D.J.P. - ,TEME REFERAT DISCIPLINA ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂN


Organizarea sistemului judiciar român- conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

- teme pentru referat-

1.Organizarea și conducerea instanțelor de judecată.

2.Organizarea instanțelor militare.

3.Consiliul Superior al Magistraturii:organizare, natură juridică.

4. Consiliul Superior al Magistraturii:atribuții.

5.Ministerul Justiției.

6.Conducerea instanțelor de judecată.

7.Personalul auxiliar de specialitate.

8.Ministerul Public: organizare, natură juridică.

9. Ministerul Public:atribuții.

10.Rolul procurorului în procesul civil.

11.Participarea procurorului în procesul penal.

12. Admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor.

13. Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari.

14. Formarea profesională continuă şi evaluarea periodică a judecătorilor şi procurorilor.

15. Promovarea judecătorilor şi procurorilor şi numirea în funcţiile de conducere(judecătorie, tribunal, curte de apel și parchetele organizate pe lângă aceste instanțe).

16. Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi numirea în funcţiile de conducere din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

17.  Delegarea, detaşarea şi transferul judecătorilor şi procurorilor.

18.  Suspendarea din funcţie şi încetarea funcţiei de judecător şi procuror.

19.  Magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

20. Drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor.

21. Răspunderea judecătorilor şi procurorilor.

22.D.N.A.:organizare, funcționare, atribuții.

23.D.N.A.: competență, cooperare internaţională.

23.Principiile activității avocațiale.

24. Dobândirea calităţii de avocat. Încetarea şi suspendarea calităţii de avocat.

25. Drepturile şi îndatoririle avocatului.

26.  Organizarea profesiei de avocat.

27. Asistenţa judiciară a barourilor.

28. Răspunderea disciplinară a avocaților.

29. Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic.

30. Organizarea şi protecţia profesiei de consilier juridic.

31. Competenţa executorilor judecătoreşti.

32. Organizarea activităţii executorilor judecătoreşti.

33.  Drepturile şi îndatoririle executorului judecătoresc.

Bibliografie minimală

1.LEGEA Nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

2.LEGEA Nr. 255 din 16 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

3.STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT

4.LEGEA Nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

5.STATUTUL profesiei de consilier juridic

6.LEGEA Nr. 188   din 1 noiembrie 2000 privind executorii judecătoreşti

7.STATUTUL Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc

8.LEGEA Nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

-tratate, cursuri, monografii , articole care abordează tematicile menționate

Temele marcate cu roșu nu mai sunt disponibile!!!Au fost luate la curs!!

Pentru alegerea temei se depune pâna la data de 20.01.2017  cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta mai mult de două cereri pe temă!!!

Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

Examenul  constă în prezentarea referatului.  Data de examen - 05.02.2017,orele 9.00

MODIFICĂRI CONVOCĂRI D.E..!!!!!!

Disciplina INSTITUȚII EUROPENE- REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE, Conf.univ.dr. Daiana VESMAȘ din data de 17.12.2016 se ține de la 12,00-15,00 (NU de la 9,00-12,00).
Disciplina PROCESUL DECIZIONAL ȘI ACTELE JURIDICE ALE U.E., Conf.univ.dr. Daiana VESMAȘ din data de 17.12.2016 se ține de la 15,00-18,00 (NU de la 12,00-15,00).

MODIFICĂRI PROGRAMĂRI specializările I.D.P.R. și D.J.P.!!!!!

D.J.P., disciplina  HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ ȘI REMEDIILE PROCESUALE, Lect. univ.dr. Viorica DUMITRACHE, nu  se mai ține în 26.11.2016, orele 9-12, ci în 20.01.2017, orele 13,00-16,00.


MODIFICĂRI și la următoarele discipline predate de conf.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI, după cum urmează:


D.J.P. : disciplina - Drept procesual civil aprof. I – pe 08.12, joi  (în loc de 09.12), orele 16-19


IDPR: disciplina -Instituții de Drept Judiciar Privat  - pe 08.12 , joi (în loc de 09.12), orele 16-19


            disciplina - Procedura Executării silite - pe 17.12 (în loc de 10.12), orele 16-19


                                                                           - și pe 21.01 (în loc de orele 9-12),orele 16-19

MODIFICĂRI PROGRAMĂRI specializările A.P.E., anul II

A.P.E., anul II, disciplina LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR ȘI CAPITALURILOR ÎN U.E., Prof.univ.dr. Radu GEAMĂNU, din data de 3.12.2016 , orele 13,00-15,00 (nu mai este de la 15,00-17,00!!!).DISERTATIE (restanță an univ. 2015/2016) - 17 februarie 2017!!!

