teme referate MPL, anul I, semestrul II

SPAŢIUL SCHENGEN, Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ŞUTEU
Teme referat -  temă la alegere, să se încadreze în disciplină.
Bibliografie
- N.Gh. ȘUTEU, Globalizarea și procesul integrării europene, Ed. Paideia, București, 2005
- Spațiul  Schengen- aquiul comunitar-documente Comisia Europeană
- D. Mazilu, Integrarea europeană, drept comunitar și instituții europene-curs, Ed. Luminalex, București, 2001
- I. Motoc, Uniunea Europeană, dreptul și politica extinderii  la est, Ed. Paideia, București, 2009
- Carta de la Paris, pentru o nouă Europă
- Declarația mileniului III

MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE, Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ŞUTEU
Temă referat - temă la alegere, să se încadreze în disciplină.
BIBLIOGRAFIE
Bibliografie obligatorie
1. Oprean, C., Țîțu, M., Bucur, V. Managementul global al organizației bazată pe cunoștințe, Editura
AGIR, ISBN 978-973-720-363-2, București, 2011.
2. Oprean, C., Ţîţu, M. Managementul calităţii în economia şi organizaţia bazate pe cunoştinţe, Editura
AGIR, ISBN 978-973-720-167-6, Bucureşti, 2008.
3. Oprean, C., Kifor, C. Managementul calităţii, Editura ULBS, 2002.
4. Țîțu, M., Oprean, C., Boroiu, Al. Cercetarea experimentală aplicată în creșterea calității produselor
și serviciilor, Editura AGIR, ISBN 978-973-720-362-5, București, 2011.
Bibliografie suplimentară / complementară
5. Boroiu, Al., Țîțu, M. Managementul fiabilității și mentenabilității sistemelor, Editura AGIR, ISBN
978-973-720-361-8, București, 2011.
6. Kifor, C., Oprean, C. Ingineria calităţii. Îmbunătăţirea 6 Sigma, Editura ULBS, Sibiu, 2006.
7. Kifor, C., Oprean, C. Ingineria calităţii, Editura ULBS, Sibiu, 2002.
8. Olaru Marieta, Managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
9. Olaru Marieta, Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Editura Economică,
Bucureşti, 2000.
10. Oprean, C., Kifor. C.V., Suciu, O., Alexe, C. Managementul integrat al calității, Editura Academiei
Române, București, 2012.
11. Oprean, C., Kifor C. V. Quality Management, Callidus Publishing House, Germany, ISBN 978 – 3 –
940677-50-1, 2008.
12. Oprean, C., ş.a. Managementul calităţii în administraţia publică, Editura CRFCAPL, Sibiu, 2000.
13. Oprean, C., ş.a. Administraţia publică, consilierul şi cetăţeanul, Editura CRFCAPL, Sibiu, 2001.
14. Oprean, C., Suciu, O. Managementul calităţii mediului, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003.
15. Oprean, C., Ţîţu, M. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea a II-a, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007.
16. Oprean, C., Vanu Alina, Dicţionar de management integrat al calităţii, Editura AGIR, Bucureşti,
2006.
17. Oprean, C., ş.a. Metode şi tehnici ale cunoaşterii ştiinţifice, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu, Sibiu, 2006.
18. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean Cristina, Managementul strategic, Editura ULBS, Sibiu, 2002.
19. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean Camelia, Studii de caz în managementul strategic, Editura ULBS, 2004.
20. Oprean, C., Kifor, C., Suciu, O. Managementul integrat al calităţii, Editura ULBS, Sibiu, 2005.
21. Oprean, C., Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Controlul calităţii şi fiabilităţii,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2005.
22. Suciu, O., Oprean, C. Calitatea globală concurenţială, Editura AGIR, Bucureşti, 2007.
23. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-
647-3, Piteşti, 2007.
24. Ţîţu, M., Oprean, C. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea I, Editura Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2006.
25. Ţîţu, M., Oprean, C., Tomuţă, I. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Studii de caz,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007.
26. Ţîţu, M. Fiabilitate şi mentenanţă, Editura AGIR, Bucureşti, 2008.
27. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul calităţii, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-
646-6, Piteşti, 2007.
28. Ţîţu, M. Managementul calităţii în organizaţiile industriale moderne. Teză de doctorat, Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu, 2007.
29. Ţîţu, M., Oprean, C., Cicală. E. Statistică tehnică şi control statistic, Editura Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu, ISBN 973-651-181-2, Sibiu, 2001.
2
30. Ţîţu, M., Oprean, C., Cicală. E. Tehnici şi metode în conducerea proceselor tehnologice, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 973-651-180-4, Sibiu, 2001.
31. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi control statistic, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN
973-651-400-5, Sibiu, 2002.
32. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Analiza dispersională şi regresională.
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004.
33. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Strategia experimentelor factoriale, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004.
34. Ţîţu, M., Oprean, C. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Sisteme, metode, tehnici şi
instrumente, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2005.
35. Țîțu, M., Bucur, V. Economia organizațiilor industriale moderne, Editura ULBS, ISBN 978-973-
739-484-2, 392 pagini, Sibiu, 2008.
36. Ţîţu, M. Managementul inovării. Curs universitar, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu,
Sibiu, 2014.
37. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul inovării în economia și organizația bazate pe cunoștințe, Editura
AGIR București, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la Editură.
38. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic şi al dezvoltării durabile în economia și organizaţia
bazate pe cunoştinţe, Editura AGIR Bucureşti, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la
Editură.
39. Țîțu, M., Oprean, C. Managementul proprietății intelectuale în economia și organizația bazate pe
cunoștințe, Editura AGIR Bucureşti, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la Editură.
40. *** Colecţia de Standarde în Domeniul Asigurării şi Managementului Calităţii.
41. "STATISTIC DATA SYSTEM” - sistem integrat de identificare şi management al informaţiei în
asigurarea şi managementul calităţii - software universal pentru modelarea, optimizarea
statistică experimentală şi managementul proceselor, produselor şi serviciilor"
Universitatea din Sibiu – Universitatea Politehnica Timişoara 1997 - 2006. (Ţîţu Aurel
Mihail, Oprean Constantin, Cicală Eugen) – protejat prin Oficiul Român de drepturi de
autor ORDA 2007.


