TEME REFERATE semestrul I, specializarea S.P.


INSTITUŢII DE DREPT PENAL GENERAL APROFUNDAT I

Prof.univ.dr. Constantin BUTIUC

 

Temă referat obligatorie – ANALIZA COMPARATIVĂ A CONȚINUTURILOR MODALITĂȚILOR DE INDIVIDUALIZARE JUDICIARĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI.

 

INFRACŢIUNI  PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE I, Lect.univ.dr. Vasile Vidrighin

 

Tema 1. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României

Tema 2. Infracţiuni prevăzute în OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României (şi în OUG nr. 112/2001)

Tema 3. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Tema 4. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea şi combaterea terorismului

Tema 5. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 59/1934 asupra cecului

Tema 6. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

Tema 7. Infracţiuni prevăzute în OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

Tema 8. Infracţiuni prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Tema 9. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Tema 10. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Bibliografie selectiva:

 1. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 2. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002
 3. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
 4. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006
 5. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011
 6. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni  prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010     
 7. A. Ungureanu, Probleme teoretice şi practice privind infracţiunile la regimul juridic al frontierei de stat a României, în Dreptul nr. 4/1995
 8. P. Dungan, Unele aspecte privind infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei în zona fluvială, în RDP nr. 1/1996
 9. H. Diaconescu, Din nou cu privirela momentul şi locul consumării infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, Dreptul nr. 10/1996
 10. I. Retca , Aspecte procesuale ale infracţiunilor privind frontiera de stat, în Dreptul nr. 4/1997
 11. O. Predescu, Infracţiuni privind regimul frontierei de stat a României, în Dreptul nr. 10/2001
 12. V. Lazăr, Infracţiuni în zona forntierei de stat a României, în RDP nr. 3/2002
 13. S. Corlăţeanu, V. Doroftei, Trecerea ilegală a frontierei de stat, în Dreptul nr. 1/2006
 14. E.G. Tache, Unele aspecte ale migraţiei clandestine în România, în RDP nr. 4/2010
 15. I. Gârbuleț, Considerații în legătură cu traficul intern de droguri reglementat de art. 2 din Legea nr. 143/2000, în Dreptul nr. 12/2008
 16. I. Pitulescu, V. Pătulea, Infracţiunile prev. de OUG 55/2002 privind regimul de deţinere a câinilor agresivi, în Dreptul nr. 9/2002
 17. Fl. Cotoi, Infracţiunea prevăzută de art. 11 din OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, în Dreptul nr. 10/2008
 18. E. Rovența, Locul și rolul avocatului în cadrul structurii organizării judecătorești, în Dreptul nr. 4/1993
 19. F. Baias, Principiile profesiei de avocat în lumina dispozițiilor Legii nr. 51/1995, în Dreptul nr. 10-11/1995
 20. A. Ungureanu, Protecția penală a avocaturii și a avocatului în exercitarea profesiei sale, în lumina legii Legii nr. 51/1995, în Revista de Drept Penal nr. 3/1996
 21. R. Lupașcu, Unele considerații referitoare la infracțiunile prevăzute de art. 33 din Legea nr. 51/1995, în Dreptul nr. 4/1996
 22. C. Băbălău, Organul căruia trebuie adresată plângerea prealabilă în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 33 alin. 2 și 3 din Legea nr. 51/1995 pentru exercitarea profesiei de avocat, în Dreptul nr. 3/1997
