Teme referate specializarea M.P.L., anul II, semestrul I, an univ. 2017/2018


NEGOCIEREA ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ  -Asist.univ.dr. Iulia BULEA
Teme referat
1.Comunicarea interinstituţională în condiţii de criză (raportat la instituţiile de apărare a ordinii publice)
2.Comunicarea intrainstituţională în condiţii de criză (raportat la instituţiile de apărare a ordinii publice)
3.Comunicarea dintre instituţiile care apără ordinea publică şi cetăţeni în situaţii de criză
4.Principiile de negociere şi importanţa negocierii în raportul organelor care au atribuţii în sfera ordinii publice cu cetăţenii
5.Stilurile de negociere şi eficienţa acestora în raportul organelor care au atribuţii în sfera ordinii publice cu cetăţenii

 
POLIȚIA LOCALĂ ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE – Conf.univ.dr. Daiana VESMAȘ
Teme referat
1.     Consiliul Local
2.     Primarul
3.     Consiliul Județean
4.     Prefectul și Instituția Prefectului
5.      Secretarul unității administrative teritoriale.

RELAŢII PUBLICE, FILOSOFIE, ŞI COMUNICARE ÎN U.E. –
Conf.univ.dr. Carmen POPA
TEME REFERAT
1. Comunicarea, principala metodă de realizare a relațiilor publice.
2. Despre comunicare și importanța ei.
3. Comunicarea- element esențial al societății
4. Tipuri de comunicare.
5. Limbaj și comunicare.
6. Comunicarea verbală.
7. Comunicarea non verbală. Limbajul gestului.
8. Obstacole în calea comunicării.
9. Comunicarea de masă.
10. Comunicarea interpersonală.
11. Regulile și trăsăturile conversației.
12. Comunicarea de grup.
13. Procese și disfuncții de comunicare de grup.
14. Comunicarea în organizații.
15. Comunicarea și conducerea.
16. Comunicarea managerială.
17. Comunicarea în instituțiile publice.
18. Fenomene  ale comunicării de masă.
19. Mijloacele de comunicare electronică.
20. Comunicarea în situații de criză.
21. Comunicarea în prevenirea, reducerea și rezolvarea conflictelor.
22. Comunicare și manipulare.
23. Comunicare în public, cu publicul și pentru public.
24. Tehnici de susținere a unui discurs în public.
25. Locuri publice organizaționale.
26. Relațiile publice și mass-media.
27. Tehnici de relații publice.
28. Noi tendințe în relațiile publice.
29. Negocierea.
30. Importanța comunicării în sfera relațiilor publice.

BIBLIOGRAFIE
1.      Relații publice. Principii și strategii – Cristina Coman, Ed. Polirom,București, 2001
2.      Relații publice-eficiența prin comunicare- Dumitru Iacob, Diana-Maria Cismaru,Ed. Comunicare.ro, București, 2003
3.      Introducere în teoria comunicării-principii, modele, aplicații-Valentina Marinescu, Ed. Tritonic, București, 2003
4.      Comunicare și relații publice, Vol. I, Note de curs,- Iulia Moldovan, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2003
5.      Totul despre relațiile publice – Doug Newson, Judy VanSlyke, Dean Kruckeberg, Ed. Polirom, București,2003
6.      Introducere în relațiile publice și comunicare – Carmen Marilena Popa, Ed. Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2009
7.      Teoria comunicării – Vasile Tran, Irina Stănciugelu, Ed. Comunicare.ro, București, 2003
8.      Elemente de protocol – Verginia Vedinaș, Ed. Luminalex, București, 2000
 

STATUTUL POLITISTULUI LOCAL UN ROMANIA ȘI STATELE UE, Asist.univ.dr. Iulia BULEA
Teme referate
Statutul poliţistului local în Italia
Statutul poliţistului local în Spania
Statutul poliţistului local în Franţa
Statutul poliţistului local în Regatul Unit
Statutul poliţistului local în Germania
Statutul poliţistului local în Austria
Statutul poliţistului local în Belgia

 PRACTICĂ PROFESIONALĂ – Asist.univ.dr. Iulia BULEA
Temă referat- la alegere să se încadreze în domeniul de activitate.

  
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – Opțional, 
Lect.univ.dr. Andreea DRAGOMIR

TEME PROPUSE:
1.      Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal – context si domeniu de aplicare
2.      Drepturile persoanelor vizate conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
3.      Prelucrarea efectivă a datelor conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
4.      Operatorii de date conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
5.      Principalele instrumente legislative în materie de protecție a datelor cu caracter personal

Bibliografie recomandată:

·       REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

·       Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 281/31, Ediție specială, cap. 13/vol. 17.

·       Consiliul Legislativ, Aviz referitor la proiectul de Lege pentru protecția persoanelor în privința prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, din 1 martie 2001, 3. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în M. Of. nr. 790 din data de 12 decembrie 2001.

·       Tribunalul București, secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, sentința civilă nr. 858 din 2 martie 2011 (nepublicată).

·       Curtea de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 496 din 6 februarie 2012 [dosarul nr. 23792/3/2010], disponibilă pe http://www.rolii.ro.

·       Tribunalul București, secția a II-a contencios administrativ și fiscal, sentința nr. 6120 din 2 octombrie 2014, disponibilă pe http://www.rolii.ro.

