teme referate MPL, anul I, semestrul II

SPAŢIUL SCHENGEN, Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ŞUTEU
Teme referat -  temă la alegere, să se încadreze în disciplină.
Bibliografie
- N.Gh. ȘUTEU, Globalizarea și procesul integrării europene, Ed. Paideia, București, 2005
- Spațiul  Schengen- aquiul comunitar-documente Comisia Europeană
- D. Mazilu, Integrarea europeană, drept comunitar și instituții europene-curs, Ed. Luminalex, București, 2001
- I. Motoc, Uniunea Europeană, dreptul și politica extinderii  la est, Ed. Paideia, București, 2009
- Carta de la Paris, pentru o nouă Europă
- Declarația mileniului III

MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE, Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ŞUTEU
Temă referat - temă la alegere, să se încadreze în disciplină.
BIBLIOGRAFIE
Bibliografie obligatorie
1. Oprean, C., Țîțu, M., Bucur, V. Managementul global al organizației bazată pe cunoștințe, Editura
AGIR, ISBN 978-973-720-363-2, București, 2011.
2. Oprean, C., Ţîţu, M. Managementul calităţii în economia şi organizaţia bazate pe cunoştinţe, Editura
AGIR, ISBN 978-973-720-167-6, Bucureşti, 2008.
3. Oprean, C., Kifor, C. Managementul calităţii, Editura ULBS, 2002.
4. Țîțu, M., Oprean, C., Boroiu, Al. Cercetarea experimentală aplicată în creșterea calității produselor
și serviciilor, Editura AGIR, ISBN 978-973-720-362-5, București, 2011.
Bibliografie suplimentară / complementară
5. Boroiu, Al., Țîțu, M. Managementul fiabilității și mentenabilității sistemelor, Editura AGIR, ISBN
978-973-720-361-8, București, 2011.
6. Kifor, C., Oprean, C. Ingineria calităţii. Îmbunătăţirea 6 Sigma, Editura ULBS, Sibiu, 2006.
7. Kifor, C., Oprean, C. Ingineria calităţii, Editura ULBS, Sibiu, 2002.
8. Olaru Marieta, Managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
9. Olaru Marieta, Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Editura Economică,
Bucureşti, 2000.
10. Oprean, C., Kifor. C.V., Suciu, O., Alexe, C. Managementul integrat al calității, Editura Academiei
Române, București, 2012.
11. Oprean, C., Kifor C. V. Quality Management, Callidus Publishing House, Germany, ISBN 978 – 3 –
940677-50-1, 2008.
12. Oprean, C., ş.a. Managementul calităţii în administraţia publică, Editura CRFCAPL, Sibiu, 2000.
13. Oprean, C., ş.a. Administraţia publică, consilierul şi cetăţeanul, Editura CRFCAPL, Sibiu, 2001.
14. Oprean, C., Suciu, O. Managementul calităţii mediului, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003.
15. Oprean, C., Ţîţu, M. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea a II-a, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007.
16. Oprean, C., Vanu Alina, Dicţionar de management integrat al calităţii, Editura AGIR, Bucureşti,
2006.
17. Oprean, C., ş.a. Metode şi tehnici ale cunoaşterii ştiinţifice, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu, Sibiu, 2006.
18. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean Cristina, Managementul strategic, Editura ULBS, Sibiu, 2002.
19. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean Camelia, Studii de caz în managementul strategic, Editura ULBS, 2004.
20. Oprean, C., Kifor, C., Suciu, O. Managementul integrat al calităţii, Editura ULBS, Sibiu, 2005.
21. Oprean, C., Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Controlul calităţii şi fiabilităţii,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2005.
22. Suciu, O., Oprean, C. Calitatea globală concurenţială, Editura AGIR, Bucureşti, 2007.
23. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-
647-3, Piteşti, 2007.
24. Ţîţu, M., Oprean, C. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea I, Editura Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2006.
25. Ţîţu, M., Oprean, C., Tomuţă, I. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Studii de caz,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007.
26. Ţîţu, M. Fiabilitate şi mentenanţă, Editura AGIR, Bucureşti, 2008.
27. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul calităţii, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-
646-6, Piteşti, 2007.
28. Ţîţu, M. Managementul calităţii în organizaţiile industriale moderne. Teză de doctorat, Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu, 2007.
29. Ţîţu, M., Oprean, C., Cicală. E. Statistică tehnică şi control statistic, Editura Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu, ISBN 973-651-181-2, Sibiu, 2001.
2
30. Ţîţu, M., Oprean, C., Cicală. E. Tehnici şi metode în conducerea proceselor tehnologice, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 973-651-180-4, Sibiu, 2001.
31. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi control statistic, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN
973-651-400-5, Sibiu, 2002.
32. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Analiza dispersională şi regresională.
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004.
33. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Strategia experimentelor factoriale, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004.
34. Ţîţu, M., Oprean, C. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Sisteme, metode, tehnici şi
instrumente, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2005.
35. Țîțu, M., Bucur, V. Economia organizațiilor industriale moderne, Editura ULBS, ISBN 978-973-
739-484-2, 392 pagini, Sibiu, 2008.
36. Ţîţu, M. Managementul inovării. Curs universitar, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu,
Sibiu, 2014.
37. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul inovării în economia și organizația bazate pe cunoștințe, Editura
AGIR București, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la Editură.
38. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic şi al dezvoltării durabile în economia și organizaţia
bazate pe cunoştinţe, Editura AGIR Bucureşti, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la
Editură.
39. Țîțu, M., Oprean, C. Managementul proprietății intelectuale în economia și organizația bazate pe
cunoștințe, Editura AGIR Bucureşti, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la Editură.
40. *** Colecţia de Standarde în Domeniul Asigurării şi Managementului Calităţii.
41. "STATISTIC DATA SYSTEM” - sistem integrat de identificare şi management al informaţiei în
asigurarea şi managementul calităţii - software universal pentru modelarea, optimizarea
statistică experimentală şi managementul proceselor, produselor şi serviciilor"
Universitatea din Sibiu – Universitatea Politehnica Timişoara 1997 - 2006. (Ţîţu Aurel
Mihail, Oprean Constantin, Cicală Eugen) – protejat prin Oficiul Român de drepturi de
autor ORDA 2007.


