daziano, Christophe Garat - Marile probleme europene, Editura Institutul European, 2010.
• Andresan-Grigoriu Beatrice, Stefan Tudorel - Drept comunitar, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2007.
• Andresan-Grigoriu Beatrice - Procedura hotararilor preliminare, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2010.
• Andresan-Grigoriu Beatrice - Dreptul Uniunii Europene. Culegere de grile si spete, Editura CH Beck, Bucuresti, 2010.
• Anghel M. Ion - Personalitatea juridica si competentele Comunitatilor Europene / Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007.
• Baluta Oana, Balan Catalin - Justitie si Afaceri Interne, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007.
• Barbulescu Iordan Gheorghe - De la Comunitatile Europene la Uniunea Europeana, Editura Trei, Bucuresti, 2001.
• Barbulescu Iordan Gheorghe - UE de la national la federal, Editura Tritonic, Bucuresti, 2005.
• Barbulescu Iordan Gheorghe - Sistemul institutional, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007. .
• Bârsan Corneliu - Drept institutional comunitar, note de curs predate în anul de învatamânt 1993-1994 studentilor de la Facultatea de Drept, Bucuresti.
• Bârsan Maria - Integrarea economica europeana, vol. I, „Introducere în teorie si practica”, Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1995.
• Bercea Raluca - Drept comunitar. Principii, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2007.
• Birzea Cezar - Politicile si institutiile Uniunii Europene, Editura Corint, Bucuresti, 2001.
• Booker Christopher, North Richard - Uniunea Europeana sau Marea amagire. Istoria secreta a constructiei europene, Editura Antet, Filipestii de Targ, 2004.
• Cairns Walter - Introducere în legislatia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi, 2001.
• Carp Radu, Sandru Simona - Dreptul la intimitate si protectia datelor cu caracter personal. De la acquis-ul comunitar la legislatia romaneasca, Bucuresti, All Beck, 2004.
• Calinoiu Constanta, Vedinas Verginia - Teoria functiei publice comunitare, Bucuresti, Editura Lumina Lex, 1999.
• Calinoiu Constanta, Vedinas Verginia - Statutul functionarului public european, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007.
• Calinoiu Constanta, Duculescu Victor - Drept Constitutional European, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2008.
• Ciobanu-Dordea Aurel - Legislatie comunitara privind cooperarea judiciara in materie civila si penala, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007.
• Ciochina-Barbu Ioan - Drept institutional al Uniunii Europene, Editura Wolterskluwer, Bucuresti, 2010.
• Coman Florian - Drept comunitar european, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2003.
• Craig Paul, de Burca Grainne - Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenta si doctrina, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009.
• Deleanu Sergiu - Drept comunitar al afacerilor, Editura Servo-Sat, Arad, 2002.
• Deleanu S., Fabian G., Costas C.F., Ionita B. - Curtea de Justitie Europeana. Jurisprudenta, Hotarari comentate, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2007.
• Diaconu Nicoleta - Sistemul institutional al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001.
• Diaconu Nicoleta - Instrumente juridice fundamentale in Uniunea Europeana, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
• Diaconu Nicoleta - Dreptul Uniunii Europene. Partea speciala. Politicile comunitare, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007.
• Diaconu Nicoleta - Dreptul Uniunii Europene. Partea generala, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007.
• Dragomir Eduard, Nita Dan - Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Editura Nomina Lex, Bucuresti, 2009.
• Dragos Dragos Cosmin- Uniunea Europeana. Instituii. Mecanisme, Editura All Beck, Bucuresti, 2005
• Duculescu Victor, Duculescu Georgeta - Justitia europeanã, mecanisme, deziderate si perspective, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002.
• Duculescu Victor - Dreptul integrarii europene. Tratat elementar, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
• Dutu Mircea, Dutu Andrei - Dreptul contenciosului european, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010.
• Elman R. Amy - Politicile sexuale si Uniunea Europeana, Editura "Tehnica-Info", Chisinau, 2001.
• Filipescu Ion P., Fuerea Augustin - Drept institutional comunitar european, Editura ACTAMI, Bucuresti, 2000.
• Fuerea Augustin - Manualul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006.
• Fuerea Augustin - Institutiile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002;
• Fuerea Augustin - Drept comunitar european. Partea generalã, Editura ALL Beck, Bucuresti, 2003;
• Fuerea Augustin - Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2003;
• Grigoriu Beatrice Andresan, Stefan Tudorel - Tratatele Uniunii Europene. Versiune consolidata, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007.
• Groza Anamaria - Uniunea Europeana: drept institutional, Editura C.H. BEck, Bucuresti, 2008.
• Guiu Mioara-Ketty - Incidenta legislatiei comunitare asupra legislatiei penale in domeniul afacerilor, Editura Sitech, 2008.
• Gyula Fabian - Curtea de Justitie Europeanã. Instantã de judecatã supranationalã, Editura Rosetti, Bucuresti, 2002.
• Gyula Fabian - Drept institutional comunitar, Editura Sfera Juridica, Cluj-Napoca, 2006.
• Gyula Fabian, Mihu Nicolae, Veress Emod - Parlamentul European, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2007.
• Huma Ioan - Drept comunitar, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2007.
• Ignatoiu-Sora Manuela - Egalitate si nondiscriminare in jurisprudenta Curtii Europene de Justitie, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2008.
• Institutul de Cercetari Juridice "Andrei Radulescu" - Dreptul comunitar si dreptul intern. Aspecte privind legislatia si practica judiciara, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008.
• Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane - Dreptul romanesc in contextul exigentelor Uniunii Europene, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2010.
• Isnard Jacques, Chardon Mathieu - Titlul executoriu european, Editura Eikon, 2010.
• Ivan Adrian - Ghidul Parlamentului European, Editura CS Publishing, 2009.
• Jinga Ion - Uniunea Europeana, realitati si perspective, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1993.
• Jinga Ion - Uniunea Europeana in cautarea viitorului. Studii europene, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2008.
• Jinga Ion, Popescu Andrei - Integrarea Europeana - Dictionar de termeni comunitari, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
• Laura Andrei, Laura Radu - Jurisprudenta relevanta CEJ - Privind cooperarea judiciara in materie civila, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010.
• Lefter Cornelia - Drept comunitar institutional, Editura Economicã, Bucuresti, 2001.
• Lefter Cornelia - Fundamente ale dreptului comunitar institutional, Editura Economica, Bucuresti, 2003.
• Leicu Corina - Drept comunitar, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
• Leicu Corina; Leicu Ioan - Institutiile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1996.
• Manolache Octavian - Drept comunitar, vol. I, Institutii comunitare, Editura All, Bucuresti.
• Manolache Octavian - Drept comunitar, vol. II, Cele 4 libertati fundamentale; Politici, Editura All, Bucuresti.
• Manolache Octavian - Drept comunitar, vol. III, Justitia comunitara, Editura All, Bucuresti.
• Manolache Octavian - Tratatul de la Nisa de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana, a Tratatelor ce instituie Comunitatile Europene si a unor Acte conexe, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2002.
• Manolache Octavian - Tratat de drept comunitar, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006.
• Marcu Viorel - Drept institutional comunitar, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001. .
• Marcu Viorel, Purda Nicolae, Diaconu Nicoleta, Draghiciu Catalina - Instrumente juridice fundamentale ale Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
• Mathijsen Pierre - Compediu de drept european, Editura Club Europa, Bucuresti, 2002.
• Mazilu Dumitru - Integrarea europeana. Drept comunitar si institutii europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001.
• Mazilu Dumitru - Integrare europeana. Drept comunitar si institutii europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007.
• Miff Angela, Apan Rodica Diana - Elemente de drept comunitar, Editura Sfera Juridica, Cluj-Napoca.
• Micu Gabriel - Ordinea Juridica Institutionala Comunitara, Editura Paideia, Bucuresti, 2007.
• Mihai Emilia - Ajutoare de stat si politici publice europene, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008.
• Mihaila Marian, Suciu Carmen, Stan Dan - Drept institutional comunitar, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002.
• Militaru Ioana Nely - Dreptul Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2009.
• Motoc Iulia - Uniunea Europeana: dreptul si politica extinderii spre Est, Editura Paideia, Bucuresti, 2001.
• Munteanu Roxana - Drept european: evolutie, institutii, ordine juridica, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 1996.
• Scaunas Stelian - Uniunea Europeana. Constructie. Institutii. Drept, Editura All Beck, Bucuresti, 2005.
• Stanciulescu Gabriela, Androniceanu Armenia - Sisteme comparate de administratie publicã europeanã, Editura Economicã, Bucuresti, 2001.
• Stefan Tudorel - Introducere in dreptul comunitar, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2006.
• Stefan Tudorel, Andresan-Grigoriu Beatrice - Drept comunitar, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2007.
• Stefan Tudorel, Andresan-Grigoriu Beatrice - Drept comunitar. Culegere de grile si spete, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008.
• Tofan Apostol Dana - Institutii administrative europene, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006.
• Tinca Ovidiu - Drept comunitar general, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999.
• Vataman Dan - Drept comunitar european, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009.
• Vataman Dan - Dreptul institutional al Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010.
• Vataman Dan - Dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010.
• Voicu Marin - Jurisdictii si proceduri judiciare in Uniunea Europeana, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010.
• Zlatescu Irina Maria, Demetrescu Radu C. - Drept institutional european, Editura Olimp, Bucuresti, 1999.
• Zlatescu Irina Maria, Demetrescu Radu C. - Drept institutional european si politici comunitare, Editura "Calistrat Hogas", Bucuresti, 2001.
• Zlatescu Irina Moroianu, Demetrescu Radu C. - Prolegomene la un drept institutional comunitar, Editura Economica, Bucuresti, 2003.
• Revista romana de drept comunitar Editura Rosetti, Bucuresti, incepand cu 2003.
• Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – Notă de informare cu privire la efectuarea trimiterilor preliminare de către instanţele naţionale (2011/C 160/01), JURNALUL OFICIAL C 160/1/28.05.20111.
• Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) – Reuniunile trimestriale ale Grupului de lucru contencios comunitar (GLCC).
• Competenţele Curţii de justiţie a Uniunii Europene şi Tribunalului de Primă Instanţă: Statutul şi regulamentul de procedură al CJCE, cauza 61/65 Vaassen,cauza 246/80 Brokmeulen, cauza C- 54/96 Dorsch Consult.
• Procedura hotărârii preliminare: cauza C- 297/88 şi C-197/89 Dzodzi, cauza 104/79 Foglia c/a Novello, cauza C- 320-322/90 Telemarsicabruzzo, C- 302/04, Ynos,cauza C- 377/10, cauza C -402/09 Tatu cauza C- 263/10 Nisipeanu, cauza C- 310/10 Agafiţei, cauza C- 602/10 S.C. Volksbank România S.A., cauza C- 258/10 Grigore, cauza C- 573/10 Micşa, cauza C- 438/10 Druţu, cauza C- 335/10 Vijulan, cauza C- 336/10 Ijac, cauzele conexate C- 136/10 şi C- 178/10 S.C. Darmi S.R.L., cauza C- 283/10 Circul Globus, cauza C- 248/11 Nilaş, cauza C- 257/11 Gran Via Moineşti, cauza C- 396/11 Radu, cauzele conexate C-29/11 Şfichi şi C- 30/11 Ilaş.
• Controlul judiciar al respectării dreptului uniunii de către instituţiile U.E. – acţiunea în anulare:cauza C- 50/00 Union de Peqenos Agricultores, Opinia AG Jacobs,cauza C- 377/98,Germania c/a Parlamentul şi Consiliul.
• Controlul judiciar al respectării dreptului uniunii de către statele membre şi instituţiile U.E. – acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de către statele membre, acţiunea în constatarea abţinerii instituţiilor de a acţiona, excepţia de nelegalitate, acţiunea în răspundere: cauza C- 45/91 Comisia c/a Grecia,cauza C- 387/97 Comisia c/a Grecia, cauza C- 304/02 Comisia c/a Franţa, T- 439/09 John Robert Purvis c/a Parlamentul European, cauza T- 139/06 Republica Franceză c/a Comisiei Europene, cauza T -353/10 Grecia c/a Comisiei Europene.
• Ministerul Afacerilor Externe – Serviciul Contencios U.E. – Raport privind activitatea de reprezentare a României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului UE şi a celorlalte instituţii ale UE, în conformitate cu art.3 punctul II lit.e) din O.U.G. nr.78/2011, la 31 decembrie 2011.

