Teme referate specializarea M.O.S.P.,anul I, semestrul I, an univ. 2017/2018


FUNDAMENTE DE DREPT ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE ȘI SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ- Conf. univ. dr. Nicolaie ŞUTEU
Tema referat
1. Principiile fundamentale care trebuie respectate in activitatea institutiilor de asigurare a ordinii publice si a situatiilor de urgenta.
2.Sistemul institutiilor cu atributiuni in asigurarea ordinei publice si a situatiilor de urgenta.
3.Cooperarea intre state privind asigurarea ordinei publice si a situatiilor de urgenta.
Bibliografie obligatorie
1. Drept politienesc ed. Salgo Sibiu 2010, autor Suteu Nicolaie Gheorghe
2. Constitutia Romaniei, revizuita
3. Codul penal al Romaniei
4. Codul de procedura penala al Romaniei
5. Conventii, tratate si pacte internationale.
 Bibliografia selectiva se afla mentionata la pag.319 din Cursul de Drept Politienesc.
 
MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR DE ORDINE PUBLICĂ AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN ROMÂNIA ȘI UE - Asist. univ. dr. Iulia BULEA
Teme referat
1.Planurile de ordine şi siguranţă publică

2.Managementul ordinii publice în situaţii de normalitate în România

3.Managementul situaţiilor de urgenţă în condiţii de criză în România

4.Managementul ordinii publice în situaţii de normalitate în ţările membre UE

5.Managementul situaţiilor de urgenţă în condiţii de criză în ţările membre UE

6.Eficientizarea managementului activităţii de ordine publică

7.Resursele destinate asigurării ordinii publice în România

8.Resursele destinate asigurării ordinii publice în România

9.Comparaţie între sistemul românesc de apărare a ordinii publice şi sistemul .... (altă ţară membră UE) de apărare a ordinii publice

 FUNDAMENTE CONSTITUŢIONALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR DE ORDINE PUBLICĂ ȘI DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ - Lect.univ.dr. Hotațiu RUSU

1.          Separația puterilor în stat. Reglementare în Constituția României

2.          Statul de drept – conținut și reglementare la nivelul Constituție României. România stat de drept.

3.          Supremația constituției.

4.          Raportul dintre dreptul intern și normele de drept internațional. Dreptul intern și dreptul UE

5.          Raportul dintre normele interne și dreptul internațional al drepturilor omului

6.          Dreptul la viață. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice.

7.          Libertatea individuală. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice.

8.          Interzicerea torturii, tratamentelor inumane sau degradante. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice.

9.          Respectul pentru viața privată. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice.

10.       Inviolabilitatea domiciliului. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice.

11.       Dreptul la apărare. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice.

12.       Exercitarea drepturilor electorale. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice

13.       Secretul corespondenței. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice

14.       Libertatea întrunirilor. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice.

15.       Rolul instituției Avocatului Poporului.

16.       Caracteristicile controlului de constituționalitate exercitat de CCR

17.       Caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale a României

18.       Excepția de neconstituționalitate

19.       Cetățenia copilului găsit pe teritoriul României

20.       Organizarea și desfășurarea alegerilor în România.

21.       Referendumul. Desfășurarea referendumului în România.

22.       Reglementări constituționale privind administrația publică locală
         Bibliografie

1.            Marius Bălan, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol 1. Teoria generală a statului și a constituției. Constituția română în context european, Editura Hamangiu, București 2015.
2.            Mircea Criste, Drept constituţional – un drept al statului, Editura Universul Juridic, 2017.
3.            Dan Claudiu Dănișor,  Drept constituțional și instituții politice, Vol. I , Teoria Generală. Tratat, Editura CH Beck, 2007.
4.            Ștefan Deaconu, Drept constituțional, Ediția a 3 a, Editura CH Beck, București, 2017.
5.            Ștefan Deaconu, Instituții Politice, Ediția a 3 a, Editura CH Beck, București, 2017.
6.            Ion Deleanu, Instituții și proceduri constituționale, Editura CH Beck, București, 2006.
7.            Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, 1998.
8.            George Gîrleșteanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universul Juridic, 2012.
9.            Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. I, Hamangiu, Bucureşti, 2015
10.          Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Hamangiu, Bucureşti, 2016.
11.          Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. I, Ediția 15, Editura CH Beck, București, 2016. 
12.          Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Ediția 15, Editura CH Beck, București, 2017. 
13.          Ioan Muraru, Simina Tănăsescu (coord.), Constituţia României. Comentariu pe articole, C.H.Beck, Bucureşti, 2008.
14.          Tudorel Toader, Marieta Safta, Constituția României, Ediția 2016, Editura Hamangiu, 2016.
15.          Constituţia României.
Observaţii: 
* Atenție la structura lucrării dumneavoastră. Trebuie să cuprindă o introducere, un cuprins şi concluzii.
* Trebuie să se specifice la notele se subsol toate citările şi trimiterile bibliografice.
* Referatul trebuie să aibă minim 7 pagini şi maxim 10 pagini, să fie redactat pe calculator, cu următoarele caracteristici: Font- Times New Roman; Caracter- 12; Format – Justified, 1 / 1,5
*Referatele identice sau copiate de pe internet se vor nota cu nota 1 (unu)!!!
*Nu au voie doi masteranzi să abordeze aceiași temă.
* Pentru orice lămuriri suplimentare : horatiua.rusu@ulbsibiu.ro;
Va rugăm contactaţi secretariatul pentru a face alegerea temei de referat. Pe adresa miha_lunca@yahoo.com, până la data de 21.01.2018 .

  PRACTICĂ PROFESIONALĂ - Lect.univ.dr. Cătălin NICOLESCU
Temă referat- la alegere să se încadreze în domeniul de activitate.


ORDINEA PUBLICĂ ÎN SPAȚIUL EUROPEAN- opțional,
Lect. univ. dr. Andreea DRAGOMIR
Teme referate
1.     Cooperarea polițienească în Uniunea Europeană
2.     Politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC)
3.     Politica europeană de securitate și apărare (PESA)
4.     Prevenirea și combaterea terorismului
5.     Prevenirea și combaterea traficului de persoane
6.     Prevenirea și combaterea traficului de stupefiante
7.     Structuri europene și internaționale de cooperare polițienescă (prezentare generală și de ansamblu)
8.     Oficiul European de Poliție (EUROPOL)
9.     Cooperarea Schengen
10.  FRONTEX – Agenția Europeană pentru Managementul Cooperării Opraționale la Frontierele Externe ale Statelo Membre
11.  Organizația Internațională a Polției Criminale (INTERPOL)

 Proiectul va avea conține analiza unei teme în cuprinsul a minim 7 pag, maxim 20 pag.

Bibliografie recomandată:
·       Colectiv de autori, Tratat de Teorie şi tactica poliţienească, Editura M.A.I., Bucureşti, 2012.
·       Constantin Eugeniu-Ciprian, Competenţa în materie contravenţională a structurilor de ordine publică, Editura Sitech, Craiova, 2014;
·       Gal Eva, Ordinea publiuca in Uniunea Europeană, Universul Juridic, Bucuresti, 2012
·       Ignat, D.A- Recrudescența încercărilor de islamizare a Europei și contrareacțiile la aceasta – Volum al Conferinței Internaționale științifice, aVI-a Ediție, pag. 289-295, Editura Sitech, Craiova, 2017.
·       Luca I., Tactica cooperarii poliţieneşti între state. Curs universitar, Editura Sitech, Craiova 2009.
·       Luca I., Aelenei V., Ungureanu G., Dumitrescu C, Andrus C, Peres G., Cooperarea poliţienească operaţională la frontiera Schengen", Editura Pro Universitaria, 2010.
·       Luca I., lacob A., Ungureanu D., Activităţi poliţieneşti în operaţii internaţionale, Editura Sitech Craiova, 2008.
·       Luca I., Ţical G., Cooperarea internaţională a statelor în vederea combaterii infracţionalităţii transfrontaliere. Curs universitar., Editura Zigotto, Galaţi, 2007.
·       Prună Ștefan, Managementul organizaţional al Poliţiei, Ed Universul juridic, Bucureşti, 2012;
·       Sandu F., Contrabanda componentă a crimei organizate, Ed. Naţional, Bucureşti, 1997
Poate constitui sursă bibliografică orice material (carte, tratat, sau sursă internet) care trateaza subiectul ales a fi analizat.

 
PROCEDURI DE EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR  JUDECĂTOREȘTI ȘI COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN SPAȚIUL U.E.-op. - Lect. univ. dr. Ana MOCANU SUCIU
Tema referate
1.     Cooperarea judiciară internațională -  noțiune și importanță
2.     Aspecte istorice ale cooperării internaționale
3.     Principiile generale ale cooperării judiciare internaționale în materie penală
4.     Termeni și expresii specifice utilizate în legislație
5.     Extrădarea în legislația română
6.     Mandatul european de arestare
7.     Transferul de proceduri în materie penală
8.     Recunoașterea hotărârilor judecătorești în materie penală
9.     Recunoașterea hotărârilor în Uniunea Europeană
10.  Recunoașterea și executarea deciziilor prin care au fost dispuse măsuri de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă în Uniunea Europeană
11.  Recunoașterea și executarea hotătârilor prin care s-au dispus sancțiuni sau măsuri penale neprivative de libertate în Uniunea Europeană
12.  Transferarea persoanelor condamnate
13.  Asistența judiciară în materie penală
14.   Competența autorităților române în transmiterea și primirea cererilor în materie de colaborare judiciară internațională în materie penală
15.  Computarea duratei pedepsei și a măsurilor privative de libertate
16.  Remiterea de obiecte și bunuri
17.  Acte ale Uniunii Europene în materia cooperării judiciare internaționale în materie penală

Bibliografie
ALEXANDRU BOROI, ION RUSU, MINODORA-IOANA RUSU -  Trarat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, Editura C. H. Beck, București, 2016
Norel Neagu -  Cooperare judiciară internațională în materie penală, Editura Universul Juridic, București, 2012
FLORENTINA DRAGOMIR, DANIEL GRĂDINARU -  Executarea mandatului european de arestare de către instanțele române, Editura C. H. Beck, București, 2013
 
Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
Codul de procedură penală
http://old.just.ro/Cooperarejudiciară/tabid/61/Default.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_cooperation_in_criminal_matters-89-ro.do
www.scj.ro

 STATUTUL STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA- op, - Conf. univ. dr. Laura CRĂCIUNEAN-TATU
Tematică pentru referate

1.Expulzarea străinilor în jurisprudența CEDO în contextul art. 3 din Cedo .

2.Expulzarea străinilor în jurisprudența CEDO în contextul art. 8 din Cedo.

3.Regimul juridic al străinilor în România: aspecte teoretice și practice.

4.Principiul nereturnării (non-refoulement) și excepțiile de la acesta. Aspecte teoretice și practice.

5.Asemănări și deosebiri între expulzare, extrădare și readmisie.

6.Readmisia în contextul tratatelor bilaterale ale României.

7.Reguli speciale privind dreptul de azil și principiul nereturnării (non-refoulement) în cazul străinilor minorilor neînsoțiți .
Bibliografie minimală:

 Tratate, cursuri, monografii
 a.1. Aurel Teodor Moldovan, Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional, Editura Hamangiu, București, 2012;
a.2. Corneliu Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2010;
a.3. Stelian Scăunaș, Dreptul internațional al drepturilor omului, Editura ALL Beck, București, 2003;
 a.4. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internațional public, ed. a 8-a, Editura C.H. Beck, București, 2015 (în special Cursul 11, pp. 147-168);
a.5. Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional public, vol. I, ed. a 3-a, Editura C.H. Beck, București, 2014 (în special Capitolul V, pp. 140-158);
a.6. Ioan Macovei, Drept internațional privat, Editura C.H. Beck, București, 2011 (în special pp. 118-143);
a.7. Ovidiu Ungureanu, Călina Jugastru, Adrian Circa, Manual de drept internațional privat, Editura Hamangiu, București, 2008 (în special pp. 153-160);
a.8. Gheorghe Iancu, Vlad Alexandru Iancu, Dreptul de azil. Privire comparativă cu statutul juridic al refugiatului, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 a.9. Ioan Chelaru, Ana-Luisa Chelaru, Străinii în România. Regim juridic, Editura Universul Juridic, București, 2016;
 a.10. Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, publicată de Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA);
 a.11. Laura-Maria Crăciunean, Protecția diversității culturale în dreptul internațional: modelul ”uniți în diversitate?, Editura Hamangiu, București, 2013.
Legislație relevantă
b.1. Constituția României, art. 18, art. 19, art. 20;
 b.2. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Cedo)  (în special art. 3, 6, 8, art. 16);
 b.3. Protocolul 4 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în special art. 3 și art. 4);
 b.2. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor, cu modificările și completările ulterioare;
 b.3. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, modificată și completată inclusiv prin O.G. nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea legii privind azilul în România;
b.4. O.G. nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale UE și SEE;
 b.5. Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – Capitolul II – Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea (articolele 77-80);
b.6. Drectiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformată) – Asylum Procedure Directive;
b.7. Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformată) – Reception Conditions Directive;
b.8. Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate – Qualification Directive;
b.9. Regulamentul UE nr. 603/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului EURODAC pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internaționalăEURODAC Regulation;
b.10. Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională Dublin III Regulation;
b.11. Convenția ONU privind statutul refugiaților (1951);
b.12. Protocolul adițional la Convenția ONU privind statutul refugiaților (1967);
b.13. Declarația AG a ONU asupra drepturilor indivizilor care nu sunt cetățeni ai statului în care trăiesc
 
Site-uri utile:
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law.htmlhttp://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants/index_en.htm
 http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html
Reguli redactare și prezentare referate:
1.Referatele se vor redacta în scris, vor avea între 12-15 pagini, cu caractere Garmond, de 12 la un rând și jumătate;
2.La final, pe o coală separată, va fi indicată bibliografia folosită (minim 5 surse bibliografice);

 
 SPAȚIUL SCHENGEN-opțional,- Conf. univ. dr. Nicolaie ŞUTEU
Tema referat
1. Sistemul institutional al Comunitatii Europene si principiile care guverneaza activitatea institutiilor comunitare.
2. Integrarea Dreptului Institutional al U.E. in ordinea juridica interna a statelor.
3. Necesitatea integrarii europene in noile conditii ale vietii internationale, principiile si regulile care guverneaza spatiul schengen.

Bibliografie obligatorie
1. Dreptul institutional al U.E. ed. Salgo Sibiu 2015, autor Nicolaie Gheorghe Suteu
Bibliografia  selectiva se afla mentionata la pag.320 al Cursului Dreptul Institutional al U.E.