 23. I. Deleanu, Cu privire la exercitarea profesiei de avocat în afara barourilor constituite pe temeiul și în condițiile Legii nr. 51/1995, în Dreptul nr. 1/2005
 24. Ș. Beligrădeanu, Neconstituționalitatea flagrantă a art. 175 fraza a doua din Statutul profesiei de avocat, publicat la 13 ianuarie 2005, în Dreptul nr. 3/2005
 25. I. Lascu, L.C. Lascu, Extinderea incriminării traficului de stupefiante, în Dreptul nr. 12/2000
 26. Al. Boroi, N. Neagu, Combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2001
 27. I. Micuț, Aspecte teoretice și practice referitoare la aplicarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului illicit de droguri, în Dreptul nr. 1/2002
 28. T. Dima, Consumul ilicit de droguri, infracțiune sau contravenție?, în Revista de Drept Penal nr. 3/2002
 29. T. Dima, C. Neagu, Precursorii și traficul ilicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003
 30. Traian Dima, Traficul și consumul ilicit de stupefiante. Combaterea prin mijloace de drept penal, Ed. Lumina Lex, București, 2001
 31. Dima Traian, Incriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu spre o interdicție fără sancțiune penală, în Revista Dreptul nr. 1/2009
 32. Dima Traian, Păun Alina Gabriela, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în revista Dreptul nr. 2/2008
 33. T. Dima, L.D. Al-Kawadri, Scoaterea de droguri din țară și traficul de droguri, unitate sau pluralitate de infracțiuni?, în RDP nr. 3/2010
 34. T. Dima, L.D. Al-Kawadri, Reflecții privind infracțiunea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 143/2000 în modalitatea punerii la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, în Dreptul nr. 9/2009
 35. S. Bogdan, Soluții juridice pentru decriminalizarea consumului de droguri, în S.U.B.B. nr. 1/2010
 36. R. Mocanu, Infracțiuni legate de droguri. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2007
 37. T. Medeanu, Flagrantul în traficul cu droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2007
 38. T. Dima, M.A. Hotca, T.B. McCann, Aspecte de practică judiciară și de drept penal comparat referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu, în Dreptul nr. 10/2007
 39. I. Gârbuleț, Traficul și consumul ilicit de droguri. Studiu de legislație, doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2009
 40. M. Udroiu, Noi dispoziții procedurale în materia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, în Dreptul nr. 8/2005
 41. Georgeta Valeria Sabău, Traficul și consumul ilicit de droguri și precursori, Ed. Universul Juridic, București, 2010
 42. Bercheșan Vasile și Pletea Constantin, Drogurile și traficanții de droguri, Ed. Paralela 45, Pitești, 1998
 43. Hasanov Eldar, Infracționalitatea în domeniul drogurilor și lupta împotriva ei în Uniunea Europeană. Politică și legislație, Ed. Ideea Europeană, București, 2006
 44. Corneliu Turianu, Nota II la articolul Dacă subiectul activ al unei infracțiuni poate fi și subiectul pasiv al acesteia, cu referire specială la infracțiunile de producere, consum și trafic de droguri, în Dreptul nr. 3/1996
 45. Tiberiu Medeanu, Criminalitatea organizată și metode specifice de cercetare, Ed. Infomin, Deva, 2007
 46. Neagu Ion, Dina Traian, Dobrinoiu Vasile, Fuerea Augustin, Hotca Mihai, Neagu Norel, Mc Cann Teodor Bogdan, Prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri în România, vol. I-II, Ed. Hamangiu, București, 2008
 47. Marin F., Finanțarea terorismului. Legături cu crima organizată, în RDP nr. 4/2010