REFERATE:

1. ACŢIUNE PENTRU PRONUNŢAREA UNEI HOTĂRÂRI PRELIMINARE

În calitate de reclamant solicitaţi instanţei naţionale investită cu cauza Dvs. să sesizeze C.J.U.E. cu privire la interpretarea unei norme a dreptului uniunii:

1. Enunţaţi starea de fapt şi de drept cu care instanţa naţională a fost investită de Dvs.
2. Formulaţi întrebările referitoare la interpretarea normei dreptului uniunii aplicabilă în speţă şi necesară pentru soluţionarea cauzei cu care a fost investită instanţa naţională.
3. Indicaţi jurisprudenţa C.J.U.E. relevantă în materia respectivă.
În calitate de instanţă naţională, apreciind oportunitatea unei trimiteri preliminare, pentru soluţionarea cauzei cu care a fost investită, dispuneţi sesizarea C.J.U.E.:
Redactaţi încheierea de trimitere în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare, având în vedere următoarele elemente:
- expuneţi succint obiectul litigiului şi faptele pertinente astfel cum reies din dosarul cauzei sau ipotezele de fapt pe care se bazează întrebarea preliminară;
- redaţi/menţionaţi dispoziţiile de drept intern care ar putea fi aplicabile şi jurisprudenţa naţională pertinentă;
- identificaţi dispoziţiile dreptului uniunii relevante în speţă;
- explicaţi motivele care au determinat instanţa să formuleze întrebările privind interpretarea acestei/acestor dispoziţii ale uniunii europene şi legătura dintre aceasta/acestea şi legislaţia naţională aplicabilă acţiunii principale.

2. ACTIUNEA IN ANULARE.
3. EXCEPTIA DE NELEGALITATE

- 10 pagini

DREPT CONSTITUŢIONAL EUROPEAN- ORIENTATIV -

1. Formarea Uniunii Europene – aspecte istorice
2. Principiile constituţionale ale Uniunii Europene
3. Tradiţiile constituţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene
4. Democraţia – tradiţie constituţională a statelor membre UE
5. Statul de drept – tradiţie constituţională a statelor membre UE
6. Drepturile omului în Uniunea Europeană
7. Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
8. Cetăţenia europeană
9. Drepturile politice ale cetăţenilor europeni
10. Dreptul constituţional intern şi dreptul Uniunii Europene
11. Constituţia europeană – pro şi contra
12. Uniunea Europeană şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
13. Implicaţiile constituţionale ale aderării României la Uniunea Europeană
14. Modificări aduse sistemului constituţional al UE prin Tratatul de la Lisabona

BIBLIOGRAFIE (ORIENTATIV)

1. Allan Rosas, Lorna Armati, EU Constitutional Law. An Introduction. Hart Publishing, 2010
2. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007.
3. Radu Carp, Constitutionalization of the European Union, so far and beyond, în Silvia Marton, Europe in it’s making, Institutul European, Iaşi, 2006.
4. Constanţa Călinoiu şi Victor Duculescu, Drept constituţional european, Lumina Lex, Bucureşti, 2008.
5. Victor Duculescu, Dreptul constituţional european – o „sfidare” la adresa dreptului constituţional „clasic” sau un concept nou în dezbaterea juriştilor, în Elena Simina Tănăsescu şi Ştefan Deaconu, Liber amicorum Ioan Muraru – Despre consituţie şi constituţionalism, Editura Hamangiu, 2006, p. 278-290.
6. Jean-Claude Gautron, Droit europeen, Dalloz, Paris, 2003.
7. Gilbert Gornig, Ioana Rusu, Dreptul Uniunii Europene. Ediţia a doua, Editura C.H.Beck, 2007
8. Gilbert Gornig, Este nevoie de o Constituţie europeană?. În: Acta Universitatis Lucian Blaga, nr. 1-2/2003
9. Gheorghe Iancu, Instituţii de drept constituţional al Uniunii Europene. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
10. Ioan Muraru ş.a., Cetăţenia europeană, Editura All Beck, 2003.
11. Ingolf Pernice, Fondements du droit constitutionnel européen, Pedone, Paris, 2004.
12. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, ediţia a patra, Editura C.H. Beck, 2011
13. Simina Elena Tănăsescu, Sur la constitutionnalisation du droit communautaire, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 1/2004
14. Simina Elena Tănăsescu, Constitutionnalisation ou codification du droit européen, în Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu- Renouveau du droit constitutionnel, Dalloz, 2007, p.1411-1420.
15. Simina Elena Tănăsescu, Despre autoritatea constituţională a unui tratat european, în Bogdan Iancu, Uniunea Europeană ca paradigmă a statalităţii viitoare, New Europe College, 2007.
16. Simina Elena Tănăsescu, Despre constituţionalizarea dreptului european, în Revista Română de Drept Comunitar, Nr. 2/2008 (martie-aprilie), Walters Kluver, p. 31-41.
17. Simina Elena Tănăsescu, Sur la possible constitutionnalisation du droit communautaire, în AUB Drept, Anul LIV Serie Nouă, Nr. 1/2004 (ianuarie-martie), All Beck, p. 12-30.
18. Armin von Bogdandy şi Jurgen Bast, Principles of European Constitutional Law, Ediţia a 2 a revizuită, Hart Publishing, Oxford, 2009
19. Robert Toulemon, La construction europeenne, Livres de Poche, References, 1999
20. Charles Zorgbibe, Construcţia europeană, Editura Trei, 1998

