Teme referate specializarea MPL, anul II, semestrul II


ANALIZĂ TRANZACŢIONALĂ- Asist.univ.dr. Iulia BULEA
Teme referate
1) Importanţa analizei tranzacţionale în activitatea operativă a poliţiştilor/poliţiştilor locali.
2) Principiile analizei tranzacţionale şi modul în care acestea se aplică în activitatea operativă a poliţiştilor/poliţiştilor locali.
3) Influenţa programării parentale asupra comportamentului persoanelor delicvente (din perspectiva organului de apărare a ordinii publice).
4) Metode eficiente de abordare a diferite tipuri de cetăţeni (statut social, antecedente, stare psiho-fizică, vârstă, sex ş.a.) de către poliţiştii locali.
5) Dinamica permisiunii ca metodă de abordare a cetăţenilor de către poliţiştii locali.


COOPERARE POLIŢIENESCĂ ŞI JUDICIARĂ ÎN U.E.- Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ȘUTEU
Temă referat: - Cooperarea polițienească actuală și de perspectivă la nivelul Europei , Europolul și Interpolul.

Bibliografie

- N.G. ȘUTEU, Drept polițienesc, Ed. Salgo, Sibiu, 2010

- O. Crauciuc, Organizații internaționale ale poliției și cooperare internațională- Buletin de studii, București, 1974

C. Ștefan, L.Pintilie, Cooperare internațională judiciară și polițienească, Ed. Sitech, Craiova, 2007

- A. Iacob, Lupta împotriva criminalității organizate,Ed. Sitech,  București, 2007


TEHNICI ŞI METODE DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE ÎN ROMÂNIA,
Conf.univ.dr. N. GH. ȘUTEU

Tema referat – Executarea măsurilor de ordine în situații speciale.

Bibliografie

- N.G.ȘUTEU, S.ȘERB, Elemente de tactică polițienească pentru poliția locală, Ed. Salgo, Sibiu, 2011
- N.G.ȘUTEU, Drept Polițienesc, Ed. Salgo, Sibiu, 2010
- M. Bădescu, A. Neagu, Șt. Ivan, Administrație publică , Ed. Luminalex, București, 2002
- Legea Poliției Locale, nr.155/2010

 

STRATEGII DE COOPERARE A POLIŢIEI LOCALE CU SOCIETATEA CIVILĂ PENTRU ASIGURAREA ORDINII PUBLICE, Asist.univ.dr. Iulia BULEA
Teme referat
1) Voluntariatul în poliţia locală.

2) Cunoaşterea populaţiei din punct de vedere poliţienesc.

3) Metode eficiente de cooperare a poliţiei locale cu cetăţenii.

4) Raporturile dintre poliţie, poliţie locală şi cetăţeni.

5) Rolul poliţiei locale în administraţia publică locală.


PRACTICĂ PROFESIONALĂ, Asist.univ.dr. Iulia BULEA
Temă referat – la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

PROBLEMA CIRCULAȚIEI RUTIERE ÎN EPOCA POSTINDUSTRIALĂ ȘI A LEGISLAȚIEI-op., Lect.univ.dr. Lucian TARNU
Teme referat

1.     Conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucratri in zona drumului public si pentru protejarea drumului.

2.     Recomandari pentru utilizatorii normelor, principii, caracteristici si modalitati de aplicare ale semnalizarii rutiere temporare.
 

MANAGEMENTUL ORGANIZĂRII ȘI SISTEMATIZĂRII CIRCULAȚIEI- op., Lect.univ.dr. Lucian TARNU
Teme referat

1.     Instituţii şi autorităţi implicate în domeniul organizării, sistematizării şi semnalizării rutiere din România.

2.     Elemente de organizare, sistematizare și semnalizare ale traficului rutier.
3.     Răspunderea  penală  privind regimul organizării, sistematizării și semnalizării rutiere .
 
4.     Răspunderea contravenţională privind regimul organizării, sistematizării și semnalizării rutiere.

5.     Infractiunile privind regimul organizarii, sitematizarii si semnalizarii rutiere.
 
SISTEME DE CONTROL FINANCIAR INTERN- op.,
Lect.univ.dr. Alexandra RUSU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.