 48. Florică M., Crima organizată și terorismul internațional, în RDP nr. 4/2009
 49. G. Sabău, V. Pușcașu, Grupul infracțional organizat în sfera traficului ilicit de droguri sau precursori, în C.D.P. nr. 3/2009
 50. Șerban D.A.,  Incriminarea actelor premergătoare consumului de droguri – mijloc indirect pentru interzicerea autolezării prin consumul de droguri. Analiză comparativă între consumul de droguri și consumul de alcool, în CDP nr. 4/2009
 51. T. Dima, A.G. Păun, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Dreptul nr. 2/2008
 52. E. Tanislav, E. Tanislav jr., Recidiva internațională în materie de droguri, în Dreptul nr. 4/2004
 53. M. Gorunescu, Ocrotirea mediului prin norme penale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
 54. D. Crețu, L. Herghelegiu, Infracțiuni la protecția mediului. Inconsecvențe legislative, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
 55. D. S. Cherteș, Unele aspecte privind protecția penală a dreptului la mediu sănătos, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
 56. E. Lupan, Dreptul la indemnizație al victimei poluării, în Dreptul nr. 9/2002
 57. E. Lupan, Cu privire la noțiunea juridică a prejudiciului ecologic, în Dreptul nr. 3/2003
 58. S. Corlățeanu, Nerespectarea regimului vamal în domeniul protecției mediului, în RDP nr. 2/2008
 59. N.D. Popa, Protecția mediului la nivel comunitar prin norme de drept penal, în RDP nr. 3/2008
 60. V. Dragoi, V. Urse, M.K. Guiu, Discutii in legatura cu legea cecului, in Dreptul nr. 1/1993
 61. D. Ciuncan, Falsificarea cecurilor. Incadrare juridica, in R.D.P. nr. 4/1995
 62. C. Sima, Calificarea juridica a fapteide a emite un cec asupra unei institutii de credit sau asupra unei persoane fara acoperire, in Pro Lege nr. 4/1997
 63. M. Susman, Incadrarea juridica a faptei de emitere de cecuri fara acoperire. Competenta de cercetare penala, in Dreptul nr. 9/1997
 64.  T. Teodosescu, Consecintele penale ale emiterii unui cec fara acoperire in totul sau in parte, in Dreptul nr. 10/1998
 65. V. Dabu, T.B. Enoiu, Inselaciune prin folosirea unui cec fara acoperire, in R.D.P. nr. 3/1999
 66. V. Papadopol, Inselaciunea prin cec. Unele consideratii, in R.D.P. nr. 3/1999
 67. C. Ghigheci, Emiterea de cecuri fara acoperire. Controverse, in R.D.P. nr. 4/2001
 68. C. Sima, Din nou despre infractiunile prevazute de legea asupra cecului nr. 59/1934, in Dreptul  nr. 4/2001
 69. D. Nica, T.C. Medeanu, Din nou despre actualitatea unor norme cu caracter sanctionator penal din Legea asupra cecului nr. 59/1934i, in Dreptul nr. 1/2002
 70. S. Corlateanu, Infractiuni privind folosirea cecurilor, in RDP nr. 3/2002
 71. A. Baranescu, Emiterea de cecuri fara acoperire, in RDP nr. 2/2003
 72. V. Dabu, A. Gusan, Cecul fara acoperire in cont. Garantie. Inselaciune. Infractiune prevazuta de Legea cecului, in Dreptul nr. 6/2004
 73. T.C. Medeanu, Legea cecului. Actualitate, in RDP nr. 4/2005
 74. T. Medeanu, Controverse privind infractiunile comise cu cecuri, in Dreptul nr. 7/2005
 75. R. Slavoiu,  Noi orientari jurisprudentiale in materia inselaciunii cu file cec, in Dreptul nr. 9/2007
 76. A.C. Rus, Discutii in legatura cu existenta infractiunii de inselaciune in cazul emiterii unui cec postdatat, in Dreptul nr. 5/2008
 77. L. Neagu, Inselaciunea cu cecuri si bilete la ordin. Practica judiciara, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2011
 78. G. Fl. Popescu, Biletul la ordin, cecul si cambia, Jurisprudenta comerciala si penala, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2011