Tratatul de la Lisabona (textul se găseşte pe Internet, site-ul oficial al UE)

Surse Internet:
• http://europa.eu
• www.coe.int
• www.infoeuropa.ro

NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3. Se pot propune şi alte teme de referate decât cele indicate, sau alte surse bibliografice, dacă fac parte din tematica cursului.

Drept european al muncii şi protecţie sociale - Conf. univ. dr. M. Ţichindelean
Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

Teme referat:
1. Drepturi şi libertăţi privind munca garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950).
2. Drepturi consacrate de Carta Socială Europeană (1961) şi Carta Socială Europeană revizuită (1996).
3. Jurisprudenţă rezultată din aplicarea Cartei Sociale Europene.
4. Impactul ratificării Cartei Sociale Europene asupra legislaţiei române a muncii.
5. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă.
6. Norme europene de securitate socială.
7. Influenţa reglementărilor Consiliului Europei asupra legislaţiei interne a muncii.

Bibliografie:
1. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura CH Beck, Bucureşti, 2008;
2. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura CH Beck, Bucureşti, 2006;
3. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
4. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
5. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
6. C. Gîlcă, Drept social. Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.
7. Codul European al muncii şi securităţii sociale, legislaţie tematică, ediţie îngrijită de Costel Gîlcă, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 1950
Carta Socială Europeană 1961
Codul european de securitate socială 1964
Convenţia pentru protecţia socială a agricultorilor 1970
Convenţia Europeană a securităţii sociale şi acordul complementar 1972
Convenţia europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant 1972

Politica europeană comună în materie de transporturi – Lect.univ.dr. CORINA PETICĂ ROMAN
Teme referat:
1.Transportul feroviar in UE
2.Transportul rutier in UE
3.Transportul maritim in UE
4.Transportul aerian in UE
5.Transportul intermodal in UE, reţele transeuropene

PROTECŢIA MEDIULUI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN.Lect.univ.drd. ALEXANDRA RUSU
TEME REFERAT:
1. Programe de acţiune pentru mediu la nivelul U.E.
2. Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul dreptului mediului în România.
3. Răspunderea pentru dauna ecologică la nivelul UE.
4. Instrumentele politicii de mediu.
5.Dezvoltarea politicii de mediu la nivelul U.E.

BIBLIOGRAFIE
1. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti,2003
2. Mircea Duţu, Dreptul internaţional şi comunitar al mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1995
3. Octavian Manolache, Drept comunitar, Ed. a IV-a, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
4. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – partea specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
5. Vasile Ciocan, Liviu Tăut, Nuna Emil, Drept european. Instituţii Europene. Politice europene. Fonduri structurale, Ed. GrafNet, Oradea, 2007
6. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu, Drept comunitar - parte specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
7. Petre Prisecaru, Politici comune ale UE, Ed. Economica, Bucuresti, 2004
8. Iordan Gheorghe Barbulescu, Europa Mea. Politica de Mediu, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2007

REGIMURI MATRIMONOALE EUROPENE- Prof.univ.dr. A. BACACI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

SISTEMUL MONETAR AL U.E.Conf.univ.dr. CRISTINA ONEŢ
TEMA REFERAT – MONEDA EURO
Bibliografie:
1. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu – Drept comunitar, parte specială
2. Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
3. Codul fiscal
4. Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
5. Valentin Prisecaru – Politicile comune ale UE, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
6. Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, Ed. All beck, Bucureşti, 2006


PROCESUL DECIZIONAL ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ŞI UNIUNII EUROPENE, Conf.univ.dr. D. Vesmaş


1. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
2. Regimul juridic al Regulamentelor
3. Regimul juridic al Directivelor
4. Regimul juridic al deciziilor, recomandărilor şi avizelor
5. Sistemul de competenţe în cadrul Uniunii Europene
6. Principiul subsidiarităţii
7. Principiul proporţionalităţii
8. Principiul solidarităţii şi non-discriminării
9. Supremaţia dreptului comunitar european
10. Proceduri decizionale în cadrul Comunităţii şi Uniunii Europene
11. Instituţii de decizie şi instituţii care participă la procesul decizional european
12. Evoluţia şi perspectivele rolului Parlamentului European în procesul decizional european
13. Procedura decizională clasică
14. Procedura cooperării
15. Procedura co-deciziei
16. Actele juridice şi procedurile decizionale potrivit noii Constituţii a Uniunii Europene
17. Procesul decizional, reprezentarea şi recunoaşterea internaţională
18. Instrumente de decizie şi acţiune în domeniul politicii externe
19. Instrumente juridice de acţiune comună în domeniul politicii externe
20. Acţiuni, strategii şi parteneriate în domeniul politicii externe şi de securitate comună
21. Instrumente politice şi juridice de decizie şi acţiune comună în cadrul politicii din domeniul justiţiei şi afacerilor interne
22. Comunitarizarea deciziei în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală

Notă: Tematica de mai sus are un caracter orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.

Bibliografie utilă:

1. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
2. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
Bucureşti, 2001
3. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
4. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
5. Augustin Fuerea, Drept comunitar european. Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
2003
6. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae Purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente
juridice fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
7. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
8. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
GrafNet, Oradea, 2004
9. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
10. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
11. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
Bucureşti, 2005
12. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti,
2005
13. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa,
Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
14. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
15. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
16. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
17. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
18. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
19. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
Bucureşti, 2997
20. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
Bucureşti, 2007
21. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic,
Bucureşti, 2007
22. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti,
2008
23. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,
2009
24. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,
doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009
25. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009
26. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-
Napoca, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
27. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune
oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
28. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic
Bucureşti, Ediţia 2010 sau 2010.
29. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic,
Bucureşti, 2011


Adrese utile din Internet:

www. europa.eu.int
www. inforeuropa.ro
www. mie.ro
www.uniuneaeuropeana.go.ro
www.ue.eu.int
www. eurobserver.com
www. euractiv.ro
www. ier.ro
www. mae.ro
www. roumisue.org
www. euro-info.ccir.ro
www. bibnat.ro
www. bcub.ro

Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:

a. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
b. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
c. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
d. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
e. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
f. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
g. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)

INSTITUŢII EUROPENE- REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVEConf.univ.dr. D. Vesmaş