·       CJUE, hotărârea din 1 octombrie 2015, cauza C‑201/14 – Bara și alții, ECLI:EU:C:2015:638, publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general).

·       Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 10/2004 on More Harmonised Information Provisions, WP 100, Brussels, adopted on 25 November 2004, disponibilă la http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2004/wp100_en.pdf [consultat la data de 1.06.2017].

·       Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 03/2013 on purpose limitation, WP 203, Brussels, adopted on 2 April 2013, disponibilă la http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf [consultat la data de 1.06.2017].

·       Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 06/2014 on on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, WP 217, Brussels, adopted on 9 April 2014, disponibilă la http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf [consultat la data de 1.06.2017].

·       European Union Agency for Fundamental Rights, Handbook on European data protection law, Luxembourg: Publications

Recomandăm, de asemenea, folosirea informatiilor ce se găsesc pe adresele oficiale de internet a institutiilor Uniunii Europene.

 
  POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ –opțional
Lect.univ.dr. Andreea DRAGOMIR

TEME PROPUSE:
       1.     Politica externă: obiective, instrumente și rezultate

2.     Politica de Securitate și Apărare Comună

3.     Extinderea Uniunii Europene

4.     Relațiile UE cu state din Balcanii de Vest (Muntenegru, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Albania)

5.     Relațiile UE cu state membre AELS (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția)

6.     Politica europeană de vecinătate

7.     Relațiile UE cu Ucraina, Moldova și Belarus (Parteneriatul Estic)

8.     Relațiile UE cu state din Caucazul de Sud (Georgia, Armenia, Azerbaidjan)

9.     Relațiile UE cu partenerii sudici (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia)

10.  Relatiile UE cu Rusia

11.  Relațiile UE cu Statele Unite ale Americii

12.  Relațiile UE cu Asia de Est ( Japonia, China, Republica Coreeană)

Bibliografie recomandată:

·                 Andreșescu Grigoriu Beatrice, Stefan Tudor, Tratatele Uniunii Europene. Actualizat 30 sept 2016, Ed. Hamangiu, 2016

·                 Bercea Raluca, Drept comunitar. Principii., Ed. CH.Beck, Bucureşti, 2007

·                 Bercea Raluca, Dreptul Uniunii Europene în 100 de hotărâri și cazuri practice, Ed. Universul Juridic, 2017

·                 Corbett Richard; jacobs Francis; shackleton Michael, „The European Parliament”, 8th edition, 2011

·                 Craig Paul, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudență și doctrină. Ediție a VIa, Ed. Hamangiu, 2017

·                 Deac Adriana, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, 2017

·                 Deleanu Sergiu, Fabian Gyula, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie Europeană-Hotărâri Comentate- Edit. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007

·                 Dumitrașcu Mihaela Augustina, Dreptul Uniunii Europene și specificitatea acestuia, Ediția a 2a, Ed. Universul Juridic, 2015

·                 Dumitrașcu Mihaela Augustina, Popescu Roxana Mariana, Dreptul Uniunii Europene, Sinteze și aplicații, Ed. Universul Juridic, 2015

·                 Fuerea Augustin, Manualul UE, Ed. Universul Juridic, 2016

·                 Ghica Luciana Alexandra (coord.) Enciclopedia Uniunii Europene, Ediţia a III-a, Edit. Meronia, Bucureşti, 2007

·                 Gornig Gilbert, Ioana Eleonora Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 2-a, Ed. CH.Beck, Bucureşti, 2007

·                 Grigoriu Beatrice Andreşan, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene – versiune consolidată, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2007

·                 Groza Anamaria, Probleme de drept european, Ed. CH Beck, 2015

·                 Gyula Fabian , Lazar Laura, Dreptul Uniunii Europene. Selecție de jurisprudență relevantă, Vol.1, Ed. Universul Juridic, 2017

·                 Ioan Mircea Pașcu, Politica externă a României. Note de curs, SNSPA, 2012;

·                 Larry Watts, Romanian Military Reform and NATO Integration, The Center for Romanian Studies, 2002;

·                 Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2011

·                 Nigel, Foster, „Blackstone's EU Treaties and Legislation 2011-2012”, Twenty-second Edition, 2011, Oxford University Press

·                 Priolland, Français-Xavier; SIRITZKY, David, „Le traité de Lisbonne”, La documentation française, Paris, 2008

·                 Strategia de Securitate Națională a României, București 2001, 2007; 5. Strategia Națională de Apărare, București 2010.

·                 Vesmaş Daiana, Drept instituţional comunitar european, Edit. Burg, Sibiu, 2003

·                 Zbigniew Brzezinki, Europa Centrală şi de Est în ciclonul tranziţiei, Editura Diogene, Bucureşti, 1995;
Recomandăm, de asemenea, folosirea informatiilor ce se găsesc pe adresele oficiale de internet a institutiilor Uniunii Europene.

GLOBALIZAREA ȘI FENOMENUL CORUPȚIEI -opțional
– Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ȘUTEU
TEME REFERAT: la alegere, să se încadreze în disciplină.

Bibliografie
Gh. Nicolaie Șuteu - Globalizarea și dreptul internațional, Ed. Paideia, București, 2005.
Cartea se găsește la secretariat.