D.J.P. - ,TEME REFERAT DISCIPLINA ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂN


Organizarea sistemului judiciar român- conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

- teme pentru referat-

1.Organizarea și conducerea instanțelor de judecată.

2.Organizarea instanțelor militare.

3.Consiliul Superior al Magistraturii:organizare, natură juridică.

4. Consiliul Superior al Magistraturii:atribuții.

5.Ministerul Justiției.

6.Conducerea instanțelor de judecată.

7.Personalul auxiliar de specialitate.

8.Ministerul Public: organizare, natură juridică.

9. Ministerul Public:atribuții.

10.Rolul procurorului în procesul civil.

11.Participarea procurorului în procesul penal.

12. Admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor.

13. Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari.

14. Formarea profesională continuă şi evaluarea periodică a judecătorilor şi procurorilor.

15. Promovarea judecătorilor şi procurorilor şi numirea în funcţiile de conducere(judecătorie, tribunal, curte de apel și parchetele organizate pe lângă aceste instanțe).

16. Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi numirea în funcţiile de conducere din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

17.  Delegarea, detaşarea şi transferul judecătorilor şi procurorilor.

18.  Suspendarea din funcţie şi încetarea funcţiei de judecător şi procuror.

19.  Magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

20. Drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor.

21. Răspunderea judecătorilor şi procurorilor.

22.D.N.A.:organizare, funcționare, atribuții.

23.D.N.A.: competență, cooperare internaţională.

23.Principiile activității avocațiale.

24. Dobândirea calităţii de avocat. Încetarea şi suspendarea calităţii de avocat.

25. Drepturile şi îndatoririle avocatului.

26.  Organizarea profesiei de avocat.

27. Asistenţa judiciară a barourilor.

28. Răspunderea disciplinară a avocaților.

29. Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic.

30. Organizarea şi protecţia profesiei de consilier juridic.

31. Competenţa executorilor judecătoreşti.

32. Organizarea activităţii executorilor judecătoreşti.

33.  Drepturile şi îndatoririle executorului judecătoresc.

Bibliografie minimală

1.LEGEA Nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

2.LEGEA Nr. 255 din 16 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

3.STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT

4.LEGEA Nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

5.STATUTUL profesiei de consilier juridic

6.LEGEA Nr. 188   din 1 noiembrie 2000 privind executorii judecătoreşti

7.STATUTUL Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc

8.LEGEA Nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

-tratate, cursuri, monografii , articole care abordează tematicile menționate

Temele marcate cu roșu nu mai sunt disponibile!!!Au fost luate la curs!!

Pentru alegerea temei se depune pâna la data de 20.01.2017  cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta mai mult de două cereri pe temă!!!

Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

Examenul  constă în prezentarea referatului.  Data de examen - 05.02.2017,orele 9.00