STATUTUL STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA, Conf.univ.dr. Laura CRĂCIUNEAN-TATU
I.                   Tematică pentru referate
1.      Expulzarea străinilor în jurisprudența CEDO în contextul art. 3 din Cedo .
2.      Expulzarea străinilor în jurisprudența CEDO în contextul art. 8 din Cedo.
3.      Regimul juridic al străinilor în România: aspecte teoretice și practice.
4.      Principiul nereturnării (non-refoulement) și excepțiile de la acesta. Aspecte teoretice și practice.
5.      Asemănări și deosebiri între expulzare, extrădare și readmisie.
6.      Readmisia în contextul tratatelor bilaterale ale României.
7.      Reguli speciale privind dreptul de azil și principiul nereturnării (non-refoulement) în cazul străinilor minorilor neînsoțiți .

II.                  Bibliografie minimală:

a.        Tratate, cursuri, monografii

a.1. Aurel Teodor Moldovan, Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional, Editura Hamangiu, București, 2012;
a.2. Corneliu Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2010;
a.3. Stelian Scăunaș, Dreptul internațional al drepturilor omului, Editura ALL Beck, București, 2003;
a.4. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internațional public, ed. a 8-a, Editura C.H. Beck, București, 2015 (în special Cursul 11, pp. 147-168);
a.5. Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional public, vol. I, ed. a 3-a, Editura C.H. Beck, București, 2014 (în special Capitolul V, pp. 140-158);
a.6. Ioan Macovei, Drept internațional privat, Editura C.H. Beck, București, 2011 (în special pp. 118-143);
a.7. Ovidiu Ungureanu, Călina Jugastru, Adrian Circa, Manual de drept internațional privat, Editura Hamangiu, București, 2008 (în special pp. 153-160);
a.8. Gheorghe Iancu, Vlad Alexandru Iancu, Dreptul de azil. Privire comparativă cu statutul juridic al refugiatului, Editura Universul Juridic, București, 2015;
a.9. Ioan Chelaru, Ana-Luisa Chelaru, Străinii în România. Regim juridic, Editura Universul Juridic, București, 2016;
a.10. Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, publicată de Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA);
a.11. Laura-Maria Crăciunean, Protecția diversității culturale în dreptul internațional: modelul ”uniți în diversitate?, Editura Hamangiu, București, 2013.

b.       Legislație relevantă
b.1. Constituția României, art. 18, art. 19, art. 20;
b.2. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Cedo)  (în special art. 3, 6, 8, art. 16);
b.3. Protocolul 4 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în special art. 3 și art. 4);
b.2. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor, cu modificările și completările ulterioare;
b.3. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, modificată și completată inclusiv prin O.G. nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea legii privind azilul în România;
b.4. O.G. nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale UE și SEE;
b.5. Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – Capitolul II – Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea (articolele 77-80);
b.6. Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformată) – Asylum Procedure Directive;
b.7. Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformată) – Reception Conditions Directive;
b.8. Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate – Qualification Directive;
b.9. Regulamentul UE nr. 603/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului EURODAC pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internaționalăEURODAC Regulation;
b.10. Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională Dublin III Regulation;
b.11. Convenția ONU privind statutul refugiaților (1951);
b.12. Protocolul adițional la Convenția ONU privind statutul refugiaților (1967);
b.13. Declarația AG a ONU asupra drepturilor indivizilor care nu sunt cetățeni ai statului în care trăiesc
c.        Site-uri utile:
d.       Reguli redactare și prezentare referate:

1.        Referatele se vor redacta în scris, vor avea între 12-15 pagini, cu caractere Garmond, de 12 la un rând și jumătate;
2.        La final, pe o coală separată, va fi indicată bibliografia folosită (minim 5 surse bibliografice);

POLITICI SOCIALE ÎN UE, Conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

La această disciplină masteranzii au obligația de a-și alege tema!!!!
Pentru alegerea temei se depune pâna la data de 18.05.2017 cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta două cereri pe temă !!!
Examenul  constă în prezentarea referatului
Teme pentru referat
1.Conceptul de politica sociala comunitara. Modelul social european
2.Tipuri de politici sociale
3.Politica socială în Uniunea Europeană – Protagonişti şi proceduri  
4.Priorităţi ale politicii sociale
5.Direcţii de acţiune ale politicii sociale
6.Strategii, instrumente şi metode de implementare a politicii sociale
7.Aspecte problematice, tendinţe şi provocări
8.Coordonarea deschisă a politicilor sociale în U.E.
9.Egalitatea de șanse pe piața muncii.
10.Reglementări comunitare în domeniul ocupării forței de muncă.
11.Reglementări comunitare în domeniul formării profesionale.
12.Circulaţia persoanelor în UE.
13.Sistemul de pensii.
14.Excluziune şi Incluziune Socială în documentele U.E.
15.Politici de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile.
16.Identificarea saraciei.
17.Sisteme de sănătate.
18.Amartya Sen- excluderea socială.
19.Titmuss și cele 3 modele ale politicilor sociale; Gosta-Andersen și cele 3 tipuri de politici sociale.
Biliografie
1)Demier, Francis.: Istoria politicilor sociale. Europa, sec. XIX-XX, traducere de Camelia Secăreanu Institutul European, Iaşi, 1998,
2) Iovitu, Mariana, Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti, 1997, 
3)Carta Verde. Politica De Dezvoltare Regionalå in România, Guvernul României Si Comisia Europeană, Programul Phare, Bucuresti, 1997,
4)Poede,George.- Politici sociale, Editura TipoMoldova,Iasi,2002,
5)Ştefănescu, Tudor (coord.), Politicile Sociale ale Uniunii Europene, Institutul European din România, Bucureşti, 2002,
6)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.- Modele de politici sociale = Models of social policy , Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti, 1999,
7)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.Modele de politici sociale = Models of social policy.Bucuresti:Editura Didactica si Pedagogica,1999,361.61 MIH,
8)Zamfir, Elena, Zamfir, Catalin.: Politici sociale. România în context european, Alternative, Bucureşti, 1995,
9). Constantin,Valentin-Documente de bază ale comunităţii şi UE.Editia a II-a
Polirom,Iasi,2002,
10) Dragan.G,- Uniunea Europeană intre federalism şi interguvernamentalism,ed. ASE, Bucureşti,2005,
11) Hardwick,Philip,Langmead,John,Khan,Bahadur- Introducere in economia politica moderna, Polirom,Iasi,2002,
12)Mungiu-Pippidi, Alina, Ioniță, Sorin, Politici publice: teorie şi practică, Editura Polirom, Iaşi, 2002,
13)Miroiu, Adrian, Introducere în analiza politicilor publice, Bucureşti, 2001,
14)Directive UE
15)Jurisprudența C.J.U.E.
În data de 16 iunie 2017, începând cu ora 14,00 - susținere referat!!!!
Susținerea se desfășoara în sala 103 etaj I.
Nu se acceptă referate depuse la secretariat!!!

PRACTICĂ PROFESIONALĂ, Asist.univ.dr. Iulia BULEA
TEMĂ REFERAT
La alegere din cartea Elemente de tactică polițienească pentru poliția locală- vol II,S. Șerb, N.Gh. Șuteu,C: Nicolescu,  I. Bulea, Ed. Salgo, Sibiu, 2011

FORME DE MANIFESTARE A MICII CRIMINALITĂŢI ÎN COMUNITĂŢILE LOCALE-opțional, Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ŞUTEU
Temă referat - temă la alegere, să se încadreze în disciplină.

TEHNICI MODERNE DE INVESTIGARE A CRIMINALIŢĂŢII, Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ŞUTEU
Temă referat - temă la alegere, să se încadreze în disciplină.

CRIMINOLOGIE APLICATĂ ŞI PREVENTIVĂ, Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ŞUTEU
Temă referat - temă la alegere, să se încadreze în disciplină.