Pentru masteranzii care nu au susținut disertația în iulie 2016, aceasta va avea loc pe data de 17.02.2017.
Înscrierea ( depunerea la secretariat a notei de lichidare, cererea cu tema lucrării aprobate de prof. coordonator) se va face până în data de 3.02.2017.
Lucrarea în formă finală se poate depune până în data de 9.02.2017.

TEME REFERATE la disciplinele predate de Conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN !!!!


Raportul juridic individual şi colectiv de muncă

- Conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

Teme referate

1.      Informarea lucrătorilor.

2.      Contractele de muncă cu element de extraneitate.

3.      Forma contractului individual de muncă.

4.      Flexicuritatea în raporturile de muncă.

5.      Contractulindividual de muncă pe timp parțial.

6.      Contractul individual de muncă și contractele civile.

7.      Revocarea măsurilor unilaterale dispuse de angajator.

8.     Contractul individual de muncă pe durată determinată.

9.      Contractul de stagiu.

10.  Raporturile de muncă ale zilierilor.

11.  Contractul individual de muncă încheiat prin agent de muncă temporară.

12.  Ucenicia la locul de muncă.

13.  Contracte şi acorduri colective.

15.  Reprezentativitatea partenerilor sociali.

16.  Declanşarea conflictului colectiv de muncă.

17. Negocierea colectivă.

18.  Procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă, prin prisma noilor dispoziţii legale.

19.Telemunca.

20.Noțiunea de lucrător și angajator în U.E.

Bibliografie orientativă.

1.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

2.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

3.      Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.

4.      Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.

5.      Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.

6.      Luminiţa Dima, Relaţii de muncă şi industriale în U.E., Ed.C.H.Beck, Bucureşti,2012.

7.      Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.

8.      Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.

9.      Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.

10.  Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014

11.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.

12.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.

13.  Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

14.  Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Wolters Kluwer, București, 2009.

15.  Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.

16.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.

17.  Raluca Dimitriu, Conflictele de munca si soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.

18.Marioara Țichindelean,Dreptul colectiv al muncii, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

19.Monica Gheorghe, Uniunea Europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

-          Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii,etc)

La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi

Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

 

Pentru alegerea temei se depune cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta mai mult de două cereri pe temă!!!

 

Referatele se vor susţine conform programării. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

 

JURISDICȚIA ÎN DREPTUL MUNCII ȘI ÎN DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE,

 Conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

TEME REFERATE

1.Caracteristicile hotărârii judecătoreşti pronunţată în conflictele de muncă.

2.Calitatea procesuală a sindicatului.

3.Cererea de intervenţie în conflictele de muncă: elemente, ex.

4.Cererea de chemare în garanţie în conflictele de muncă:elemente, ex.

5.Principiul celerităţii în conflictele de muncă: definire, cazuri.

6.Dobândirea personalității juridice a organizației sindicale:procedură, organe competente.

7. Dobândirea personalității juridice a organizației patronale:procedură, organe competente.

8.Compunerea instanțelor de judecată în conflictele individuale de muncă.

9.Sarcina probei în conflictele de muncă.

10.Cererea de chemare în judecată(conflictele individuale de muncă):elemente,ex.

11.Calea de atac în conflictele individuale de muncă.

12.Competența teritorială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor individuale de muncă.

13. Competența materială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor individuale de muncă.

14.Termenele de formulare a cererilor în conflictele individuale de muncă.

15.Părțile conflictului individual de muncă.

16.Verificarea cererii de chemare în judecată și regularizarea acesteia.

17.Cererea reconvențională:caracteristici, ex.

Bibliografie orientativă.

1.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

2.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

3.      Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.

4.      Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.

5.      Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.

7.      Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.

8.      Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.

9.      Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.

10.  Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014

11.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.

12.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.

13.  Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

14.  Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.

15.  Raluca Dimitriu, Conflictele de muncă și soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.

16.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.

17.Marioara Țichindelean,Dreptul colectiv al muncii, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

18.Cursuri, tratate de drept procesual civil.

-          Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii,Revista Română de drept privat, etc)

La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi

Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

Pentru alegerea temei se depune cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta mai mult de două cereri pe temă!!!