 

PROCEDURI SPECIALE I, Conf. univ. dr. Ion POIANĂ

Teme orientative

 1. Procedura specială de urmărire si judecare a unor infracțiuni flagrante (noțiune, reglementare, condiții, aspecte teoretice si practice, jurisprudența, comparație cu noul cod de procedura penala, propuneri de lege ferenda)
 2. Procedura specială privind urmărirea si judecarea persoanelor juridice trase la răspundere penală (noțiune, reglementare, aspecte teoretice si practice, jurisprudența, comparație cu noul cod de procedura penală, propuneri de lege ferenda)
 3. Procedura specială în cauzele cu infractori minori
 4. Procedura specială a reabilitării judecatorești.

Bibliografie

1. George ANTONIU, Adina VLASCEANU, Alina BARBU, Codul de procedura penala, Texte, practica judiciara, hotarari CEDO, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008

2. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal, Editura Hamangiu, 2011;

3. Anastasiu CRIŞU, Drept procesual penal. Partea specială, Editura Hamangiu, 2009;

4. Anastasiu CRIŞU, Drept procesual penal. Proceduri speciale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

5. Anastasiu CRIŞU, ANDREI ZARAFIU, AUREL CIOBANU, Drept procesual penal. Curs selectiv pentru licenţă. Teste grilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;

6. Vintila DONGOROZ, Explicatiile teoretice ale Codului de procedura penala roman. Editia 2. Volumul VI , Ed. CH Beck, Bucuresti, 2003

7. Adi Horoveanu HANTIU, Ana Maria MORARU, Controlul judiciar in procesul penal, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2013

8. Magdalena IORDACHE, Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008

9. Gheorghita MATEUT, Tratat de procedura penala. Partea generala. Volumul I, ed. CH Beck, Bucuresti, 2007

10. Gheorghita MATEUT, Tratat de procedura penala. Partea generala. Volumul I, ed. CH Beck, Bucuresti, 2012

11. Ion NEAGU, Tratat de procedură penală-partea generală, Editura Universul Juridic, 2008

12. Ion NEAGU, Tratat de procedură penală-partea specială, Editura Universul Juridic, 2009

13. Ion NEAGU, Tratat de procedură penală-partea specială, editia a II-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, 2010;

14. Ion Neagu , Mircea Damaschin, Codul de procedura penala, Editia a III-a, Adnotat cu legislatie si jurisprudenta, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011

15. Anastasiu CRIŞU, Drept procesual penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007

 
16. Ion POIANA, Ioana PACURARIU, Drept procesual penal, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011
17. Laura Mihaela PAMFIL, Corina  MOVILEANU , Calina Andreea MUNTEANU, Apelul in procesul penal. Practica judiciara, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008
18. Grigore TEODORU, Tratat de Drept procesual penal, editia a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008 sau editia a 3-a , 2013
19. Mihail UDROIU, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010
20. Andrei Zarafiu, Procedura penala, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2013
21. Revista de drept penal
22. Revista Dreptul
23. Jurisprudenta
24. Codul de procedură penală, adus la zi cu ultimele modificări, inclusiv Legea nr. 202/2010
25.  Legea nr. 303/2004 privind statul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 304/2004 privind organizarea activităţii judiciare, cu modificările şi completările ulterioare.
26. www. jurindex.ro
28.www. portal.just.ro
 

 

DREPT PROCESUAL PENAL COMPARAT, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ

 

Teme referat -  Acțiunea civilă în procesul penal, Percheziția, Judecata in prima instanță, Măsurile asiguratorii, Măsurile preventive etc.

Trebuie întocmit un studiu comparativ al reglementărilor existente in legislațiile altor state.

 

TEHNICA CRIMINALISTICĂ-  Lect. univ.dr. Cătălin NICOLESCU

 

teme orientative

 