1. Bazele teoretice şi evoluţia istorică a procesului integrativ european
2. Premisele şi procedura unificării europene
3. Constituirea comunităţilor europene şi natura juridică a acestora
4. Personalitatea juridică şi competenţele comunităţilor europene
5. Etapele evoluţiei instituţionale a sistemului comunitar european
6. Supranaţionalitatea comunităţilor europene
7. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
8. Regimul juridic al Regulamentelor
9. Regimul juridic al Directivelor
10. Sistemul instituţional european actual – Prezentare generală
11. Profilul actual al Uniunii Europene – Statele membre – date generale, prezentare politico-juridică şi economică
12. Actul Unic European şi rolul său în evoluţia istorică şi instituţională a comunităţilor europene
13. Europa de la Piaţa Comună la Uniunea Europeană
14. Europa de la naţional la federal
15. Extinderea comunităţilor europene şi consecinţele acesteia asupra sistemului instituţional comunitar european
16. Tratatul de la Maastricht şi crearea Uniunii Europene
17. Reforma sistemului comunitar european prin Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nisa
18. Etapele integrării economice şi politice a statelor
19. Uniunea Europeană şi piaţa mondială Relaţiile externe ale Uniunii Europene
20. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul intern al statelor membre
21. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul internaţional public
22. Principiile generale ale dreptului comunitar european
23. Principiile generale ale sistemului instituţional comunitar european
24. Principii constituţionale ale Uniunii Europene
25. Partidele politice din Europa şi partidele europene
26. Instituţiile de decizie ale Comunităţii şi Uniunii Europen
27. Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene
28. Comisia Europeană şi rolul său în cadrul sistemului instituţional comunitar european
29. Parlamentul European şi evoluţia rolului său instituţional
30. Curtea Europeană de Justiţie – Instanţă de judecată supranaţională
31. Acţiunile în faţa Curţii Europene de Justiţie
32. Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie
33. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în evoluţia şi dezvoltarea dreptului comunitar european
34. Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar
35. Sistemul european al băncilor centrale şi Banca Centrală Europeană
36. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor
37. Mediatorul European şi Responsabilul European pentru Protecţia Datelor
38. Tribunalul Funcţiei Publice
39. Agenţiile şi institutele comunitare
40. Europol şi Eurojust
41. România şi Uniunea Europeană - De la acordurile bilaterale la statutul de membru cu drepturi depline
42. Aderarea României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
43. Tratatul de aderare al României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
44. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi viitorul Uniunii Europene

Notă: Tematica de mai sus are un caracter orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.

Bibliografie utilă:

1. Dana Victoria Savu, Integrarea Europeană – dimensiuni şi perspective, Edit. Oscar Print,
Bucureşti, 1996
2. Andrei Marga, Filosofia Unificării Europene, Ediţia a II-a, Biblioteca Apostrof, Cluj-
Napoca, 1997
3. Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană – Trecut, Prezent, Viitor, Edit. Trei, Bucureşti,
1998
4. Corina Leicu, Drept comunitar, Edit.Lumina Lex, Bucureşti, 1998
5. Mihaela Luţaş, Integrarea Economică Europeană, Edit. Economică, Bucureşti, 1999
6. Nicolae Sută, Integrarea Economică Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999
7. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar european, Edit. Actami,
Bucureşti, 1999
8. Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Edit. Institutul European, Bucureşti, 1999
9. Octavian Manolache, Justiţia comunitară, Edit. All Beck, Bucureşti, 1999
10. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Edit. Teora, Bucureşti, 2001
11. Nicoleta Diaconu, Sistemul Instituţional al Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
12. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
13. Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2001
14. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Edit. Actami, Bucureşti, 2001
15. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
16. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
Bucureşti, 2001
17. Graham W. Giles, Administrarea Justiţiei în Comunitate, Standarde şi reglementări
internaţionale, Edit. Expert, 2001
18. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
19. Daniel Dăianu, România şi Uniunea Europeană - Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere
economică, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
20. Fabian Gyula, Curtea de Justiţie Europeană, Instanţă de Judecată Supranaţională, Edit.
Rosetti, Bucureşti, 2002
21. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
22.Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituţional, Edit. Economică,
Bucureşti, 2003
23. Augustin Fuerea, Drept comunitar european.Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
2003
24. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente juridice
fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
25. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
26. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
GrafNet, Oradea, 2004
27. Dumitru Mazilu, Integrarea Europeană – Drept Comunitar şi Instituţii Europene, Edit.
Lumina Lex, Bucureşti, 2004
28. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
29. Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
30. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
31. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
Bucureşti, 2005
32. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
33. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Economic la Politic, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
34. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Naţional la Federal, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
35. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Edit.
All Beck, Bucureşti, 2005
36. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
37. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE Politicile Extinderii, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2006
38. Luciana Ghica, România şi Uniunea Europeană, Edit. Meronia, Bucureşti, 2006
39. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
40. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
41. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
42. Jeremy Rifkin, Visul European. Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră „visul
american”, Edit.Polirom, Iaşi, 2007
43. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
44. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
Bucureşti, 2997
45. Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie
Europeană – Hotărâri comentate, Edit. Wolters Kluwers Romania, Bucureşti, 2007
46. Cristian Popa, Justiţia Europeană – Dimensiuni, repere, perspective, Edit. Concordia, Arad,
2007
47. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
Bucureşti, 2007
48. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2007
49. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti, 2008
50. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,
2009
51. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,
doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009
52. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009
53. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-Napoca,
Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
54. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune
oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
55. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic Bucureşti,
Ediţia 2010 sau 2010.
56. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic,
Bucureşti, 2011


Recomandare: Pentru temele cu caracter strict instituţional, recomandăm utilizarea
bibliografiei mai recente de anul 2009.

Adrese utile din Internet:

www. europa.eu.int
www. inforeuropa.ro
www. mie.ro
www.uniuneaeuropeana.go.ro
www. ecb.int
www. eib.org
www. esc.eu.int
www. cor.eu.int
www.ue.eu.int
www.curia.eu.int
www. eurojust.eu.int
www.europol .eu.int
www. euro-ombudsman.eu.int
www. europarl.eu.int
www. edps.eu.int
www. cordis.lu
www. bookshop.eu.int
www. eurobserver.com
www. euractiv.ro
www. ier.ro
www. mae.ro
www. roumisue.org
www. euro-info.ccir.ro
www. bibnat.ro
www. bcub.ro

Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:

a. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
b. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
c. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
d. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
e. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
f. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
g. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)

teme referate DJP

DREPT CIVIL. PARTE GENERALĂ. SANCŢIUNILE DE DREPT CIVIL MATERIAL.- Lector univ.dr. CORNELIA MUNTEANU
TEMA REFERAT – Comparaţie între instituţia nulităţii în vechea reglementare şi noul Cod Civil

PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII.
Lect.univ.dr. A.Circa

TEME REFERATE
1. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între Codul civil de la 1865 şi Codul civil în vigoare; înscrierea în cartea funciară.
2. Dreptul de preemţiune cu privire la terenuri, în concepţia noului Cod civil: înscrierea în cartea funciară.
3. Circulaţia juridică a terenurilor în lumina noului Cod civil.
4. Clauza de inalienabilitate în concepţia noului Cod civil.
5. Comentariu al noilor reglementări cu privire la convenţia matrimonială în materie imobiliară.
6. Locuinţa familială în noul Cod civil: regim juridic, înscrierea în cartea funciară.
7. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare: între Codul civil de la 1865 şi noua reglementare civilă.
8. Partajul în lumina noilor reglementări.DREPTURILE REALE. LIMITĂRI ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE- Prof.univ.dr. OVIDIU UNGUREANU
TEMĂ REFERAT- Abuzul de drept şi inconvenientele anormale de vecinătate în reglementarea noului Cod Civil.

Participantii la procesul civil, lector univ. dr. Corina Petica Roman
Teme referate:
1. Instanta de judecata-structura instantelor,statutul magistratilor, raspunderea juridica a magistratilor, rolul activ al judecatorului si efectele acestuia .
2.Partile in procesul civil-reclamantul si paratul, conditiile cerute pentru a fi parte in procesul civil,drepturile si obligatiile partilor-aplicatie a principiului disponibilitatii.
3.Coparticiparea procesuala- notiune, forme ,efecte.
4.Tertele persoane in procesul civil-conditii generale si speciale de admisibilitate , formele de participare a tertelor persoane in procesul civil..
5.Reprezentarea in procesul civil-notiune, formele reprezentarii,asistarea, autorizarea..
6.Participarea procurorului in procesul civil- calitatea procesuala a procurorului, formele participarii..
BIBLIOGRAFIE
Minimală obligatorie:
Ioan Leş, Drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.