Referatele se vor susţine conform programării. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

 

INFORMAȚII BURSE, semestrul I,ANUL UNIV. 2016/2017!!!

LISTA PROVIZORIE DE BURSE NU A SUFERIT MODIFICĂRI!!!


Masteranzii care beneficiază de burse pe acest semestru , au obligația de a depune la secretariat (sau de a trimite pe mail) extrasul de cont până la data de 24 noiembrie 2016, de unde să reiasă că sunt titulari ai contului. Banca agreată de facultate este B.R.D. Cei care au conturi Raiffeisen sunt și acestea valabile.

Modificare programare specializare DREPT JUDICIAR PRIVAT !!!!!


Organizarea sistemului judiciar român
Conf. univ. dr.
M. Țichindelean
10.12.2016
 08,00-12,00
17.12.2016
 08,00-10,00

burse

Lista provizorie burse - termen contestatii 48 ore

stagiu practica


Ofertă de stagiu profesional la un cabinet de avocatură din Bruxelles adresata studenților  de la drept din ultimul an de maste.
Conditie - să stăpânească foarte bine limba franceză.

Agenția universitară a Francofoniei și Cabinetul de avocatura Ruxandra Rata din Bruxelles oferă 2 stagii profesionale pentru studenții de la drept, ultimul an de master, sau pentru absolvenții din 2016.
Data limită pentru candidatură : 15 noiembrie 2016
Stagiile se vor desfășura la Bruxelles, vor avea o durată de 3 luni și se vor putea desfășura între ianuarie si decembrie 2017.
Un post vacant de jurist bazat la Bruxelles va putea fi propus stagiarului la sfarsitul stagiului, daca va corespunde asteptarilor.

Stagiile acoperă :
 1. o bursă lunară de 900 €
 2. asigurare de sanatate-civilă
 3. cabinetul va facilita accesul la o cazare (cheltuielile de cazare revenindu-i stagiarului)
Dosarul de candidatură trebuie să fie trimis pe mail la adresa dana.georgescu@auf.org cel târziu marți 15 noiembrie 2016.

BURSE SOCIALE, anul univ. 2016/2017 , semestrul I


BURSE SOCIALE

 

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

 1. Cerere de acordare a bursei sociale
 2. Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:
  • copie certificat naştere solicitant;
  • copie certificat naştere (fraţi, surori);
  • copie acte de indentitate (părinţi);
  • copie certificat de căsătorie (părinţi);
  • copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
  • copie certificat de deces (dacă este cazul);
  • copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).
 3. Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni IUNIE, IULIE, AUGUST), după caz:
  • adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă  ;
  • cupoane de pensie;
  • cupoane ajutor social;
  • cupoane pensie alimentară;
  • adeverinţe eliberate de organele financiare - teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).
  • adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.
    
   DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL DE SPECIALIZARE PÂNĂ LA DATA DE 31.10.2016 ORA 15.00

ANUNȚ IMPORTANT!!

Programul cursurilor de la master, anul I și anul II, vor apărea postate cel târziu 15.10.2016.
Cursurile vor începe cu data de 21.10.2016.

În atenția masteranzilor de la specializarea APE, anul II !!!

Masteranzii care au glisat de la loc cu taxă la loc bugetat în anul II, au obligația de a depune la dosarul personal diploma de bacalaureat în original pâna la data de 14.10.2016. ( dacă nu depun diploma de bacalaureant în original pierd locul bugetat!!!)

Masteranzii care în anul II, ocupă loc cu taxă au obligația de a-și achita prima rată de 1080 Ron, ( 40% din taxa școlară anuală, care este de 2700 Ron.), până la data de 21.10.2016.
Cu dovada că au achitat prima rată , se prezintă la secretariat pentru a încheia contractul de școlarizare.

ELIBERARE ADEVERINȚE ABSOLVIRE MASTER!!!

Începând de azi, 18.07.2016 până în 4.08.2016, între orele 9,00-15,00 se eliberază adeverințele de absolvire a masterului.

SUSȚINERE DISERTAȚIE!!!!!


