INFORMAȚII BURSE, semestrul I,ANUL UNIV. 2016/2017!!!

LISTA PROVIZORIE DE BURSE NU A SUFERIT MODIFICĂRI!!!


Masteranzii care beneficiază de burse pe acest semestru , au obligația de a depune la secretariat (sau de a trimite pe mail) extrasul de cont până la data de 24 noiembrie 2016, de unde să reiasă că sunt titulari ai contului. Banca agreată de facultate este B.R.D. Cei care au conturi Raiffeisen sunt și acestea valabile.