Complementară:
Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Editura Naţional, Bucureşti, 1997.
Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, Vol. 1 si 2 Editia a IIa Editura CH Beck, Bucureşti, 2007.
Gabriel Boroi, Dumitru Rădescu, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura All, Bucureşti, 1995.
Savelly Zilberştein, Viorel Mihai Ciobanu, Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987.
Vasile Negru, Dumitru Radu, Drept procesual civil, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1987.
Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, Drept procesual civil – Teoria generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, Căile de atac şi procedurile speciale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
Graţian Porumb, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, vol.II, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962.
Arthur Hilsenrad, Ilie Stoenescu, Procesul civil în RPR, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957.
Constantin Gr. C. Zotta, Emanoil R. Văiteanu, Codul de procedură civilă din 1900, Editura R.Cioflec, Bucureşti, 1947.
Constantin Hamangiu, Richard Hutschneker, George Iuliu, Recursul în casaţie şi contenciosul administrativ, Editura Naţională S. Ciornei, Bucureşti 1930.
Jean Vincent, Serge Guinchard, Procedure civile, Editions Dalloz, Paris, 1999.
Loic Cadiet, Droit judiciaire prive, Editions Litec, Paris, 1998.
Serge Guinchard, Code de procedure civile, Editions Litec, Paris, 1995.
Mihaela Tabarca , Drept procesual civil, Vol 1, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2005
Emil Poenaru, Procurorul – parte in procesul civil, Editura All Beck, 2003
Cristin Popa Nistorescu, Reprezentarea si mandatul in dreptul privat, Editura All Beck, 2004

PROCEDURI EXECUŢIONALE – Prof.univ,dr, I. LEŞ
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

Sanctiuni procedurale, lector univ. dr. Corina Petica Roman
Teme referate:
1.Noţiunea, rolul sancţiunilor procedurale .Determinarea sancţiunilor procedurale .
2.Nulitatea actului de procedură .Concept .Clasificare
3.Condiţiile generale ale nulităţii. Valorificarea nulităţilor în procesul civil . Efectele nulităţii
4. Decăderea . Noţiune, importanţă
5.Condiţiile de existenţă ale decăderii . Invocare, constatare . Efectele decăderii .
6.Perimarea. Determinarea conceptului, justificare. Condiţiile perimării .
7.Procedura perimării. Soluţiile instanţei . Efectele
perimării .
8.Amenzile judiciare. Noţiune, importanţă. Principalele cazuri . Procedura de aplicare a amenzilor judiciare .
9.Prescripţia extinctivă . Procedura şi efectele asupra procesului civil .
10. Alte sancţiuni procesuale .

BIBLIOGRAFIE
Minimală obligatorie:
Ioan Leş, Drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
Ioan Leş, Sancţiunile procedurale în procesul civil român, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988 .
Complementară:
Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Editura Naţional, Bucureşti, 1997.
Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
Gabriel Boroi, Dumitru Rădescu, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura All, Bucureşti, 1995.
Vasile Negru, Dumitru Radu, Drept procesual civil, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1987.
Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, Drept procesual civil – Teoria generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
Graţian Porumb, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, vol.II, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962.
Arthur Hilsenrad, Ilie Stoenescu, Procesul civil în RPR, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957.
Constantin Gr. C. Zotta, Emanoil R. Văiteanu, Codul de procedură civilă din 1900, Editura R.Cioflec, Bucureşti, 1947.
Jean Vincent, Serge Guinchard, Procedure civile, Editions Dalloz, Paris, 1999.
Loic Cadiet, Droit judiciaire prive, Editions Litec, Paris, 1998.
Serge Guinchard, Code de procedure civile, Editions Litec, Paris, 1995.

DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT ILect.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂNLect.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

TEORIA GENERALĂ A EXECUTĂRII SILITELect.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

teme referate IDPR

CONTRACTE DE COMEŢ INTERNAŢIONAL – Prof.univ.dr. R. GEAMĂNU
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.
PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII.
Lect.univ.dr. A.Circa

TEME REFERATE
1. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între Codul civil de la 1865 şi Codul civil în vigoare; înscrierea în cartea funciară.
2. Dreptul de preemţiune cu privire la terenuri, în concepţia noului Cod civil: înscrierea în cartea funciară.
3. Circulaţia juridică a terenurilor în lumina noului Cod civil.
4. Clauza de inalienabilitate în concepţia noului Cod civil.
5. Comentariu al noilor reglementări cu privire la convenţia matrimonială în materie imobiliară.
6. Locuinţa familială în noul Cod civil: regim juridic, înscrierea în cartea funciară.
7. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare: între Codul civil de la 1865 şi noua reglementare civilă.
8. Partajul în lumina noilor reglementări.DREPTURI REALE PRINCIPALE- Prof.univ.dr. OVIDIU UNGUREANU
TEMĂ REFERAT – INSTITUŢIA FIDUCIEI ÎN NOUL COD CIVIL

INSTITUŢII DE DREPT JUDICIAR PRIVAT – Prof.univ,dr, I. LEŞ
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

PERSOANA FIZICĂ ŞI DREPTURILE PERSONALITĂŢII- Prof.univ.dr. OVIDIU UNGUREANU
TEMĂ REFERAT – Dreptul la imagine (se recomandă cursul DREPT CIVIL. PERSOANELE ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL, autori O. Ungureanu şi C. Munteanu)

PROCEDURA EXECUTĂRII SILITELect.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

SISTEME DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ- Lector.univ.dr. CORNELIA MUNTEANU
TEMĂ REFERAT – Principiile noilor cărţi funciare.

TEORIA ACTULUI JURIDIC CIVIL- Prof.univ.dr. OVIDIU UNGUREANU
TEMĂ REFERAT – Apărarea drepturilor nepatrimoniale în concepţia noului Cod Civil. (se recomandă cursul DREPT CIVIL. PERSOANELE ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL, autori O. Ungureanu şi C. Munteanu)

Raportul juridic individual şi colectiv de muncă - Conf. univ. dr. M. Ţichindelean
Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

Teme referat:
1. Forma contractului individual de muncă.
2. Conţinutul şi înregistrarea contractului individual de muncă.
3. Delegarea şi detaşarea salariaţilor.
4. Suspendarea contractului individual de muncă.
5. Contractul individual de muncă în noua sa reglementare.
6. Ucenicia la locul de muncă.
7. Aspecte de noutate privind încetarea contractului individual de muncă.
8. Timpul de muncă şi timpul de odihnă – aspecte teoretice şi practice rezultate din modificările Codului muncii.
9. Stabilirea şi recperarea prejudiciului produs de salariat prin acordul părţilor.
10. Radierea sancţiunilor disciplinare.
11. Contracte şi acorduri colective.
12. Noutăţi privind reglementarea partenerilor sociali.
13. Declanşarea conflictului colectiv de muncă.
14. Greva.
15. Procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă, prin prisma noilor dispoziţii legale.

Bibliografie:
1. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
2. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.
3. A. Ţiclea, Codul muncii comentat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
4. Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
5. Articole de specialitate publicate în „Revista română de dreptul muncii” şi Revista „Dreptul”.
La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi:
Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, urmare a modificărilor şi completărilor aduse Codului muncii prin Legea nr. 40/2011.
Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social.Drept comunitar al muncii - Conf. univ. dr. M. Ţichindelean
Tema de referat se va alege avand legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

Teme referat:
1. Egalitatea de tratament în muncă.
2. Egalitatea de remunerare.
3. Informarea salariatului asupra contractului şi raportului de muncă.
4. Contractul de muncă cu timp parţial.
5. Contractul de muncă pe durată determinată.
6. Organizarea timpului de muncă şi a timpului de odihnă.
7. Concedierea colectivă.
8. Telemunca şi munca la domiciliu.
9. Protecţia tinerilor şi a femeilor în procesul muncii.
10. Informarea şi consultarea lucrătorilor.
11. Protecţia lucrătorului în caz de insolvabilitate a patronului.

Bibliografie:
1. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura CH Beck, Bucureşti, 2008;
2. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura CH Beck, Bucureşti, 2006;
3. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
4. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
5. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
6. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
7. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.
Directiva Consiliului 80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului.
Directiva Consiliului 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a-şi informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.
Directiva Consiliului 94/33/Ce din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă.
Directiva Consiliului 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES
Directiva Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective
Directiva Consiliului 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, afaceri sau părţi de întreprinderi sau afaceri
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4 noiembrie privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/88/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de angajare şi de muncă
Directiva 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului salarizării egale între femei şi bărbaţi
Directiva 92/85/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează
Directiva 99/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii pe durată determinată
Recomndarea Comisiei din 27 mai 1998-munca la domiciliu
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 care stabileşte un cadru general relativ la informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană
Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului
Directiva Consiliului 94/33/CE din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

teme referate MPL, anul II

PRACTICĂ PROFESIONALĂ – Lector.univ.dr. Lucian Tarnu
Tema referat- Moduri de efectuare a cercetării la faţa locului.

NEGOCIEREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ – Prof.univ.dr. S. ŞERB
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

RELAŢII PUBLICE, FILOSOFIE, ŞI COMUNICARE ÎN U.E. – Prof.univ.dr. S. ŞERB
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

STATUTUL POLIŢISTULUI LOCAL ÎN ROMÂNIA ŞI STATELE U.E.Lect.univ.dr. C. NICOLESCU
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

POLIŢIA LOCALĂ ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICEConf.univ.dr. NICOLAIE GH. ŞUTEU
TEME REFERAT
1. Organizarea şi executarea măsurilor de ordine la adunările publice şi a celor cultural-sportive, colaborarea cu autorităţile publice.
2. Sarcinile poliţiei privind aplicarea legislaţiei în materie de refugiaţi, colaborarea cu autorităţile publice.
3. Regimul străinilor în România, ca urmare a fenomenului descentralizării.
4. Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordine , sarcinile Poliţiei Locale pe această linie.
5. Regimul cetăţenilor români pe linie de evidenţă a populaţiei şi sarcinile Poliţiei Locale pe această linie.
6. Participarea comunităţii la îndeplinirea atribuţiilor poliţieneşti.POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂConf.univ.dr. NICOLAIE GH. ŞUTEU
TEME REFERAT
1 Cooperarea poliţienească actuală şi de perspectivă la nivelul U.E.
2. Cooperarea poliţienească în cadrul OIPC –Interpol.
3 Domeniile şi formele cooperării poliţieneşti internaţionale.
4 Politica externă şi de securitate a României.
5 Politica externă şi de securitate la nivel global, regional şi local.
6 Cooperarea statelor în cadrul UE pe linie de politică externă şi securitate.GLOBALIZAREA ŞI FENOMENUL CORUPŢIEI
Conf.univ.dr. NICOLAIE GH. ŞUTEU
TEME REFERAT
1 Delimitări conceptuale privind fenomenul globalizării.
2 Evoluţia instituţională a mecanismelor comerţului mondial de la Carta de la Havana (1948) la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi dezvoltare de la Bangkok 2000.
3. Compatibilitatea sau incompatibilitatea globalizării cu principiile fundamentale ale dreptului internaţional contemporan.
4 Criminalitatea organizată, transnaţională , transfrontalieră şi fenomenul globalizării.
5 Globalizare, regionalizare şi mediul internaţional de securitate.
6 Globalizarea şi procesul integrării europene.

teme referate MPL, anul I

Fundamente constituţionale privind activitatea de poliţie
Lector univ. dr. Laura-Maria CRĂCIUNEAN

a. Tortura în concepția legiuitorului român
b. Protejarea libertății individuale la nivel constituțional și organic, în România
c. Inviolabilitatea domiciliului – aspecte de drept constituțional și organic, în România
d. Interzicerea muncii forțate și obligatorii
e. Dreptul de petiționare și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Aspecte de drept constituțional și organic
f. Principiul caracterului excepțional al restrângerii unor drepturi sau libertăți
g. Principiul priorității dreptului internațional în materia drepturilor omului
h. Principii constituţionale aplicabile drepturilor şi libertăţilor fundamentale

Bibliografie minimală:

1. Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
2. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, col., Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
3. M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constituției României, Editura Rosetti, București, 2003;
4. Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal. Partea specială, Editura Șansa S.R.L., 1997 și edițiile ulterioare;
5. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2003, 2005;
6. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2004, 2006, 2008;
7. C. Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005;
8. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României, Editura Hamangiu, 2006;
9. Noua Revistă de Drepturile Omului;
10. Buletinul CEDO.

Poliţia şi protecţia europeană a drepturilor omului
Lect.univ.dr. LAURA-MARIA CRĂCIUNEAN

Teme referate
a. Dreptul la viaţă în jurisprudenţa CEDO
b. România şi art. 3 al CEDO
c. Tortura în jurisprudenţa CEDO, în faza administrării probatoriului
d. România în jurisprudenţa CEDO privind dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei
e. Cauze împotriva României în materia tratamentelor inumane şi degradante
f. Garanţiile persoanelor private de libertate

Bibliografie minimală:

1. Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
2. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, col., Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
3. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2004, 2006, 2008;
4. C. Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005, 2010;
5. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României, Editura Hamangiu, 2006;
6. Ovidiu Predescu, Mihail Udroiu, Convenţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
7. Noua Revistă de Drepturile Omului
8. Buletinul CEDO

PRACTICĂ PROFESIONALĂ
Conf.univ.dr. NICOLAIE GH. ŞUTEU

TEMA REFERAT-
Întocmirea unui plan de ordine publică la nivelul unui oraş sau municipiu

Realizarea dreptului- Conf.univ.dr. Nicolaie Gheorghe Şuteu
Teme de referat:
1. Factorii de configurare a dreptului.
2. Dreptul şi Statul.
3. Principiile dreptului.
4. Dreptul în sistemul normativ social.
5. Norma juridică.
6. Izvoarele dreptului.
7. Tehnica elaborării actelor normative.
8. Realizarea dreptului ca parte a teoriei generale a dreptului.
9. Raportul juridic.
10. Răspunderea juridică.
11. Ramurile de drept.
12. Formele realizării dreptului.
13. Fazele procesului de aplicare a dreptului.
14. Interpretarea şi aplicarea dreptului.
15. Persoana fizică – parte a raportului de drept.
16. Persoana juridică – parte a raportului de drept.

Bibliografie selectivă: Andrei Sida, Daniel Berlingher, Teoria generală a dreptului, Ediţia a III-a, Editura Cordial Lex, Cluj Napoca, 2010.
Costică Voicu, Teoria Generală a Dreptului, Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
Ioan Santai, Teoria generală a dreptului, Editura Riso-print, Cluj Napoca, 2007.

MANAGEMENTUL ORGANIZĂRII ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE – Prof.univ.dr. S. ŞERB
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

SISTEME DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE ÎN STATELE U.E.
– Prof.univ.dr. S. ŞERB

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI POLIŢIENESC
– Prof.univ.dr. S. ŞERB

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

teme referate APE, anul II

LIBERA CIRCULAŢIE A MARFURILOR ŞI CAPITALURILOR ÎN UE-Conf.univ.dr. R.Geamănu
Tema referat- la alegere să se încadreze în disciplină.
PRINCIPII DE DREPT PRIVAT EUROPEAN
Lect.univ.dr. A. Circa
TEME REFERATE
1. Comentariu al Regulamentului CE nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

2. Comentariu al Regulamentului CE nr. 864/2007 privind conflictele de legi în materie necontractuală (Roma II) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

4. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

5. Comentariu al Regulamentului CE nr. 805/2004 privind creare unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

6. Comentariu al Regulamentului CE nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, prin prisma principiilor de drept internaţional privat.FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC ÎN ROMÂNIA ŞI U.E.
Lect.univ.drd. ANA MOCANU SUCIU

TEME REFERAT:
1.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public
2.Fundamentele constituţionale ale funcţiei publice şi funcţionarului public în state ale UE
3.Fundamentele funcţiei publice comunitare şi funcţionarului public comunitar în UE
4.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public în state ale UE
5.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public în UE
6.Desemnarea funcţionarilor publici în state ale UE
7.Desemnarea funcţionarilor publici în UE
8.Instituţii de management a funcţiei publice în state ale UE
9.Instituţii de management a funcţiei publice comunitare în UE
10.Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici în state ale UE
11.Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici comunitari în UE
12.Managementul raportului de serviciu al funcţionarului public în state ale UE
13.Managementul raportului de serviciu al funcţionarilor publici comunitari în UE
14.Regimul disciplinar al funcţionarilor publici în state ale UE
15.Regimul disciplinar al funcţionarilor publici comunitari în UE
16.Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici în state ale UE
17.Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici comunitari în UE
Nota
În cazul referatelor care vizează state ale UE se poate aborda tema fie comparativ in doua sau mai multe state fie in câte un stat, dar cu o dezvoltare mai amplă.
Bibliografie orientativa
Veginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu – Statutul funcţionarului comunitar
Verginia Vedinaş – Deontologia vieţii publice
Ioan Alexandru – Tratat de administraţie
Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ
Valentin Prisăcaru – Funcţionarii publici
Mocanu-Suciu Ana – Deontologia funcţiei publice
Lucica Matei – Management public
Cristian Clipa – Drept administrativ. Teoria funcţiei publice
www.gallica.fr
www.europerana.eu
Regulamentul european cu privire la statutul funcţionarilor comunitari ataşat
Revista transilvana de administraţie publică – www.rtsa.ro
www.ier.ro
www.anfp.gov.ro
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi legislaţia secundară
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici

INSTITUŢII JUDICIARE COMPARATE – Lect.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI
TEMA REFERAT- la alegere, să se încadreze în disciplină.