DISERTAȚIE 8 IULIE 2016
 

COMISIA 1 - SUSŢINERE DREPT CIVIL ŞI PROCEDURĂ CIVILĂ

 

SALA – 022, PARTER, ORA 9,00

 

 

Preşedinte :   Prof.univ.dr. Călina JUGASTRU

Membri:         Prof.univ.dr. Ioan LEȘ

                      Prof.univ.dr. Alexandru BACACI

                      Conf. univ. dr. Adrian CIRCA

                                     Conf. univ. dr. Cornelia MUNTEANU

                                     Conf.univ.dr. Gheorghe COMĂNIȚĂ

                                     Conf. univ. dr. Sebastian SPINEI

Conf. univ. dr. Codruța HAGEANU

               Secretar: Lect. univ. dr. Viorica DUMITRACHE

 

 COMISIA 2 - SUSȚINERE DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ

 

SALA – 023, PARTER, ORA 9,00

 

Preşedinte :   Prof.univ.dr. Marcel RUSU

Membri:         Prof.univ.dr. Constantin BUTIUC

                       Conf.univ.dr. Ion POIANĂ

 Lect. univ. dr. Marius MAZILU

                       Lect. univ. dr. Vasile VIDRIGHIN                         Secretar:Asist. univ. drd. Laurențiu ȘONERIU

 

 

COMISIA 3 – SUSŢINERE DREPT PUBLICSALA – 118, ETAJ I, ORA 9,00

 

Preşedinte :Conf. univ. dr. Daiana VESMAŞ – ora 14,00

               Membri:  Pof. univ. dr. Bianca GUȚAN– ora 14,00

                               Conf. univ. dr. Cristina ONEŢ– ora 11,00

  Conf. univ. dr. Laura CRĂCIUNEAN– ora 9,00

                                     Conf.univ.dr. Carmen POPA– ora 9,00

                                     Conf. univ. dr. Nicolaie ŞUTEU– ora 9,00

                                Lect. univ. dr. Ana MOCANU – ora 14,00

                                     Lect. univ. dr. Emanuel TĂVALĂ– ora 9,00

                                     Lect. univ. dr. Cătălin NICOLESCU– ora 9,00

                                     Asist. univ. dr. Alexandra RUSU– ora 11,00

                 Secretar:  Asist. univ. dr. Andreea DRAGOMIR

COMISIA 4 – SUSŢINERE DREPT PRIVAT

 

SALA – 119, ETAJ I, ORA 9,00

 

Preşedinte :Prof. univ. dr. Radu Gheorghe GEAMĂNU

Membri:     Conf. univ. dr. Marioara ŢICHINDELEAN

                  Conf. univ. dr. Eugenia FLORESCU
                                 Lect.univ.dr. Monica GHEORGHE

                                 Lect. univ. dr.Corina PETICĂ ROMAN         

Secretar: Lect. univ. dr. Andreea TÂRȘIA

  

 

 

ÎN ATENȚIA MASTERANZILOR - LOCURI CU TAXA !!!

Masteranzii care nu au achitat taxa de școlarizare integral nu vor putea să se înscrie la disertație !!!
Vineri, 24.06.2016 vor fi trimise notele de lichidare către serviciile din Universitate!!!

NOTA DE LICHIDARE !!!!

Nota de lichidare necesară înscrierii la disertație va fi trimisă de noi, la fiecare serviciu din Universitate. Pentru a nu fi nevoit să mergeți d-voastră personal, trebuie să vă achitați de toate datoriile : taxa de școlarizare să fie achitată integral, cărțile la bibliotecă restituite, iar pentru Biroul  Orientare în Carieră Consiliere Psihologică  și Alumni, trebuie să intrați pe
 http://www.ulbsibiu.ro/ro/studenti/, unde veți completa chestionarul . Acest chestionar este obligatoriu!!!!
Dacă aveți îndeplinite aceste condiții vom putea ridica noi nota d-voastră de lichidare.

RESTANȚĂ susținere referat pentru masteranzii de la A.P.E., anul- II- !!!!

RESTANȚA  ( susținerea referatului )pentru masteranzii de la A.P.E., anul II la  disciplina RELAȚII DE MUNCĂ ȘI POLITICA SOCIALĂ ÎN U.E., Lect.univ.dr. MONICA GHEORGHE, va avea loc în data de 10 iunie 2016, ora 14,00 , sala 103, etaj I.

