ÎN ATENȚIA MASTERANZILOR DE LA M.P.L., anul I !!!!!


POLITICI  SOCIALE  ÎN U. E. , conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

La această disciplină masteranzii au obligația de a-și alege tema!!!!

Pentru alegerea temei se depune pâna la data de 18.05.2017 cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta două cereri pe temă !!!

Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

Examenul  constă în prezentarea referatului.( data examenului va fi anunțată ulterior!)

Teme pentru referat

1.Conceptul de politica sociala comunitara. Modelul social european

2.Tipuri de politici sociale

3.Politica socială în Uniunea Europeană – Protagonişti şi proceduri  

4.Priorităţi ale politicii sociale

5.Direcţii de acţiune ale politicii sociale

6.Strategii, instrumente şi metode de implementare a politicii sociale

7.Aspecte problematice, tendinţe şi provocări

8.Coordonarea deschisă a politicilor sociale în U.E.

9.Egalitatea de șanse pe piața muncii.

10.Reglementări comunitare în domeniul ocupării forței de muncă.

11.Reglementări comunitare în domeniul formării profesionale.

12.Circulaţia persoanelor în UE.

13.Sistemul de pensii.

14.Excluziune şi Incluziune Socială în documentele U.E.

15.Politici de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile.

16.Identificarea saraciei.

17.Sisteme de sănătate.

18.Amartya Sen- excluderea socială.

19.Titmuss și cele 3 modele ale politicilor sociale; Gosta-Andersen și cele 3 tipuri de politici sociale.

Biliografie

1)Demier, Francis.: Istoria politicilor sociale. Europa, sec. XIX-XX, traducere de Camelia Secăreanu Institutul European, Iaşi, 1998,

2) Iovitu, Mariana, Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti, 1997,  

3)Carta Verde. Politica De Dezvoltare Regionalå in România, Guvernul României Si Comisia Europeană, Programul Phare, Bucuresti, 1997,

4)Poede,George.- Politici sociale, Editura TipoMoldova,Iasi,2002,

5)Ştefănescu, Tudor (coord.), Politicile Sociale ale Uniunii Europene, Institutul European din România, Bucureşti, 2002,

6)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.- Modele de politici sociale = Models of social policy , Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti, 1999,

7)Mihut, Liliana, Lauritzen, Bruno.Modele de politici sociale = Models of social policy.Bucuresti:Editura Didactica si Pedagogica,1999,361.61 MIH,

8)Zamfir, Elena, Zamfir, Catalin.: Politici sociale. România în context european, Alternative, Bucureşti, 1995,

9). Constantin,Valentin-Documente de bază ale comunităţii şi UE.Editia a II-a

Polirom,Iasi,2002,

10) Dragan.G,- Uniunea Europeană intre federalism şi interguvernamentalism,ed. ASE, Bucureşti,2005,

11) Hardwick,Philip,Langmead,John,Khan,Bahadur- Introducere in economia politica moderna, Polirom,Iasi,2002,

12)Mungiu-Pippidi, Alina, Ioniță, Sorin, Politici publice: teorie şi practică, Editura Polirom, Iaşi, 2002,

13)Miroiu, Adrian, Introducere în analiza politicilor publice, Bucureşti, 2001,

14)Directive UE

15)Jurisprudența C.J.U.E.