PROTECŢIA MEDIULUI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN.
Lect.univ.drd. ALEXANDRA RUSU

TEME REFERAT:
1. Programe de acţiune pentru mediu la nivelul U.E.
2. Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul dreptului mediului în România.
3. Răspunderea pentru dauna ecologică la nivelul UE.
4. Instrumentele politicii de mediu.
5.Dezvoltarea politicii de mediu la nivelul U.E.

BIBLIOGRAFIE
1. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti,2003
2. Mircea Duţu, Dreptul internaţional şi comunitar al mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1995
3. Octavian Manolache, Drept comunitar, Ed. a IV-a, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
4. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – partea specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
5. Vasile Ciocan, Liviu Tăut, Nuna Emil, Drept european. Instituţii Europene. Politice europene. Fonduri structurale, Ed. GrafNet, Oradea, 2007
6. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu, Drept comunitar - parte specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
7. Petre Prisecaru, Politici comune ale UE, Ed. Economica, Bucuresti, 2004
8. Iordan Gheorghe Barbulescu, Europa Mea. Politica de Mediu, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2007

REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE PRIVIND UN COD CIVIL EUROPEAN
- Conf.univ.dr. GH. COMĂNIŢĂ

TEME REFERAT
1. Pentru sau contra unui Cod civil european;
2. Masuri reparatorii aflate la dispoziţia cumpărătorului în Propunerea de Regulament privind Legislaţia europeana comuna în materie de vânzare, comparativ cu Noul Cod civil român
Bibliografie.
C. Toader, Drept civil.Contracte speciale. Studiu al doctrinei şi jurisprudentei straine, ed. A III a Ed All Back, Bucureşti 2008.
Yves Lequette, Vers un code civil europeen? Articol disponibil la http://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-4-page-97.htm
C. MACOVEI, Dreptul european al contractelor, Ed. Univ. ”Al. I. Cuza”, Iaşi,
2008, ed. a II-a.
2. C. MACOVEI, Unificarea dreptului contractelor, Ed. Junimea, Iaşi, 2005.
3. V. PĂTULEA, Gh. STANCU, Dreptul contractelor, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2008.
4. C.T. UNGUREANU, Dreptul European privat al afacerilor, Ed. Junimea, Iaşi,
2002.
5. A. HARTKAMP et alii (ed.), Towards a European Civil Code, Kluwer Law
International, The Hague/London/Boston, 1998, ed. a II-a.
6. A. KASSIS, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, L.G.D.J.,
Paris, 1993.
7. A. M. LOPEZ-RODRIGUEZ, Lex Mercatoria and Harmonization of Contract
Law in the EU, DJØF Publishing, Copenhagen, 2003.
8. FR. WERRO, L’Européanisation du droit privé – Vers un Code civil européen?,
Ed. Universitaires, Fribourg, 2003, ed. a II-a.
9. H. AUBRY, L’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats,
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2002.
10. J.H. KÖTZ, A. FLESSNER, European Contract Law, vol. I, Clarendon Press,
Oxford, 1997.
11. K.-P. BERGER, The Creeping Codification of the Lex Mercatoria, Kluwer Law
International, The Hague/London/Boston, 1999.
12. O. LANDO, The Harmonization of European Contract Law through a Restatement
of Principles, Oxford, 1997.
13. O. LANDO, E. CLIVE, A. PRÜM, R. ZIMMERMANN (eds.), Principles of
European Contract Law, Part III, Kluwer Law International, The Hague, London,
Boston, 2003.
14. P. KAYE, The New Private International Law of Contract of the European
Community (Implementation of the EEC’s Contractual obligations Convention in
England and Wales Under the Contracts Applicable Law Act 1990), Dartmouth,
Aldershot/Brookfiel USA/Hong Kong/Singapore/Sydney, 1993.
15. R. GOODE, H. KRONKE, E. McKENDRICK, J. WOOL, Transnational
Commercial Law – International Instruments and Commentary, Oxford University
Press, Oxford, 2004.
16. R.PLENDER, M. WILDERSPIN, The European Contracts Convention – The
Rome Convention on the Choice of Law for Contracts, Sweet & Maxwell, London,
2001, a II-a ediţie.
17. S. GRUNDMANN, J. STUYCK (ed.), An Academic Green Paper on European
Contract Law, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002.

PRACTICĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Conf.univ.dr. D.Vesmaş

1. Consiliul Local
2. Primarul
3. Consiliul Judeţean
4. Instituţia Prefectului
5. Serviciile Publice Locale (se va putea opta şi pentru un anumit serviciu local)
6. Serviciile Publice cu caracter naţional (se va putea opta şi pentru un anumit serviciu public naţional)
7. Regimul juridic al Poliţiei în România (se va putea prezenta orice serviciu din cadrul sistemului naţional, local de Poliţie sau Ordine Publică)
8. Administraţia Ministerială (se va putea prezenta şi un singur Minister)
9. Serviciile desconcentrate ale Ministerelor şi celorlalte organe centrale la nivel teritorial
10. Organizarea Administraţiei Teritorială a României
11. Organizarea Administraţiei Regională a României

teme referate APE, anul I

INTRODUCERE ÎN U.E.M.
Conf.univ.dr. CRISTINA ONEŢ
TEMA REFERAT – MONEDA EURO
Bibliografie:
1. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu – Drept comunitar, parte specială
2. Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
3. Codul fiscal
4. Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
5. Valentin Prisecaru – Politicile comune ale UE, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
6. Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, Ed. All beck, Bucureşti, 2006


PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI

1. Antecedente istorice ale dreptului internaţional al drepturilor omului: dreptul internaţional umanitar
2. Protecţia drepturilor culturale în dreptul internaţional contemporan
3. Protecţia drepturilor social-economice în dreptul internaţional
4. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului
5. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
6. Protecţia minorităţilor în dreptul internaţional
7. Convenţia ONU privind drepturile copilului
8. Convenţia ONU privind eliminarea oricărei forme de discriminare faţă de femei
9. Convenţia ONU privind drepturile muncitorilor migranţi şi ale familiilor acestora
10. Convenţia ONU privind eliminarea oricărei forme de discriminare rasială
11. Sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului
12. Sistemul african de protecţie a drepturilor omului
13. Carta arabă a drepturilor omului
14. Organizaţii neguvernamentale de protecţie a drepturilor omului
15. Organizaţia pentru Securitate şi cooperare în Europa şi drepturile omului


BIBLIOGRAFIE
1. Bianca Selejan-Guţan, Laura-Maria Crăciunean, Drept internaţional public, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
2. Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului, Editura C.H.Beck, 2008
3. Laura-Maria Crăciunean, Protecţia drepturilor culturale în dreptul internaţional, Editura C.H.Beck, 2011
4. R.Miga-Beşteliu, Catrinel Brumar, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura Universul Juridic, 2010
5. Corneliu-Liviu Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura All Beck, 2001
6. Colecţia revistei Noua revista de drepturile omului, Editura C.H.Beck, începând cu anul 2005
7. Cristian Jura, Drepturile omului. Drepturile minorităţilor naţionale, Editura C.H.Beck, 2006
8. Internet: www.un.org, www.oas.org (Organizaţia Statelor Americane), www.africa-union.org (Uniunea Africană)

NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3. Se pot propune şi alte teme de referate decât cele indicate, sau alte surse bibliografice, dacă fac parte din tematica cursului

