Teme referat specializarea MOSP anul I, semestrul II


Protecția și apărarea proprietății în statele U.E.- Asist. univ. dr.  Iulia Bulea
Teme referat

1) Sistemul european de protecţie a drepturilor omului.

2) Protecţia şi apărarea proprietăţii într-un stat membru UE.

3) Protecţia proprietăţii în afara UE.

4) Protecţia proprietăţii din perspectiva CEDO.

5) Modalităţile prin care organele de asigurare a ordinii publice contribuie la apărarea proprietăţii cetăţenilor.

Managementul intervenției în activitatea instituțiilor de asigurare a ordinii publice și situațiilor de urgență- Lect.univ.dr. Cătălin Nicolescu
Tema referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

 
Politica externă și de securitate comună în U.E.- Lect. univ. dr. Andreea Dragomir
TEME:

1.     Politica externă a Uniunii Europene: obiective, instrumente și rezultate

2.     Politica de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene

3.     Extinderea Uniunii Europene

4.     Relațiile UE cu state din Balcanii de Vest (Muntenegru, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Albania)

5.     Relațiile UE cu state membre AELS (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția)

6.     Politica europeană de vecinătate

7.     Relațiile UE cu Ucraina, Moldova și Belarus (Parteneriatul Estic)

8.     Relațiile UE cu state din Caucazul de Sud (Georgia, Armenia, Azerbaidjan)

9.     Relațiile UE cu partenerii sudici (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia)

10. Relatiile UE cu Rusia

11. Relațiile UE cu Statele Unite ale Americii

12. Relațiile UE cu Asia de Est ( Japonia, China, Republica Coreeană)

Bibliografie recomandată:

·                 Andreșescu Grigoriu Beatrice, Stefan Tudor, Tratatele Uniunii Europene. Actualizat 30 sept 2016, Ed. Hamangiu, 2016

·                 Bercea Raluca, Drept comunitar. Principii., Ed. CH.Beck, Bucureşti, 2007

·                 Bercea Raluca, Dreptul Uniunii Europene în 100 de hotărâri și cazuri practice, Ed. Universul Juridic, 2017

·                 Corbett Richard; jacobs Francis; shackleton Michael, „The European Parliament”, 8th edition, 2011

·                 Craig Paul, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudență și doctrină. Ediție a VIa, Ed. Hamangiu, 2017

·                 Deac Adriana, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, 2017

·                 Deleanu Sergiu, Fabian Gyula, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie Europeană-Hotărâri Comentate- Edit. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007

·                 Dumitrașcu Mihaela Augustina, Dreptul Uniunii Europene și specificitatea acestuia, Ediția a 2a, Ed. Universul Juridic, 2015

·                 Dumitrașcu Mihaela Augustina, Popescu Roxana Mariana, Dreptul Uniunii Europene, Sinteze și aplicații, Ed. Universul Juridic, 2015

·                 Fuerea Augustin, Manualul UE, Ed. Universul Juridic, 2016

·                 Ghica Luciana Alexandra (coord.) Enciclopedia Uniunii Europene, Ediţia a III-a, Edit. Meronia, Bucureşti, 2007

·                 Gornig Gilbert, Ioana Eleonora Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 2-a, Ed. CH.Beck, Bucureşti, 2007

·                 Grigoriu Beatrice Andreşan, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene – versiune consolidată, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2007

·                 Groza Anamaria, Probleme de drept european, Ed. CH Beck, 2015

·                 Gyula Fabian , Lazar Laura, Dreptul Uniunii Europene. Selecție de jurisprudență relevantă, Vol.1, Ed. Universul Juridic, 2017

·                 Ioan Mircea Pașcu, Politica externă a României. Note de curs, SNSPA, 2012;

·                 Larry Watts, Romanian Military Reform and NATO Integration, The Center for Romanian Studies, 2002;

·                 Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2011

·                 Nigel, Foster, „Blackstone's EU Treaties and Legislation 2011-2012”, Twenty-second Edition, 2011, Oxford University Press

·                 Priolland, Français-Xavier; SIRITZKY, David, „Le traité de Lisbonne”, La documentation française, Paris, 2008

·                 Strategia de Securitate Națională a României, București 2001, 2007; 5. Strategia Națională de Apărare, București 2010.

·                 Vesmaş Daiana, Drept instituţional comunitar european, Edit. Burg, Sibiu, 2003

·                 Zbigniew Brzezinki, Europa Centrală şi de Est în ciclonul tranziţiei, Editura Diogene, Bucureşti, 1995;

Recomandăm, de asemenea, folosirea informațiilor ce se găsesc pe adresele oficiale de internet ale instituțiilor Uniunii Europene.
 


Practică profesională- Lect.univ.dr. Cătălin Nicolescu
Tema referat – la alegere să se încadreze în disciplină.


Management informațional european și baze de date- Lect.univ.dr.
Cătălin Nicolescu
Tema referat – la alegere să se încadreze în disciplină.


Riscuri și amenințări la adresa ordinii și securității publice europene- Conf. univ. dr. Nicolaie Şuteu
Teme referat
1. Participarea structurilor de ordine publica la gestionarea situatiilor   de criza nationala,europeana si internationala.

2. Strategii manageriale de asigurare a securitatii in contextul procesului de globalizare.

3. Strategii manageriale referitoare la structurile de ordine publica - Elemente de drept comparat.

4. Determinarea structurii riscurilor si amenintarilor la adresa ordinii si a sigurantei publice.

 

Managementul activităților în cadrul MAI și comunicarea cu societatea civilă- Lect.univ.dr. Cătălin Nicolescu
Tema referat – la alegere să se încadreze în disciplină.
 

Sisteme de asigurare a securității publice în statele UE- Conf. univ. dr.
Nicolaie Şuteu
Teme referat

1. Sistemul de asigurare a securitatii publice in Germania.

2. Sistemul de asigurare a securitatii publice in Franta.

3. Sistemul de asigurare a securitatii publice in Spania.

4. Sistemul de asigurare a securitatii publice in Ungaria.