ANUNȚ PT. MASTERANZII DE LA ȘTIINȚE PENALE!!!!!!


*La disciplina INSTITUȚII DE DREPT PENAL APROFUNDAT I- prof. univ. dr. C-tin BUTIUC, următorii masteranzi au de refăcut referatul ( respectând tema dată!!) până la data de 26.06.2015, ora 9,00

  1. NISTOR ADELA MARIA– 3 (trei)
  2.  TODEA DANIELA VERONICA– 2 (doi).

*La disciplina INSTITUȚII DE DREPT PENAL APROFUNDAT II- prof. univ. dr. C-tin BUTIUC, următorii masteranzi au de refăcut referatul ( respectând tema dată!!) până la data de 26.06.2015, ora 9,00

  1. CEAUȘU MARIA – 3 (trei)
  2. GABOR ANA DORINA – 2 (doi)
  3. PETRUȚ ANDREEA IOANA– 3 (trei)
  4. TĂVALĂ VASILE IULIAN– 3 (trei)