În atenția masteranzilor de la specializarea APE, anul II !!!

Masteranzii care au glisat de la loc cu taxă la loc bugetat în anul II, au obligația de a depune la dosarul personal diploma de bacalaureat în original pâna la data de 14.10.2016. ( dacă nu depun diploma de bacalaureant în original pierd locul bugetat!!!)

Masteranzii care în anul II, ocupă loc cu taxă au obligația de a-și achita prima rată de 1080 Ron, ( 40% din taxa școlară anuală, care este de 2700 Ron.), până la data de 21.10.2016.
Cu dovada că au achitat prima rată , se prezintă la secretariat pentru a încheia contractul de școlarizare.