TEHNICA CRIMINALISTICĂ-  Lect. univ.dr. Cătălin NICOLESCU
 
teme orientative
 
Tema 1. Mijloacele tehnico-ştiinţifice criminalistice
Noţiunea şi clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. Reglementări procesuale privind aplicarea mijloacelor tehnice criminalistice în practica organelor de urmărire penală. Tehnica criminalistică de câmp. Componenţa truselor şi a laboratoarelor mobile criminalistice. Mijloacele tehnico-ştiinţifice folosite în efectuarea expertizelor criminalistice. Mijloacele de analiză spectrală. Izotopii radioactivi în activitatea de examinare criminalistică. Perspectiva utilizării mijloacelor electronooptice şi de tip laser în activitatea criminalistică de laborator.
Tema 2. Fotografia judiciară
Fotografia judiciară: noţiunea şi sistemul. Importanţa aplicării fotografiei în activitatea de urmărire penală. Mijloacele fotografice cu care sunt dotate organele de cercetare şi anchetă penală. Caracteristicile de bază ale materialelor fotosensibile. Aparatura fotografică digitală şi posibilităţile aplicării ei în activitatea de urmărire penală. Metodele fotografiei judiciare operative. Procedeele de realizare a fotografiei panoramice şi signalitice.
Fotografia locului faptei. Avantajele pe care le oferă aplicarea fotografiei ca mijloc de fixare a împrejurărilor în care a avut loc o faptă penală şi a urmărilor acesteia. Procedeele de fotografiere a locului faptei şi a cadavrului. Fotografierea obiectelor apreciate ca fiind principale la locul faptei. Fotografia de detaliu (a detaliilor) de la faţa locului.
Fotografia ca mijloc de fixare a unor secvenţe şi a rezultatelor obţinute în urma percheziţiei, prezentării spre recunoaştere, a activităţilor experimentale şi de reconstituire desfăşurate în cadrul cercetării faptelor penale.
Fotografia judiciară de examinare: noţiunea şi sarcinile acesteia. Metodele fotografiei judiciare de examinare. Procedeele de majorare fotografică a contrastului. Metoda de separare fotografică a culorilor. Relevarea caracteristicilor invizibile ale obiectelor - probe materiale prin fotografierea lor în radiaţii invizibile. Microfotografia în activitatea de examinare criminalistică de laborator.
Perspectiva aplicării în activitatea criminalistică a holografiei. Aplicarea în activitatea de urmărire penală a înregistrării videomagnetice.
Tema 3. Traseologia criminalistică
Noţiunea şi sarcinile traseologiei criminalistice – ştiinţa despre cercetarea urmelor materiale ale infracţiunii. Clasificarea urmelor materiale ale infracţiunii. Reguli generale privind descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor infracţiunii.
Urmele de mâini: noţiunea şi clasificarea lor. Însemnătatea criminalistică a urmelor de mâini.
Crestele şi desenele papilare. Proprietăţile şi clasificarea desenelor papilare. Alte elemente caracteristice ale reliefului suprafeţei palmare folosite la identificarea persoanei după urmele de mâini.
Descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor de mâini. Relevarea urmelor invizibile de mâini. Interpretarea la faţa locului a urmelor de mâini.
Expertiza dactiloscopică: noţiunea, sarcinile, pregătirea. Tehnica amprentării persoanelor şi a cadavrelor.
Urmele de picioare: noţiunea, clasificarea, importanţa criminalistică. Cărarea urmelor şi elementele ei caracteristice. Procedeele şi mijloacele de fixare şi ridicare a urmelor de picioare.
Urmele create de alte părţi ale corpului uman (de dinţi, de buze, de unghii). Urmele create de obiecte vestimentare: noţiunea, clasificarea, importanţa lor criminalistică. Urmele de materie biologică umană, descoperirea, fixarea şi ridicarea lor.
Urmele instrumentelor de spargere: noţiunea, mecanismul de formare, importanţa criminalistică. Clasificarea urmelor instrumentelor de spargere; descoperirea, fixarea şi ridicarea lor. Urmele sub formă de resturi de materie formate cu ocazia aplicării instrumentelor de spargere. Cercetarea criminalistică a urmelor materie.
