TEME REFERATE semestrul I, specializarea M.P.L., anul I


MANAGEMENTUL ORGANIZĂRII ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE- Asist.univ.dr. Iulia BULEA

Teme referate

 1. Procesul managerial în instituțiile de apărare a ordinii publice din România
 2. Structura organelor de apărare a ordinii publice în România
 3. Planificarea strategică și planificarea tactică
 4. Analiza situației curente din România la nivelul organelor de apărare a ordinii publice
 5. Rolul managerilor instituțiilor de apărare a ordinii publice.

SISTEME DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE ÎN STATELE U.E.- Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ȘUTEU

Tema referat – teme date la curs și orice altă temă să se încadreze în disciplină.

FUNDAMENTE CONSTITUȚIONALE PRIVIND ACTIVITATEA DE POLIȚIE - Conf.univ.dr. Nicolaie Gh. ȘUTEU

Tema referat – teme date la curs și orice altă temă să se încadreze în disciplină.

REALIZAREA DREPTULUI- Conf.univ.dr. Nicolaie GH. ȘUTEU

Teme de referat orientative

 1. Factorii de configurare a dreptului.
 2. Dreptul şi Statul.
 3. Principiile dreptului.
 4. Dreptul în sistemul normativ social.
 5. Norma juridică.
 6. Izvoarele dreptului.
 7. Tehnica elaborării actelor normative.
 8. Realizarea dreptului ca parte a teoriei generale a dreptului.
 9. Raportul juridic.
 10.  Răspunderea juridică.
 11.  Ramurile de drept.
 12.  Formele realizării dreptului.
 13.  Fazele procesului de aplicare a dreptului.
 14.  Interpretarea şi aplicarea dreptului.
 15.  Persoana fizică – parte a raportului de drept.
 16.  Persoana juridică – parte a raportului de drept.         
  Bibliografie selectivă:
  Carmen Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. Luminalex,București,2001
  Carmen Popa, Elemente de teoria generală a dreptului,Ed. Universiară Lucian Blaga, Sibiu, 2010
  Andrei Sida, Daniel Berlingher, Teoria generală a dreptului, Ediţia a III-a, Editura Cordial Lex, Cluj Napoca, 2010.
  Costică Voicu, Teoria Generală a Dreptului, Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
  Ioan Santai, Teoria generală a dreptului, Editura Riso-print, Cluj Napoca, 2007
  PRACTICĂ PROFESIONALĂ- Asist.univ.dr. Iulia BULEA
  Tema de refarat- la alegere să se încadreze în disciplina Teorie și tactică polițienească
  RISCURI ȘI AMENINȚĂRI LA ADRESA ORDINII ȘI SECURITĂȚII PUBLICE (opțional)
  - Asist.univ.dr. Iulia BULEA
  Teme

 1. Rolul și sarcinile forțelor de ordine publică
 2. Programe și strategii pentru prezervarea ordinii publice și contracararea tulburărilor la adresa ei
 3. Principiile de realizare a ordinii și siguranței publice
 4. Atribuțiile, pregătirea și conducerea forțelor de ordine publică
 5. Cooperarea forțelor care participă la asigurarea ordinii publice
 6. Logistica forțelor de ordine și siguranța ordinii publice
 7. Autoritatea teritorială de ordine publică
 8. Direcții de acțiune pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în România
 9. Organizarea sistemelor situației de criză
   

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ ÎN ROMÂNIA (opțional) - Asist.univ.dr. Iulia BULEA

Teme

 1. Privire comparativă asupra structurii atribuțiilor și pregătirea forțelor de ordine publică din România
 2. Sisteme polițienești din alte țări
 3. Aspecte privind prevederile Legii333/2003 privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor
 4. Poliția locală în sistemul administrației publice românești
 5. Cooperarea organelor îndrituite a apară siguranța publică în România
   

MANAGEMENT INFORMAȚIONAL ȘI BAZE DE DATE (opțional) - Asist.univ.dr. Iulia BULEA

Teme

 1. Originile serviciilor de informații, istoric al activităților de management al informațiilor
 2. Factorii și sarcinile comune ale SRI, care impun integrarea și reglementarea activității la nivel european
 3. Aparatul informațional al UE – SITCEN
 4. Cooperarea poliției la nivelul Europei și sistemul informațional Schengen
 5. Amenințări la adresa bazelor de date și a infrastructurilor informatice și de transmitere a datelor
 6. Poziția Parlamentului European față de crearea unui serviciu de informații propriu