ANUNȚ important pentru masterazii de specializarea D.J.P. !!!

Masteranzii care participă la cursul CĂILE DE ATAC, lect.univ.dr. Mihaela COJAN, 27.04.2018, orele 14,00-20,00, sunt rugați să aducă cu ei Codul de Procedură Civilă.