POLITICI EUROPENE MONETARE ŞI BANCARE
Conf.Univ.dr. Cristina Oneţ

TEME:
1. Banca Centrală Europeană

Bibliografie:
1. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu – Drept comunitar, parte specială
2. Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
3. Codul fiscal
4. Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
5. Valentin Prisecaru – Politicile comune ale UE, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
6. Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, Ed. All beck, Bucureşti, 2006

Legislatia transporturilor in UE, lector univ. dr. Corina Petica Roman
Transportul feroviar in UE
Transportul rutier in UE
Transportul maritime in UE
Transportul aerian in UE
Transportul intermodal in UE, retele transeuropene

DREPT EUROPEAN I.-Conf.univ.dr. D. Vesmaş

1. Bazele teoretice şi evoluţia istorică a procesului integrativ european
2. Premisele şi procedura unificării europene
3. Constituirea comunităţilor europene şi natura juridică a acestora
4. Personalitatea juridică şi competenţele comunităţilor europene
5. Etapele evoluţiei instituţionale a sistemului comunitar european
6. Supranaţionalitatea comunităţilor europene
7. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
8. Regimul juridic al Regulamentelor
9. Regimul juridic al Directivelor
10. Sistemul instituţional european actual – Prezentare generală
11. Profilul actual al Uniunii Europene – Statele membre – date generale, prezentare politico-juridică şi economică
12. Actul Unic European şi rolul său în evoluţia istorică şi instituţională a comunităţilor europene
13. Europa de la Piaţa Comună la Uniunea Europeană
14. Europa de la national la federal
15. Extinderea comunităţilor europene şi consecinţele acesteia asupra sistemului instituţional comunitar european
16. Tratatul de la Maastricht şi crearea Uniunii Europene
17. Reforma sistemului comunitar european prin Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nisa
18. Etapele integrării economice şi politice a statelor
19. Uniunea Europeană şi piaţa mondială Relaţiile externe ale Uniunii Europene
20. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul intern al statelor membre
21. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul internaţional public
22. Principiile generale ale dreptului comunitar european
23. Principiile generale ale sistemului instituţional comunitar european
24. Principii constituţionale ale Uniunii Europene
25. Partidele politice din Europa şi partidele europene
26. Instituţiile de decizie ale Comunităţii şi Uniunii Europen
27. Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene
28. Comisia Europeană şi rolul său în cadrul sistemului instituţional comunitar european
29. Parlamentul European şi evoluţia rolului său instituţional
30. Curtea Europeană de Justiţie – Instanţă de judecată supranaţională
31. Acţiunile în faţa Curţii Europene de Justiţie
32. Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie
33. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în evoluţia şi dezvoltarea dreptului comunitar european
34. Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar
35. Sistemul european al băncilor centrale şi Banca Centrală Europeană
36. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor
37. Mediatorul European şi Responsabilul European pentru Protecţia Datelor
38. Tribunalul Funcţiei Publice
39. Agenţiile şi institutele comunitare
40. Europol şi Eurojust
41. Romania şi Uniunea Europeană - De la acordurile bilaterale la statutul de membru cu drepturi depline
42. Aderarea României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
43. Tratatul de aderare al României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
44. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi viitorul Uniunii Europene
45. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
46. Regimul juridic al Regulamentelor
47. Regimul juridic al Directivelor
48. Regimul juridic al deciziilor, recomandărilor şi avizelor
49. Sistemul de competenţe în cadrul Uniunii Europene
50. Principiul subsidiarităţii
51. Principiul proporţionalităţii
52. Principiul solidarităţii şi non-discriminării
53. Supremaţia dreptului comunitar european
54. Proceduri decizionale în cadrul Comunităţii şi Uniunii Europene
55. Instituţii de decizie şi instituţii care participă la procesul decizional european
56. Evoluţia şi perspectivele rolului Parlamentului European în procesul decizional european
57. Procedura decizională clasică
58. Procedura cooperării
59. Procedura co-deciziei
60. Actele juridice şi procedurile decizionale potrivit noii Constituţii a Uniunii Europene
61. Procesul decizional, reprezentarea şi recunoaşterea internaţională
62. Instrumente de decizie şi acţiune în domeniul politicii externe
63. Instrumente juridice de acţiune comună în domeniul politicii externe
64. Acţiuni, strategii şi parteneriate în domeniul politicii externe şi de securitate comună
65. Instrumente politice şi juridice de decizie şi acţiune comună în cadrul politicii din domeniul justiţiei şi afacerilor interne
66. Comunitarizarea deciziei în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală

Notă: Tematica de mai sus are un caracter orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.

Bibliografie utilă:

1. Dana Victoria Savu, Integrarea Europeană – dimensiuni şi perspective, Edit. Oscar Print,
Bucureşti, 1996
2. Andrei Marga, Filosofia Unificării Europene, Ediţia a II-a, Biblioteca Apostrof, Cluj-
Napoca, 1997
3. Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană – Trecut, Prezent, Viitor, Edit. Trei, Bucureşti,
1998
4. Corina Leicu, Drept comunitar, Edit.Lumina Lex, Bucureşti, 1998
5. Mihaela Luţaş, Integrarea Economică Europeană, Edit. Economică, Bucureşti, 1999
6. Nicolae Sută, Integrarea Economică Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999
7. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar european, Edit. Actami,
Bucureşti, 1999
8. Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Edit. Institutul European, Bucureşti, 1999
9. Octavian Manolache, Justiţia comunitară, Edit. All Beck, Bucureşti, 1999
10. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Edit. Teora, Bucureşti, 2001
11. Nicoleta Diaconu, Sistemul Instituţional al Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
12. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
13. Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2001
14. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Edit. Actami, Bucureşti, 2001
15. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
16. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
Bucureşti, 2001
17. Graham W. Giles, Administrarea Justiţiei în Comunitate, Standarde şi reglementări
internaţionale, Edit. Expert, 2001
18. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
19. Daniel Dăianu, România şi Uniunea Europeană - Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere
economică, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
20. Fabian Gyula, Curtea de Justiţie Europeană, Instanţă de Judecată Supranaţională, Edit.
Rosetti, Bucureşti, 2002
21. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
22.Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituţional, Edit. Economică,
Bucureşti, 2003
23. Augustin Fuerea, Drept comunitar european.Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
2003
24. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente juridice
fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
25. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
26. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
GrafNet, Oradea, 2004
27. Dumitru Mazilu, Integrarea Europeană – Drept Comunitar şi Instituţii Europene, Edit.
Lumina Lex, Bucureşti, 2004
28. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
29. Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
30. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
31. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
Bucureşti, 2005
32. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
33. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Economic la Politic, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
34. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Naţional la Federal, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
35. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Edit.
All Beck, Bucureşti, 2005
36. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
37. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE Politicile Extinderii, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2006
38. Luciana Ghica, România şi Uniunea Europeană, Edit. Meronia, Bucureşti, 2006
39. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
40. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
41. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
42. Jeremy Rifkin, Visul European. Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră „visul
american”, Edit.Polirom, Iaşi, 2007
43. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
44. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
Bucureşti, 2997
45. Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie
Europeană – Hotărâri comentate, Edit. Wolters Kluwers Romania, Bucureşti, 2007
46. Cristian Popa, Justiţia Europeană – Dimensiuni, repere, perspective, Edit. Concordia, Arad,
2007
47. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
Bucureşti, 2007
48. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2007
49. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti, 2008
50. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,
2009
51. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,
doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009
52. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009
53. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-Napoca,
Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
54. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune
oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
55. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic Bucureşti,
Ediţia 2010 sau 2010.
56. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic,
Bucureşti, 2011


Recomandare: Pentru temele cu caracter strict instituţional, recomandăm utilizarea
bibliografiei mai recente de anul 2009.

Adrese utile din Internet:

www. europa.eu.int
www. inforeuropa.ro
www. mie.ro
www.uniuneaeuropeana.go.ro
www. ecb.int
www. eib.org
www. esc.eu.int
www. cor.eu.int
www.ue.eu.int
www.curia.eu.int
www. eurojust.eu.int
www.europol .eu.int
www. euro-ombudsman.eu.int
www. europarl.eu.int
www. edps.eu.int
www. cordis.lu
www. bookshop.eu.int
www. eurobserver.com
www. euractiv.ro
www. ier.ro
www. mae.ro
www. roumisue.org
www. euro-info.ccir.ro
www. bibnat.ro
www. bcub.ro

Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:

a. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
b. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
c. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
d. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
e. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
f. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
g. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)