Anunț important pentru masteranzii de la A.P.E., anul II !!!

A doua convocare la disciplina Relații de muncă și politica socială în UE, lect.univ.dr. Monica Gheorghe, se va ține ăn data de 13.05.2016, între orele 14,00-16,00.