RESTANȚĂ - Lect. univ. dr. Monica GHEORGHE

La disciplinele
Dreptul european al muncii și protecției sociale

Dreptul comunitar al muncii , - Lect. univ. dr. Monica GHEORGHE, restanța ( prezentarea referatelor) se ține în data de 22.02.2017, ora 12,00.