În atenția masteranzilor de la specializarea MOSP!!!

Disciplina - Fundamente constituţionale în activitatea instituțiilor de ordine publică și de intervenție în situații de urgență- Lect.univ.dr. Horațiu RUSU

TEME REFERAT

1.            Separația puterilor în stat. Reglementare în Constituția României
2.            Statul de drept – conținut și reglementare la nivelul Constituție României. România stat de drept.
3.            Supremația constituției.- Buciumean Dan
4.            Raportul dintre dreptul intern și normele de drept internațional. Dreptul intern și dreptul UE
5.            Raportul dintre normele interne și dreptul internațional al drepturilor omului
6.            Dreptul la viață. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. -Vaidoș Ioana
7.            Libertatea individuală. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. – Opițeanu Alexandra
8.             Interzicerea torturii, tratamentelor inumane sau degradante. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice.- Vaidoș Victor
9.            Respectul pentru viața privată. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. – Filimon Daniel
10.         Inviolabilitatea domiciliului. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. –Vlad Alexandru
11.         Dreptul la apărare. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. –Șamu Marius
12.         Exercitarea drepturilor electorale. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice
13.         Secretul corespondenței. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice
14.         Libertatea întrunirilor. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. Picioiu Floriana
15.         Rolul instituției Avocatului Poporului. Diac Alisa
16.         Caracteristicile controlului de constituționalitate exercitat de CCR
17.         Caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale a României- Bucilă Codreanu
18.         Excepția de neconstituționalitate
19.         Cetățenia copilului găsit pe teritoriul României
20.         Organizarea și desfășurarea alegerilor în România. -Lienerh Johannes
21.         Referendumul. Desfășurarea referendumului în România. – Barbu Ioan
22.         Reglementări constituționale privind administrația publică locală
         Bibliografie
1.            Marius Bălan, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol 1. Teoria generală a statului și a constituției. Constituția română în context european, Editura Hamangiu, București 2015.
2.            Mircea Criste, Drept constituţional – un drept al statului, Editura Universul Juridic, 2017.
3.            Dan Claudiu Dănișor,  Drept constituțional și instituții politice, Vol. I , Teoria Generală. Tratat, Editura CH Beck, 2007.
4.            Ștefan Deaconu, Drept constituțional, Ediția a 3 a, Editura CH Beck, București, 2017.
5.            Ștefan Deaconu, Instituții Politice, Ediția a 3 a, Editura CH Beck, București, 2017.
6.            Ion Deleanu, Instituții și proceduri constituționale, Editura CH Beck, București, 2006.
7.            Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, 1998.
8.            George Gîrleșteanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universul Juridic, 2012.
9.            Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. I, Hamangiu, Bucureşti, 2015
10.          Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Hamangiu, Bucureşti, 2016.
11.          Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. I, Ediția 15, Editura CH Beck, București, 2016. 
12.          Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Ediția 15, Editura CH Beck, București, 2017. 
13.          Ioan Muraru, Simina Tănăsescu (coord.), Constituţia României. Comentariu pe articole, C.H.Beck, Bucureşti, 2008.
14.          Tudorel Toader, Marieta Safta, Constituția României, Ediția 2016, Editura Hamangiu, 2016.
15.          Constituţia României.
Observaţii: 
* Atenție la structura lucrării dumneavoastră. Trebuie să cuprindă o introducere, un cuprins şi concluzii.
* Trebuie să se specifice la notele se subsol toate citările şi trimiterile bibliografice.
* Referatul trebuie să aibă minim 7 pagini şi maxim 10 pagini, să fie redactat pe calculator, cu următoarele caracteristici: Font- Times New Roman; Caracter- 12; Format – Justified, 1 / 1,5
*Referatele identice sau copiate de pe internet se vor nota cu nota 1 (unu)!!!
*Nu au voie doi masteranzi să abordeze aceiași temă.
* Pentru orice lămuriri suplimentare : horatiua.rusu@ulbsibiu.ro;
Va rugăm contactaţi secretariatul pentru a face alegerea temei de referat. Pe adresa miha_lunca@yahoo.com, până la data de 21.01.2018 .