ANUNȚ IMPORTANT !!!


Termene stabilite

Sesiunedepunere referate 12.06 – 15.06. 2017, orele 8,00-15,00.
                - cererea cu tema aprobata pentru lucrarea de disertatie.

Restanță - depunere referate 20.06 – 22.06. 2017, orele 8,00-15,00.

Re-examinare- depunere referate 26.06 – 27.06. 2017, orele 8,00-15,00.

(La disciplinele unde s-a anuțat susținere va fi postată ulterior.)

  • DISERTAȚIA – 7 IULIE 2017 – susținerea lucrării.

(Depunerea lucrării în formă finală + suport electronic în perioada 26.06.- 28.06 2017, orele 8,00-15,00.)