STATUTUL STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA, Conf.univ.dr. Laura CRĂCIUNEAN-TATU
I.                   Tematică pentru referate
1.      Expulzarea străinilor în jurisprudența CEDO în contextul art. 3 din Cedo .
2.      Expulzarea străinilor în jurisprudența CEDO în contextul art. 8 din Cedo.
3.      Regimul juridic al străinilor în România: aspecte teoretice și practice.
4.      Principiul nereturnării (non-refoulement) și excepțiile de la acesta. Aspecte teoretice și practice.
5.      Asemănări și deosebiri între expulzare, extrădare și readmisie.
6.      Readmisia în contextul tratatelor bilaterale ale României.
7.      Reguli speciale privind dreptul de azil și principiul nereturnării (non-refoulement) în cazul străinilor minorilor neînsoțiți .

II.                  Bibliografie minimală:

a.        Tratate, cursuri, monografii

a.1. Aurel Teodor Moldovan, Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional, Editura Hamangiu, București, 2012;
a.2. Corneliu Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2010;
a.3. Stelian Scăunaș, Dreptul internațional al drepturilor omului, Editura ALL Beck, București, 2003;
a.4. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internațional public, ed. a 8-a, Editura C.H. Beck, București, 2015 (în special Cursul 11, pp. 147-168);
a.5. Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional public, vol. I, ed. a 3-a, Editura C.H. Beck, București, 2014 (în special Capitolul V, pp. 140-158);
a.6. Ioan Macovei, Drept internațional privat, Editura C.H. Beck, București, 2011 (în special pp. 118-143);
a.7. Ovidiu Ungureanu, Călina Jugastru, Adrian Circa, Manual de drept internațional privat, Editura Hamangiu, București, 2008 (în special pp. 153-160);
a.8. Gheorghe Iancu, Vlad Alexandru Iancu, Dreptul de azil. Privire comparativă cu statutul juridic al refugiatului, Editura Universul Juridic, București, 2015;
a.9. Ioan Chelaru, Ana-Luisa Chelaru, Străinii în România. Regim juridic, Editura Universul Juridic, București, 2016;
a.10. Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, publicată de Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA);
a.11. Laura-Maria Crăciunean, Protecția diversității culturale în dreptul internațional: modelul ”uniți în diversitate?, Editura Hamangiu, București, 2013.

