TEME REFERAT disciplina RELAȚII DE MUNCĂ ȘI POLITICA SOCIALĂ ÎN U.E., prof.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN, specializarea A.P.E., anul II !!!!


Relaţii de muncă şi politica socială în UE, Prof. univ. dr. Marioara ȚICHINDELEAN
TEME / Nume masterand

Tematicile vor fi  abordate și prezentate prin prisma reglementărilor UE și jurisprudența CJUE!!!!
 1.Protecţia tinerilor în muncă.

2.Contractul de muncă pe timp parţial.- Henrich Teodora

3.Contractul de muncă  pe durată determinată.- Minea Maria

4.Munca la domiciliu.- Mogoi Mariana

5.Obligaţia de informare a lucrătorului privind condiţiile de muncă. – Scorneică Liliana

6.Reglementarea timpului de muncă. – Țico Gabriel Ștefan

7.Munca pe timp de noapte. – Mărginean Anca

8. Contracte şi acorduri colective.

9.Egalitatea de tratamente în muncă între bărbați și femei . -Malea Amalia Maria

10. Reprezentativitatea partenerilor sociali.

11.Declanşarea conflictului colectiv de muncă.

12.Negocierea colectivă.

13.Telemunca.

14.Noțiunea de lucrător și angajator în U.E.

15.Libera circulație a persoanelor și a forței de muncă. – Natanail Lucia Elena (Cocoș)

16.Securitatea și sănătatea în muncă în normele U.E. – Grădinariu Elena Claudia

17.Conceptul de politica sociala comunitara. Modelul social european

18.Tipuri de politici sociale

19.Politica socială în Uniunea Europeană – Protagonişti şi proceduri  

20.Priorităţi ale politicii sociale

21.Direcţii de acţiune ale politicii sociale

22.Coordonarea deschisă a politicilor sociale în U.E.

23.Egalitatea de șanse pe piața muncii.

24.Sistemul de pensii.
 

 
Bibliografie orientativă.
Raportul de muncă

1.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

2.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

3.      Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.

4.      Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.

5.      Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.

6.      Luminiţa Dima, Relaţii de muncă şi industriale în U.E., Ed.C.H.Beck, Bucureşti,2012.

7.      Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.

8.      Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.

9.      Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.

10.  Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014

11.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.

12.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.

13.  Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

14.  Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Wolters Kluwer, București, 2009.

15.  Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.

16.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.

17.  Raluca Dimitriu, Conflictele de munca si soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.

18.Marioara Țichindelean,Dreptul colectiv al muncii, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

19.Monica Gheorghe, Uniunea Europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

-          Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii,etc)

Politici sociale

1)Demier, Francis.: Istoria politicilor sociale. Europa, sec. XIX-XX, traducere de Camelia Secăreanu Institutul European, Iaşi, 1998,

2) Iovitu, Mariana, Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti, 1997, 

3)Carta Verde. Politica De Dezvoltare Regionalå in România, Guvernul României Si Comisia Europeană, Programul Phare, Bucuresti, 1997,

4)Poede,George.- Politici sociale, Editura TipoMoldova,Iasi,2002,

5)Ştefănescu, Tudor (coord.), Politicile Sociale ale Uniunii Europene, Institutul European din România, Bucureşti, 2002,

6)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.- Modele de politici sociale = Models of social policy , Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti, 1999,

7)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.Modele de politici sociale = Models of social policy.Bucuresti:Editura Didactica si Pedagogica,1999,361.61 MIH,

8)Zamfir, Elena, Zamfir, Catalin.: Politici sociale. România în context european, Alternative, Bucureşti, 1995,

9). Constantin,Valentin-Documente de bază ale comunităţii şi UE.Editia a II-a

Polirom,Iasi,2002,

10) Dragan.G,- Uniunea Europeană intre federalism şi interguvernamentalism,ed. ASE, Bucureşti,2005,

11) Hardwick,Philip,Langmead,John,Khan,Bahadur- Introducere in economia politica moderna, Polirom,Iasi,2002,

12)Mungiu-Pippidi, Alina, Ioniță, Sorin, Politici publice: teorie şi practică, Editura Polirom, Iaşi, 2002,

13)Miroiu, Adrian, Introducere în analiza politicilor publice, Bucureşti, 2001,

14)Directive UE

15)Jurisprudența C.J.U.E.

 
*La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi .

*Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

*Tema de referat se va alege la secretariat sau se va transmite pe e-mail miha_lunca@yahoo.com (unde veți primi confirmarea dacă tema la acel moment mai este liberă).  

*Nu pot depune două persoane cerere pentru aceiași temă!!!

* TERMEN DEPUNERE CERERE – 10.06.2018

* SUSȚINEREA REFERATULUI – 22.06.2018, ora 13,00