Urmele mijloacelor de transport. Clasificarea urmelor mijloacelor de transport şi importanţa lor la descoperirea infracţiunilor. Cercetarea urmelor mijloacelor de transport la faţa locului. Expertiza traseologică: noţiunea, sarcinile, pregătirea.
Tema 4. Balistica judiciară
Noţiunea, obiectul şi sarcinile balisticii judiciare. Armele de foc, noţiunea, criterii de clasificare. Muniţia ca obiect de studiu criminalistic. Clasificarea muniţiilor. Urmele împuşcăturii: noţiunea, clasificarea, importanţa criminalistică.
Descoperirea, fixarea şi ridicarea de la faţa locului a armelor de foc, a muniţiilor şi a urmelor împuşcăturii. Interpretarea la faţa locului a armelor, a muniţiilor şi a urmelor împuşcăturii. Determinarea direcţiei, distanţei şi a locului de unde s-a tras din arma de foc.
Expertiza criminalistică a armelor de foc, a muniţiei şi a urmelor împuşcăturii. Sarcinile specifice ale expertizei criminalistice a armelor atipice (rudimentare, modificate, construite în mod improvizat).
Cercetarea criminalistică a explozivelor. Urmele create prin aplicarea explozivelor la săvârşirea infracţiunilor de omor. Interpretarea la faţa locului a urmelor explozivelor. Posibilităţile actuale ale expertizei explozivelor.
Armele albe constituind obiecte de studiu criminalistic. Criterii de clasificare a armelor albe. Expertizarea armelor albe.
Tema 5. Identificarea persoanelor după semnalmente (Metoda portretului vorbit)
Premisele ştiinţifice ale identificării persoanelor după semnalmente. Noţiunea şi clasificarea semnalmentelor. Caracteristica semnalmentelor anatomice.
Rolul caracteristicilor particulare la identificarea persoanelor şi a cadavrelor. Principiile de bază privind descrierea după semnalmente.
Domeniile de aplicare a metodei “portretului vorbit”. Aplicarea metodei “portretului vorbit” la modelarea persoanelor aflate în căutare: formele de modelare. Portretul robot computerizat – variantă a fotorobotului. Aplicarea portretului vorbit în cadrul expertizei fotoportretului şi modelării după craniu a fizionomiei cadavrelor necunoscute (metoda Gherasimov).
Tema 6 Cercetarea criminalistică a documentelor
Noţiunea şi importanţa documentelor – mijloace de probă. Clasificarea documentelor mijloace de probă. Cercetarea prealabilă a documentelor – probe materiale. Regulile generale privind manipularea şi conservarea documentelor – probe materiale.
Expertiza tehnică a documentelor suspecte de fals. Examinarea actelor suspecte de fals prin înlăturare, adăugire sau refacere de text. Caracteristicile falsului prin înlăturare, adăugire sau refacere de text.
Examinarea criminalistică a actelor suspecte de fals prin contrafacerea rechizitelor. Contrafacerea semnăturilor. Caracteristicile contrafacerii impresiunilor de ştampile. Contrafacerea documentelor prin substituirea fotografiilor. Posibilităţile oferite de expertiza criminalistică a hârtiei (suportul documentar) şi a materialelor de scris.
Sarcinile examinării criminalistice a textelor dactilografiate şi a materialelor poligrafice.
Tema 7 Identificarea persoanelor după scris
Scrisul ca obiect de studiu criminalistic. Premisele ştiinţifice ale examinării criminalistice a scrisului. Deghizarea scrisului. Caracteristicile de identificare după scris: noţiunea şi clasificarea lor. Reguli metodice privind examinarea criminalistică a scrisului în vederea identificării scriptorului. Pregătirea expertizei scrisului. Felurile modelelor de comparaţie şi cerinţele ce trebuie respectate cu prilejul selectării acestora de către organul care dispune efectuarea expertizei.
Examinarea criminalistică a actelor scrise în vederea determinării autorului conţinutului spiritual după caracteristicile limbajului scris. Stabilirea altor împrejurări, privind întocmirea unui înscris după caracteristicile de limbaj.