b.       Legislație relevantă
b.1. Constituția României, art. 18, art. 19, art. 20;
b.2. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Cedo)  (în special art. 3, 6, 8, art. 16);
b.3. Protocolul 4 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în special art. 3 și art. 4);
b.2. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor, cu modificările și completările ulterioare;
b.3. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, modificată și completată inclusiv prin O.G. nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea legii privind azilul în România;
b.4. O.G. nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale UE și SEE;
b.5. Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – Capitolul II – Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea (articolele 77-80);
b.6. Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformată) – Asylum Procedure Directive;
b.7. Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformată) – Reception Conditions Directive;
b.8. Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate – Qualification Directive;
b.9. Regulamentul UE nr. 603/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului EURODAC pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internaționalăEURODAC Regulation;
b.10. Regulamentului UE nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională Dublin III Regulation;
b.11. Convenția ONU privind statutul refugiaților (1951);
b.12. Protocolul adițional la Convenția ONU privind statutul refugiaților (1967);
b.13. Declarația AG a ONU asupra drepturilor indivizilor care nu sunt cetățeni ai statului în care trăiesc
c.        Site-uri utile:
d.       Reguli redactare și prezentare referate:

1.        Referatele se vor redacta în scris, vor avea între 12-15 pagini, cu caractere Garmond, de 12 la un rând și jumătate;
2.        La final, pe o coală separată, va fi indicată bibliografia folosită (minim 5 surse bibliografice);

POLITICI SOCIALE ÎN UE, Conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

La această disciplină masteranzii au obligația de a-și alege tema!!!!
Pentru alegerea temei se depune pâna la data de 18.05.2017 cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta două cereri pe temă !!!
Examenul  constă în prezentarea referatului
Teme pentru referat
1.Conceptul de politica sociala comunitara. Modelul social european
2.Tipuri de politici sociale
3.Politica socială în Uniunea Europeană – Protagonişti şi proceduri  
4.Priorităţi ale politicii sociale
5.Direcţii de acţiune ale politicii sociale
6.Strategii, instrumente şi metode de implementare a politicii sociale
7.Aspecte problematice, tendinţe şi provocări
8.Coordonarea deschisă a politicilor sociale în U.E.
9.Egalitatea de șanse pe piața muncii.
10.Reglementări comunitare în domeniul ocupării forței de muncă.
11.Reglementări comunitare în domeniul formării profesionale.
12.Circulaţia persoanelor în UE.
13.Sistemul de pensii.
14.Excluziune şi Incluziune Socială în documentele U.E.
15.Politici de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile.
16.Identificarea saraciei.
17.Sisteme de sănătate.
18.Amartya Sen- excluderea socială.
19.Titmuss și cele 3 modele ale politicilor sociale; Gosta-Andersen și cele 3 tipuri de politici sociale.
Biliografie
1)Demier, Francis.: Istoria politicilor sociale. Europa, sec. XIX-XX, traducere de Camelia Secăreanu Institutul European, Iaşi, 1998,
2) Iovitu, Mariana, Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti, 1997, 
3)Carta Verde. Politica De Dezvoltare Regionalå in România, Guvernul României Si Comisia Europeană, Programul Phare, Bucuresti, 1997,
4)Poede,George.- Politici sociale, Editura TipoMoldova,Iasi,2002,
5)Ştefănescu, Tudor (coord.), Politicile Sociale ale Uniunii Europene, Institutul European din România, Bucureşti, 2002,
6)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.- Modele de politici sociale = Models of social policy , Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti, 1999,
7)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.Modele de politici sociale = Models of social policy.Bucuresti:Editura Didactica si Pedagogica,1999,361.61 MIH,
8)Zamfir, Elena, Zamfir, Catalin.: Politici sociale. România în context european, Alternative, Bucureşti, 1995,
9). Constantin,Valentin-Documente de bază ale comunităţii şi UE.Editia a II-a
Polirom,Iasi,2002,
10) Dragan.G,- Uniunea Europeană intre federalism şi interguvernamentalism,ed. ASE, Bucureşti,2005,
11) Hardwick,Philip,Langmead,John,Khan,Bahadur- Introducere in economia politica moderna, Polirom,Iasi,2002,
12)Mungiu-Pippidi, Alina, Ioniță, Sorin, Politici publice: teorie şi practică, Editura Polirom, Iaşi, 2002,
13)Miroiu, Adrian, Introducere în analiza politicilor publice, Bucureşti, 2001,
14)Directive UE
15)Jurisprudența C.J.U.E.
În data de 16 iunie 2017, începând cu ora 14,00 - susținere referat!!!!
Susținerea se desfășoara în sala 103 etaj I.
Nu se acceptă referate depuse la secretariat!!!

