RESTANȚĂ susținere referat pentru masteranzii de la A.P.E., anul- II- !!!!

RESTANȚA  ( susținerea referatului )pentru masteranzii de la A.P.E., anul II la  disciplina RELAȚII DE MUNCĂ ȘI POLITICA SOCIALĂ ÎN U.E., Lect.univ.dr. MONICA GHEORGHE, va avea loc în data de 10 iunie 2016, ora 14,00 , sala 103, etaj I.