teme referate DJP

Drept procesual civil aprofundat II, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Sisteme judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria generală şi izvoarele obligaţiilor. Acţiuni judiciare, Prof.univ. dr. Călina JUGASTRU
1.      Repararea prejudiciului rezultat din încălcarea drepturilor personalităţii (dreptul la imagine, dreptul la viață privată, ș.a.)
2.      Repararea prejudiciilor corporale.
BIBLIOGRAFIE
Autori români
 1. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Curs de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
 2. Pop L., Tratat de drept civil, vol I, Regimul juridic general sau fiinţa obligaţiilor civile,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 3. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
 4. Vasilescu P.,  Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
 5. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013
 6. Urs I., Repararea daunelor morale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 7. Vladu M., Prejudiciul cauzat prin infracţiuni contra persoanei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010
 8. Mangu F.I., Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2010
 9. Matei D.G., Daunele morale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
 10. Albu I., Consideraţii asupra revenirii jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale, în Dreptul, nr.8/1996
 11. Pop L., Tabloul general al răspunderii civile în textele Noului Cod civil, în Revista română de drept privat, nr. 1/2010
 12. Chelaru E., Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 10/2011
 13. Ungureanu O., Reflecţii asupra protecţiei corpului uman. Prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2008
 14. Urs I., Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti pentru repararea daunelor morale, în Dreptul, nr.4/1998
 15. Urs I., Înţelesul noţiunii de prejudiciu de agrement, temei de reparare bănească a daunelor morale, în Dreptul, nr. 2/1999
 16. Urs I., Repararea prejudiciului moral în cazul inconştienţei totale şi definitive a victimei, în Dreptul, nr. 5/1997
 17. Boilă L.R., Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, în Dreptul, nr. 9/2012
 18. Boilă L.R., Răspundere civilă delictuală. Prejudiciul cauzat prin „pierderea şansei de a obţine un avantaj”, în Noul Cod civil. Perspective privind răspunderea civilă delictuală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
Autori străini
 1. Viney G., Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008
 2. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006
 3. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2010
 4. Malaurie Ph., Aynès L., Stoffel-Munck Ph., Les obligations, 4e édition, Defrénois, Paris, 2009
 5. Bigot Ch., Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, în Recueil Dalloz, nr.24/1998
 6. Bigot Ch., Le nouveau régime du droit à l’image: le test en deux étapes, în Recueil Dalloz, nr.36/2004
Instituţii de drept succesoral. Proceduri şi acţiuni, Prof.univ. dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Proceduri și jurisdicții fiscale, Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ
Tema referat- Contenciosul fiscal.

Contencios și proceduri administrative speciale, Lect. univ. dr. A. MOCANU-SUCIU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Drept internaţional privat. Conflicte de jurisdicţii, Prof.univ. dr. CĂLINA JUGASTRU
TEME REFERATE
1.      Competenţa și legea aplicabilă conform Propunerii de Regulament și Rezoluției legislative în materie de regimuri matrimoniale.
2.      Competenţa și legea aplicabilă conform Propunerii de Regulament și Rezoluției legislative în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.
BIBLIOGRAFIE
Autori români
1.      Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în materie de regimuri matrimoniale (2011)
2.      Rezoluția legislative cu privire la propunerea de Regulament în materie de regimuri matrimoniale (2013)
3.      Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în material efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (2011)
4.      Rezoluția legislativă cu privire la propunerea de Regulament în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.(2013)
5.      Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014
6.      Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
7.      Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul II, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
8.      Deleanu I., Mitea V., Deleanu S., Tratat de procedură civilă, Volumul III, Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
9.      Filipescu I.P., Filipescu A.I., Tratat de drept internaţional privat, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
10.   Jacotă M.V.,  Drept internaţional privat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976
11.   Lupaşcu D., Ungureanu D., Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
12.   Macovei I., Drept internaţional privat. În reglementarea noului Cod civil şi de procedură civilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011
13.   Popescu D.A., Harosa M., Drept internaţional privat, Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
14.   Predescu B.M.C., Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova, 2002
15.   Prescure T., Savu C.N., Drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
16.   Ungureanu O., Jugastru C., Circa A., Manual de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
17.   Diaconu N., Legea aplicabilă căsătoriei şi divorţului cu element străin, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
18.   Onaca V., Cooperarea judiciară internaţională  în materie civilă şi comercială – prezent şi perspective, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007
19.   Popescu D.A., Itinerarii şi evoluţii în dreptul internaţional privat. Spre un drept internaţional privat european, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007 şi în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2007
20.   Zidaru Gh.-L., Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Competenţa materială (I), în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2011

Proceduri în dreptul familiei, Prof.univ. dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Instituții judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Dreptul afacerilor transfrontaliere, Prof.univ.dr. RADU GEAMĂNU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Căile de atac, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria probelor în procesul civil, Lect.univ. dr. Corina PETICĂ ROMAN
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină