Teme referate prof.univ.dr. Marioara Țichindelean- I.D.P.R și D.J.P.!!!

JURISDICȚIA ÎN DREPTUL MUNCII ȘI ÎN DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
 Prof.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN
1.Caracteristicile hotărârii judecătoreşti pronunţată în conflictele de muncă.
2.Calitatea procesuală a sindicatului.
3.Cererea de intervenţie în conflictele de muncă: elemente, ex.
4.Cererea de chemare în garanţie în conflictele de muncă:elemente, ex.
5.Principiul celerităţii în conflictele de muncă: definire, cazuri.
8.Compunerea instanțelor de judecată în conflictele individuale de muncă.
 9.Sarcina probei în conflictele de muncă.
10.Cererea de chemare în judecată(conflictele individuale de muncă):elemente,ex.
11.Calea de atac în conflictele individuale de muncă.
12.Competența teritorială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor individuale de muncă.
13. Competența materială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor individuale de muncă.
14.Termenele de formulare a cererilor în conflictele individuale de muncă.
15.Părțile conflictului individual de muncă.
16.Procedura stabilirii și aplicării sancțiunii disciplinare.
17.Incidența Deciziei Curții Constituționale nr.956/2012.
18.Considerațiiprivind modul de aplicare a deciziei CJUE pronunțată în cauza Korosec versus Slovenia.

Bibliografie orientativă.
1.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
2.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
3.      Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.
4.      Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.
5.      Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.
7.      Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.
8.      Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.
9.      Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.
10.  Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014
11.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.
12.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.
13.  Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
14.  Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.
15.  Raluca Dimitriu, Conflictele de muncă și soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.
16.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.
17.Marioara Țichindelean,Dreptul colectiv al muncii, Ed.Universul Juridic, București, 2015.
18.Cursuri, tratate de drept procesual civil.
-          Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii,Revista Română de drept privat, etc)
Cerințe:
La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi.
Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului
Referatele se vor susţine conform programării.
Pentru alegerea temei se depune pâna la data de 19.01.2018  cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta două cereri pe temă!!!
Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.
Examenul  constă în prezentarea referatului.

Data de examen - 02.02.2018,orele 15.00Raportul juridic individual şi colectiv de muncă
- Prof.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN
1.Noțiunea de lucrător și angajator în dreptul U, jurisprudența CJUE și dreptul național.
2.Aspecte teoretice și practice privind informarea angajatului asupra condițiilor contractului individual de muncă.
3.Fundamentarea teoretică și practică a încheierii contractului de muncă pe timp parțial.
4.Munca  nedeclarată:între actualitate și reglementare.
45Munca la domiciliu:caracteristici.
6.Caracterul precar al contractelor individuale de muncă pe durată determinată.
7.Modelul european privind organizarea timpului de muncă.
8.Timpul de lucru al tinerilor.
9.Munca pe timp de noapte în legislația UE și cea națională.
10.Răspunderea contravențională în cazul nerespectării prevederilor legale privind încheierea contractelor individuale de muncă.
11.Reprezentativitatea partenerilor sociali la nivel de unitate și federație.
12.Asemănări și deosebiri între contractele şi acordurile colective.
13.Caracterul normativ al contractului colectiv de muncă.
14.Tipuri de politici sociale.
15.Conceptul de politica sociala comunitară. Modelul social european.
16.Politica socială în Uniunea Europeană – Protagonişti şi proceduri . 

Bibliografie orientativă.
Raportul de muncă
1.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017.
2.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
3.      Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.
4.      Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.
5.      Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.
6.      Luminiţa Dima, Relaţii de muncă şi industriale în U.E., Ed.C.H.Beck, Bucureşti,2012.
7.      Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.
8.      Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.
9.      Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.
10.  Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014
11.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.
12.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.
13.  Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
14.  Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Wolters Kluwer, București, 2009.
15.  Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.
16.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.
17.  Raluca Dimitriu, Conflictele de munca si soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.
18.Marioara Țichindelean,Dreptul colectiv al muncii, Ed.Universul Juridic, București, 2015.
19.Monica Gheorghe, Uniunea Europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Ed.Universul Juridic, București, 2015.
-          Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii,etc)
Politici sociale
1)Demier, Francis.: Istoria politicilor sociale. Europa, sec. XIX-XX, traducere de Camelia Secăreanu Institutul European, Iaşi, 1998,
2) Iovitu, Mariana, Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti, 1997, 
3)Carta Verde. Politica De Dezvoltare Regionalå in România, Guvernul României Si Comisia Europeană, Programul Phare, Bucuresti, 1997,
4)Poede,George.- Politici sociale, Editura TipoMoldova,Iasi,2002,
5)Ştefănescu, Tudor (coord.), Politicile Sociale ale Uniunii Europene, Institutul European din România, Bucureşti, 2002,
6)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.- Modele de politici sociale = Models of social policy , Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti, 1999,
7)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.Modele de politici sociale = Models of social policy.Bucuresti:Editura Didactica si Pedagogica,1999,361.61 MIH,
8)Zamfir, Elena, Zamfir, Catalin.: Politici sociale. România în context european, Alternative, Bucureşti, 1995,
9). Constantin,Valentin-Documente de bază ale comunităţii şi UE.Editia a II-a
Polirom,Iasi,2002,
10) Dragan.G,- Uniunea Europeană intre federalism şi interguvernamentalism,ed. ASE, Bucureşti,2005,
11) Hardwick,Philip,Langmead,John,Khan,Bahadur- Introducere in economia politica moderna, Polirom,Iasi,2002,
12)Mungiu-Pippidi, Alina, Ioniță, Sorin, Politici publice: teorie şi practică, Editura Polirom, Iaşi, 2002,
13)Miroiu, Adrian, Introducere în analiza politicilor publice, Bucureşti, 2001,
14)Directive UE
15)Jurisprudența C.J.U.E.

Cerințe:
La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi.
Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului
Referatele se vor susţine conform programării.
Pentru alegerea temei se depune pâna la data de 19.01.2018  cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta două cereri pe temă!!!
Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.
Examenul  constă în prezentarea referatului.
Data de examen - 02.02.2018,orele 15.00