Bibliografie

 1. Mircea Ion -  Criminalistica , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
 2. Stancu Emilian – Tratat de criminalistică , Ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002; Editia a IV, Ed. Universul juridic, București, 2008; Editia a V, Ed. Universul juridic, București, 2010
  3.  Suciu Camil – Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
  4. Bercheșan Vasile – Metodologia investigării infracţiunilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998
  5. Ministerul de Interne, Tratat de metodică criminalistică, Vol I, Editura Carpati , 1994, Craiova, Constantin Aionitoaie, Vasile Berchesan, Ion N. Dumitrascu, Constantin Pletea, Ion-Eugen Sandu, T. Butoi
  6. Olteanu Gabriel, Iacob Adrian, Gorunescu Mirela ș.a., Metodologie criminalistică, Academia de Poliție Al. I. Cuza, Ed. AIT Laboratories S.R.L., 2008
  7. Nicolae Văduva, Criminalistica, Tratat de tactic și metodică, Editura Era, București, 2010
  8. Lazăr Cârjan, Criminalistica – Tratat, Ed. Pinguin Book, 2005
  9. N. Zamfirescu, Investigarea științifică a infracțiunilor de omor rămase cu autori necunoscuți, Ed. Național, București, 2000
  10. Nelu Viorel Cătună, Metodica cercetării infracțiunii de viol, Ed. C.H. Beck, București, 2007
  11. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistica,  Ed. C.H. Beck, București, 2008
  12.  Văduva Nicolae, Criminalistica – Curs universitar de tactică și metodică, ediția a II-a, Editura Universitaria, Craiova, 2006
  13. Ionescu Lucian, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistică, editia a II-a , Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2011
  14. Ş. Popa, N. Stoian, Ş. Neicu, Fotografia judiciară, Bucureşti, 1992
  15. I. Anghelescu, Folosirea fonogramei şi vidiogramei magnetice în procesul penal, în Revista Română de Drept, Nr.1, Bucureşti, 1970
  16. Juliu Pagoni, Fotografia: de la teorie la practică, Bucureşti, 1987.
  17.  Vochescu Ion, Criminalistica, vol. I, Editura Academica, București,2000
  18.  Tanislav Eliodor, Stoian Dana, Identificarea biocriminalistică pe baza profilului genetic, Editura Semne, Bucuresti, 2003
  19. Păsescu Gheorghe, Constantin Ion, Secretele amprentelor papilare, Editura      
       Național, București, 1996

 1. Drăghici Constantin, Lupu Mircea, Tehnica criminalistică, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Fundația Culturală Libra,  București, 2004
 2. Drăghici Constantin, Iacob Adrian, Iftimie Ciprian, Metode și tehnici moderne de cercetare și
     identificare criminalistică – Tratat, Editura Lumina Lex, București, 2004
 3. Doltu Ioan, Roman Florin, Criminalistica, Editura Fundației ”Apetrei Șaguna”, Constanța, 2003
 4.  Vasile Bercheșan, Cătălin Toader, Fotografia judiciară clasică, fotografia digitală, identificarea
    persoanei după semnalmente, Editura Sitech, Craiova, 2008
 5. Ilie Botoș, Criminalistică, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2002
 6. Aurel Ciopraga, Ioan Iacobuță, Criminalistică, Editura Junimea, Iași, 2001
 7. Iacobuță Ioan, Apetrei Giorgică A., Criminalistică, Casa de Editură Venus, Iași, 2008
 8. I. Constantin, M. Rădulescu, Dactiloscopia, Bucureşti, 1975.
 9. Colectiv de autori, Tratat practic de criminalistică, vol.I-II, Bucureşti, 1976, 1978.
 10. V. Măcelaru, Balistica judiciară, Bucureşti, 1972.
 11. Revista Criminalistica
 12. Revista de Drept penal, Revista Dreptul
 13. Jurisprudență
  TACTICĂ CRIMINALISTICĂ, Lect.univ.dr. Cătălin NICOLESCU
   