PRACTICĂ PROFESIONALĂ, Asist.univ.dr. Iulia BULEA
TEMĂ REFERAT
La alegere din cartea Elemente de tactică polițienească pentru poliția locală- vol II,S. Șerb, N.Gh. Șuteu,C: Nicolescu,  I. Bulea, Ed. Salgo, Sibiu, 2011

FORME DE MANIFESTARE A MICII CRIMINALITĂŢI ÎN COMUNITĂŢILE LOCALE-opțional, Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ŞUTEU
Temă referat - temă la alegere, să se încadreze în disciplină.

TEHNICI MODERNE DE INVESTIGARE A CRIMINALIŢĂŢII, Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ŞUTEU
Temă referat - temă la alegere, să se încadreze în disciplină.

CRIMINOLOGIE APLICATĂ ŞI PREVENTIVĂ, Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ŞUTEU
Temă referat - temă la alegere, să se încadreze în disciplină.teme referate SP, anul I, semestrul II

INSTITUŢII DE DREPT PENAL GENERAL APROFUNDAT II, Prof.univ.dr. Constantin BUTIUC
Temă referat  obligatorie –Analiza comparativă a măsurilor de siguranță cu caracter patrimonial.


INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE II, Lect.univ.dr. Vasile VIDRIGHIN
  Tema 1.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.
 Tema 2.  Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Tema 3.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 46/2008 (Codul silvic). (art. 106,  art. 108, art. 109, art. 110, art.  114)
 Tema 4.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic. (art. 42, art. 43, art. 44)
 Tema 5.  Infracţiuni prevăzute în O.G. nr. 29/1997 (Codul aerian civil). (art. 98, art. 99, art. 101, art. 102, art. 103, art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, art. 110)
 Tema 6.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 191/2003 privind regimul transportului naval. (art. 2 - art. 30)
Tema 7.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.           (art. 29)
 Tema 8.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. (art. 80 - art. 88)
Bibliografie selectiva:
 1. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 2. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002
 3. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
 4. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006
 5. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011 sau ediția a 5-a, 2012, editia a 6-a, 2014
 6. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni  prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010     
7.      I. Lascu, L.C. Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracțiunile de corupție, în Dreptul  nr. 10/2000
8.      H. Diaconescu, Modificări aduse structurii și conținutului infracțiunilor de luare și dare de mită, primire de foloase necuvenite și trafic de influență prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 4/2001
9.      D. Ciuncan, Competența procurorului specializat în combaterea corupției, în Dreptul nr. 10/2001
10.  V. Pătulea, Implicații ale reglementării, prin Legea nr. 78/2000, a competenței procurorilor specializați în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 11/2001
11.  I. Dumitru, Consecințele juridice ale nerespectării Legii nr. 78/2000 referitoare la competența materială a secției de combatere a corupției și criminalității organizate, precum și a serviciilor și birourilor de combatere a corupției și criminalității organizate, în Dreptul nr. 1/2002
12.  Al. Paicu, Măsura confiscării prevăzută de art. 19 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul  nr. 7/2002
13.  D. Ciuncan, V. Pătulea, Efectele nedeclarării donațiilor în lumina Legii nr. 78/2000, în Dreptul nr. 10/2002
14.  T. Medeanu, I. Băcian, Infracțiunile de corupție. Competență, în R.D.P. nr. 2/2003
15.  Al. Țuculeanu, Cu privire la competența procurorilor Parchetului Național Anticorupție de efectuare a urmăririi penale și de supraveghere a actelor de cercetare penală, în Dreptul nr. 2/2003
16.  Al. Boroi, N. Neagu, Armonizarea legislației penale române cu legislația europeană în materie de corupție, în Dreptul nr. 4/2003
17.  N. Neagu, N. B. Buzăianu, Considerații referitoare la confiscarea specială în cazul infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 9/2004
