În atenția masteranzilor specializarea A.P.E., anul II, an univ. 2016/2017!!!

Masteranzii speciallizării APE, anul II, an univ. 2016/2017, care mai au restențe la disciplina RELAȚII DE MUNCĂ ȘI POLITICA SOCIALĂ ÎN U.E., Conf.univ.dr.Monica GHEORGHE, susținerea referatului va avea loc joi, 21.09.2017, ora 14,30.