În atenția masteranzilor de la specializarea D.E.!!!

DISCIPLINA -DREPT CONSTITUȚIONAL EUROPEAN- Lect.univ.dr.Horațiu Rusu

TEME REFERAT

Nr.
Tema aleasă
Student masterand
1.
Formarea Uniunii Europene – aspecte istorice
Ardelean Vasile
2.
Principiile constituţionale ale Uniunii Europene
Șelaru Vlad
3.
Tradiţiile constituţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene

4.
Democraţia – tradiţie constituţională a statelor membre UE

5.
Statul de drept – tradiţie constituţională a statelor membre UE

6.
Drepturile omului în Uniunea Europeană
Pribeagu Diana
7.
Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
-Neagoe Georgiana
-Udroiu Andreea
8.
Cetăţenia europeană
Pătruț Elena
9.
Drepturile politice ale cetăţenilor europeni
Dunca Andreea
10.
Dreptul constituţional intern şi dreptul Uniunii Europene

11.
Constituţia europeană – pro şi contra
Lazar Marcel
12.
Uniunea Europeană şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

13.
Implicaţiile constituţionale ale aderării României la Uniunea Europeană

14.
Modificări aduse sistemului constituţional al UE prin Tratatul de la  Lisabona

15.
Constituționalism și constituie dincolo de sfera statală

16.
Constituționalism pluristratificat / constituționalism multinivel

17.
Suveranitatea națională și constituționalismul european
Adam Ioana
BIBLIOGRAFIE (ORIENTATIV)
1.      Allan Rosas, Lorna Armati, EU Constitutional Law. An Introduction. Hart Publishing, 2010
2.      Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii, Editura CH Beck, București 2007
3.      Constanța Călinoiu, Victor Duculescu, Drept constituțional european, Editura Lumina Lex, București, 2008                                                                                                                                                                                                             
4.      Jean-Claude Gautron, Droit europeen, Dalloz, Paris, 2003
5.      Gilbert Gornig, Ioana Rusu, Dreptul Uniunii Europene. Ediţia a doua, Editura C.H.Beck, 2007
6.      Gilbert Gornig, Este nevoie de o Constituţie europeană?. În: Acta Universitatis Lucian         Blaga, nr. 1-2/2003
7.      Gheorghe Iancu, Instituţii de drept constituţional al Uniunii Europene. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
8.      Ioan Muraru ş.a., Cetăţenia europeană, Editura All Beck, 2003
9.      Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, ediţia a patra, Editura C.H. Beck, 2011
10.   Simina Elena Tănăsescu, Sur la constitutionnalisation du droit communautaire, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 1/2004
11.   Robert Toulemon, La construction europeenne, Livres de Poche, References, 1999
12.   Charles Zorgbibe, Construcţia europeană, Editura Trei, 1998
Tratatul de la Lisabona (textul se găseşte pe Internet, site-ul oficial al UE)
Surse Internet:
·        http://europa.eu
·        www.coe.int
NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3. Va rugăm contactaţi secretariatul pentru a face alegerea. Pe adresa miha_lunca@yahoo.com, până la data de 21.01.2018 .

4. Nr. de teme fiind mai mic decât nr. masteranzilor, pe o temă se pot înscrie maxim 3 masteranzi.