  Teme orientative pentru referat
   

 1. Planificarea urmăririi penale şi a judecăţii: noţiuni, principii, versiuni şi activităţi de planificare.
 2. Cercetarea la faţa locului: noţiune, importanţă, pregătire, desfăşurarea şi fixarea rezultatelor, reluarea şi repetarea acestei activităţi.
 3. Tactica efectuării reconstituirii
 4. Tactica efectuării perchezitiei
 5. Tactica prezentării pentru recunoastere
 6. Tactica efectuării retinerii si a arestării
 7. Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică: noţiuni generale, asemănări şi deosebiri, sistemul laboratoarelor care le efectuează. Pregătirea, dispunerea şi aprecierea concluziilor acestora.
 8. Tactica ascultării relatării libere
 9. Tactica ascultării repetate
 10. Tactica ascultării sistematice
 11. Tactica ascultării încrucisate
 12. Tactica ”complexului de vinovătie”
 13. Tactica folosirii probelor de vinovătie
 14. Tactica folosirii mijloacelor materiale de probă
 15. Tactica ascultării inculpatului despre activitatea celorlalti participanti la săvârsirea infractiunii
 16. Tactica verificării ”alibiului” si justificării ”timpului critic”
 17.  Tactica efectuării confruntării
 18.  Tactica ascultării inculpatilor recidivisti sau cu antecedente penale
 19.  Tactica ascultării minorilor
 20.  Tactica ascultării inculpatilor în cauzele care se solutionează conform procedurii de judecare a infractiunilor flagrante
 21. Tactica ascultării inculpatilor cu anumite deficiente (auz, văz, vorbire, de natură psihică, ci diferite handicapuri)
 22. Tactica ascultării inculpatilor care nu cunosc limba română
 23.  Tactica ascultării inculpatilor cu pregătire juridică
 24.  Tactica ascultării martorului
 25. Tactica ascultării părtii vătămate
 26. Tactica ascultării părtii civile
 27. Tactica ascultării părtii responsabile civilmente
 28. Tactica ascultarii inculpatului in cazul procedurii simplificate (judecata in cazul recunoasterii vinovatiei – art. 374 alin. 4 si art. 375 C.proc.pen.)
   
  B I B L I O G R A F I E

 1. Aioaniţoaie Constantin, Bercheşan Vasile, Butoi Tudorel, Marcu Ilie, Pălănceanu Eugen, Pletea Constantin, Sandu Ioan-Eugen, Stancu Emilian, Tratat de tactică criminalistică, Editura "Carpaţi", 1992.
 2. Bădilă Mircea, Tactica ascultării inculpatului în instanţă, Editura Omnia, Braşov, 1998
 3. Bădilă Mircea, Vidrighin Vasile, Criminalistica, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2008
 1. Dragomirescu Virgil, Psihosociologia comportamentului deviat, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
 1. Mircea Ion, Criminalistica, Ediţia a II-a, Editura Fundaţiei "Chemarea", Iaşi, 1994.
 2. Mircea Ion, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
 1. Mircea Ion, Criminalistica, Editura Fundaţiei "Chemarea", Iaşi, 1992.
 1. Mircea Ion, Cu privire la verificarea criminalistică a alibiurilor învinuitului sau inculpatului, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, nr. 1/1986.
 1. Mircea Ion, Despre ascultarea repetată a persoanelor, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, nr. 1/1991.
 1. Mircea Ion, Despre tactica audierii primare a minorilor, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, 1975.
 1. Mircea Ion, Despre tactica audierii victimei, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, 1974.

 1.  Stancu Emilian, Tratat de criminalistică, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002 / Ediţia a IV revizuită şi adăugită, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2008
 2.  Suciu Camil, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
 3.  Jenică Drăgan, Ioan Oancea, Niculae Gheorghe, Îndrumar Practic Juridic în probleme de tehnică şi tactică criminalistică, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2004
 4.  Ionescu Lucian şi Sandu Dumitru, Identificarea criminalistică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990 sau ediţii mai noi
 5.  Lazăr Cârjan, Tratat de criminalistică, Ed. Pinguin Book, Bucureşti, 2005
 6.  Ciopraga Aurel, Tratat de tactică criminalistică, Editura Junimea, Iaşi, 2001
 7.  Ciopraga Aurel şi I. Iacobuţă, Criminalistica, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1997
 8.  Revista Criminalistica
 9.  Revista de Drept penal
 10.  Jurisprudentă