18.  C. Tănăsescu, D. Ispas, Opinie privind reglementarea diferențiată a modalităților de restituire și de confiscare a valorilor care au făcut obiectul unei infracțiuni de corupție, în Dreptul nr. 6/2006
19.  S. Corlățeanu, Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților Europene, în Dreptul  nr. 12/2006
20.  P. Buneci, Ocrotirea prin mijloace penale și procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene, Ed. pro Universitaria, București, 2008
21.  C. Dumitrescu, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în R.D.P. nr. 1/2008
22.  N. Neagu, Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor, în R.D.P. nr. 3/2008
23.  O. Dobleagă, M.M. Baciu, B. Karoly, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene (I), în R.D.P. nr. 4/2008
24.  R. Glodeanu, Luarea și darea de mită, Ed. Hamangiu, București, 2009
25.  D. Ciuncan, S. Corlățeanu, Infracțiuni de corupție și infracțiuni privind piața de capital, Ed. Universul Juridic, București, 2009
26.  D. Ciuncan, Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Ed. Universul Juridic, București, 2009
27.  M. Murea, Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite  infracţiuni de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009
28.  V. Dobrinoiu, n. Neagu, M.A. Hotca, M. Murea, C. Căşuneanu, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009
29.  Gh. Biolan, Cauze de nepedepsire la infracţiunea de dare de mită şi la infracţiunile de corupţie prevăzute de Legea nr. 78/2000, în Dreptul nr. 4/2009
30.  I. Lascu, Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată, în dreptul nr. 8/2009
31.  I. Gârbuleţ, Infracţiuni de corupţie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
32.  C.Fl. Uşvat, Infracţiunile de corupţie în contextul reglementărilor europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
33.  Fl. G. Bucur, Ocrotirea penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene, în R.D.P. nr. 1/2010
34.  Olimpiu Sabău Pop, Corupţia şi combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011
35.  Al. Boroi, I. Rusu, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 2/2006
36.  Gh. Neacşu,  Câteva probleme ridicate de aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 3/2006
37.  V. Dabu, Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005, în Dreptul nr. 4/2006
38.  G. Potrivitu, Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006
39.  I. Crişan, M. Truşcă, Cauzele de nepedepsire şi de reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006
40.  M. Vasile, Consecinţele negative ale evaziunii fiscale asupra patrimoniului societăţii comerciale, în Dreptul nr. 8/2007
41.  A. Petre,  Consideraţii privind unele infracţiuni de evaziune fiscală „propriu-zisă”, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2008
42.  Fl. Teişanu, Reflecţii asupra incidenţei prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, în Dreptul nr. 1/2009
43.  H. Sasu, Aplicarea jurisprudenţială a art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, în Caiete de Drept Penal nr. 3/2009
44.  S. Corlăţeanu, V.R. Stănescu, Ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile, în R.D.P. nr. 1/2010
45.  M. V. Tudoran, Evaziunea fiscală în raport cu jurisprudenţa CEDO , în R.D.P. nr. 2/2010
46.   I. Avram, Infracţiuni de evaziune fiscală săvârşite prin reţinerea şi nevărsarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în Dreptul nr. 11/2010
47.  Ştefan Popa, Adrian Cucu, Economia subterană şi spălarea banilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000
48.  O. Ţinca, Valentin Mirişan, Infracţiuni referitoare la relaţiile de muncă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2001;
49.  N. Cristuş, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010
50.  Costică Voicu, Spălarea banilor murdari, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1999;
51.  C. Bogdan, Spălarea banilor. Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
52.  Gh. Mocuţa, Consideraţii asupra proiectului de lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Revista Dreptul nr.l 1/1998.
 1. I. Măgureanu, Ocrotirea domeniului silvic. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 2. A. Enciu, Protecția fondului forestier, în Revista de Drept Penal nr. 3/2005
 3. D.C. Turcin, C. Ciurel, C.P. Radu, Gh. Voinea, Noi aspecte referitoare la infracțiunile silvice, în Dreptul nr. 11/2008
 4. M. V. Tudoran, Examen critic al art. 120 din Codul silvic, în Dreptul nr. 3/2009
 5. N. Conea, Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului, în Dreptul nr. 8/1997
 6. R. Lupașcu, Unele probleme în legătură cu infracțiunile prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului, în Dreptul nr. 1/1998
 7. A. Ungureanu, Protecția penală a fondului cinegetic, în Revista de Drept Penal nr. 4/1998
 8. V. Nicolcescu, Infracțiunea de braconaj, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 9. V. Nicolcescu, A. M. Nicolcescu, Aspecte teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de braconaj, în Dreptul  nr. 12/2008
 10. A. Munteanu, Abordajul maritim şi fluvial în lumina reglementărilor privind navigaţia civilă, în R.R.D. nr. 6/1975
 11. R. Petrescu, Cu privire la reglementarea abordajului, în R.R.D. nr. 4/1980
 12. O. Manolache, Elemente teoretice şi practice în configuraţia instituţiei juridice a abordajului în dreptul maritime, în Dreptul nr.2-3/1990
 13. S. Gîfei, Observaţii critice asupra infracţiunilor specific sistemului transporturilor navale, în Dreptul nr. 6/2008
 14. I. Pitulescu, Consideraţii referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, în Dreptul nr. 8/2002
 15. C. Adochiţei, I. Adochiţei, Spălarea banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003
 16. I. Lascu, Spălarea banilor. Actualitate. Realitatea social şi incriminare, în Dreptul nr. 6/2003
 17. V. Dabu, R. Borza, Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte normative în materie (I) şi (II), în Revista de Drept Penal nr. 4/2007 şi R.D.P. nr. 2/2008
 18. Gh. Dobrican, Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi, executorii judecătoreşti şi notarii publici în raport cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în Dreptul nr. 5/2005
 19. D. Ciuncan, A. Niculiţă, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2006
 20. M. K. Guiu, Spălarea banilor, în Dreptul nr. 3/2006
 21. C. Bogdan, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2007
 22. P. Munteanu, Câteva elemente de distincţie între spălarea de bani, tăinuire şi favorizare, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
 23. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunea de tăinuire, în Revista de Drept Penal nr. 4/2009
 24. C. Bogdan, Infracţiunea  de spălare a banilor. Infracţiuni conexe, în Revista de Drept Penal nr. 4/2010
 25. S. Tănase, Aspecte introductive de ordin legal şi instituţional referitoare la spălarea banilor în România, în Dreptul nr. 9/2010
 26. E. Tanislav, El. Tanislav, Infracțiuni privind protejarea patrimoniului cultural național mobil stabilite prin Legea nr. 182/2000, în Dreptul nr. 5/2001
 27. A. Lazăr, Consecinţele pe planul dreptului penal ale discuţiei referitoare la natura juridică a bunurilor arheologice mobile care provin dintr-un sit clasat ca fiind monument istoric, în Dreptul  nr. 8/2006
 28. A. Lazăr, Criminalitatea contra patrimoniului cultural național, în Dreptul nr. 7/2007
81. A. Lazăr, Investigarea infracțiunilor la regimul de protecție a Patrimoniului Cultural Național, în Dreptul nr. 2/2009PROCEDURI SPECIALE  II, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ
Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

DREPT EXECUȚIONAL PENAL, Prof.univ.dr. Marcel RUSU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.
                                                                                        

METODICA CRIMINALISTICĂ, Lect.univ.dr. Cătălin NICOLESCU
Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

INVESTIGAREA FENOMENULUI CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE, Lect..univ.dr. Marius MAZILU
TEME:
1. Investigarea infracţiunilor de corupţie
2. Investigarea traficului de persoane
3. Investigarea traficului de droguri
4. Investigarea actelor de terorism
5. Investigarea criminalităţii informatice