teme referat SP


Instituţii de drept penal general aprofundat II, Prof.univ.dr. C.BUTIUC

Temă referat  obligatorie –REGLEMENTAREA REGIMULUI SANCȚIONATOR PENAL PENTRU MINORI ÎN PERIOADA 1936 – 2014.

 

INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE II, Lect.univ.dr. Vasile VIDRIGHIN

  Tema 1.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționare faptelor de corupție.

  Tema 2.  Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Tema 3.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 46/2008 (Codul silvic). (art. 106,  art. 108, art. 109, art. 110, art. 114)

 Tema 4.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic. (art. 42, art. 43, art. 44)

 Tema 5.  Infracţiuni prevăzute în O.G. nr. 29/1997 (Codul aerian civil). (art. 98, art. 99, art. 101, art. 102, art. 103, art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, art. 110)

 Tema 6.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 191/2003 privind regimul transportului naval. (art. 2 - art. 30)

Tema 7.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.           (art. 29)

 Tema 8.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. (art. 80 - art. 88)

Bibliografie selectiva:

 1. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 2. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002
 3. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
 4. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006
 5. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011 sau ediția a 5-a, 2012, editia a 6-a, 2014
 6. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni  prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010     

7.      I. Lascu, L.C. Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracțiunile de corupție, în Dreptul  nr. 10/2000

8.      H. Diaconescu, Modificări aduse structurii și conținutului infracțiunilor de luare și dare de mită, primire de foloase necuvenite și trafic de influență prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 4/2001

9.      D. Ciuncan, Competența procurorului specializat în combaterea corupției, în Dreptul nr. 10/2001

10.  V. Pătulea, Implicații ale reglementării, prin Legea nr. 78/2000, a competenței procurorilor specializați în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 11/2001

11.  I. Dumitru, Consecințele juridice ale nerespectării Legii nr. 78/2000 referitoare la competența materială a secției de combatere a corupției și criminalității organizate, precum și a serviciilor și birourilor de combatere a corupției și criminalității organizate, în Dreptul nr. 1/2002

12.  Al. Paicu, Măsura confiscării prevăzută de art. 19 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul  nr. 7/2002

13.  D. Ciuncan, V. Pătulea, Efectele nedeclarării donațiilor în lumina Legii nr. 78/2000, în Dreptul nr. 10/2002

14.  T. Medeanu, I. Băcian, Infracțiunile de corupție. Competență, în R.D.P. nr. 2/2003

15.  Al. Țuculeanu, Cu privire la competența procurorilor Parchetului Național Anticorupție de efectuare a urmăririi penale și de supraveghere a actelor de cercetare penală, în Dreptul nr. 2/2003

16.  Al. Boroi, N. Neagu, Armonizarea legislației penale române cu legislația europeană în materie de corupție, în Dreptul nr. 4/2003

17.  N. Neagu, N. B. Buzăianu, Considerații referitoare la confiscarea specială în cazul infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 9/2004

18.  C. Tănăsescu, D. Ispas, Opinie privind reglementarea diferențiată a modalităților de restituire și de confiscare a valorilor care au făcut obiectul unei infracțiuni de corupție, în Dreptul nr. 6/2006

19.  S. Corlățeanu, Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților Europene, în Dreptul  nr. 12/2006

20.  P. Buneci, Ocrotirea prin mijloace penale și procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene, Ed. pro Universitaria, București, 2008

21.  C. Dumitrescu, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în R.D.P. nr. 1/2008

22.  N. Neagu, Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor, în R.D.P. nr. 3/2008

23.  O. Dobleagă, M.M. Baciu, B. Karoly, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene (I), în R.D.P. nr. 4/2008

24.  R. Glodeanu, Luarea și darea de mită, Ed. Hamangiu, București, 2009

25.  D. Ciuncan, S. Corlățeanu, Infracțiuni de corupție și infracțiuni privind piața de capital, Ed. Universul Juridic, București, 2009

26.  D. Ciuncan, Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Ed. Universul Juridic, București, 2009

27.  M. Murea, Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite  infracţiuni de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009

28.  V. Dobrinoiu, n. Neagu, M.A. Hotca, M. Murea, C. Căşuneanu, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009

29.  Gh. Biolan, Cauze de nepedepsire la infracţiunea de dare de mită şi la infracţiunile de corupţie prevăzute de Legea nr. 78/2000, în Dreptul nr. 4/2009

30.  I. Lascu, Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată, în dreptul nr. 8/2009

31.  I. Gârbuleţ, Infracţiuni de corupţie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

32.  C.Fl. Uşvat, Infracţiunile de corupţie în contextul reglementărilor europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

33.  Fl. G. Bucur, Ocrotirea penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene, în R.D.P. nr. 1/2010

34.  Olimpiu Sabău Pop, Corupţia şi combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011

35.  Al. Boroi, I. Rusu, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 2/2006

36.  Gh. Neacşu,  Câteva probleme ridicate de aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 3/2006

37.  V. Dabu, Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005, în Dreptul nr. 4/2006

38.  G. Potrivitu, Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006

39.  I. Crişan, M. Truşcă, Cauzele de nepedepsire şi de reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006

40.  M. Vasile, Consecinţele negative ale evaziunii fiscale asupra patrimoniului societăţii comerciale, în Dreptul nr. 8/2007

41.  A. Petre,  Consideraţii privind unele infracţiuni de evaziune fiscală „propriu-zisă”, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2008

42.  Fl. Teişanu, Reflecţii asupra incidenţei prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, în Dreptul nr. 1/2009

43.  H. Sasu, Aplicarea jurisprudenţială a art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, în Caiete de Drept Penal nr. 3/2009

44.  S. Corlăţeanu, V.R. Stănescu, Ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile, în R.D.P. nr. 1/2010

45.  M. V. Tudoran, Evaziunea fiscală în raport cu jurisprudenţa CEDO , în R.D.P. nr. 2/2010

46.   I. Avram, Infracţiuni de evaziune fiscală săvârşite prin reţinerea şi nevărsarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în Dreptul nr. 11/2010

47.  Ştefan Popa, Adrian Cucu, Economia subterană şi spălarea banilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000

48.  O. Ţinca, Valentin Mirişan, Infracţiuni referitoare la relaţiile de muncă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2001;

49.  N. Cristuş, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010

50.  Costică Voicu, Spălarea banilor murdari, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1999;

51.  C. Bogdan, Spălarea banilor. Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

52.  Gh. Mocuţa, Consideraţii asupra proiectului de lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Revista Dreptul nr.l 1/1998.

 1. I. Măgureanu, Ocrotirea domeniului silvic. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 2. A. Enciu, Protecția fondului forestier, în Revista de Drept Penal nr. 3/2005
 3. D.C. Turcin, C. Ciurel, C.P. Radu, Gh. Voinea, Noi aspecte referitoare la infracțiunile silvice, în Dreptul nr. 11/2008
 4. M. V. Tudoran, Examen critic al art. 120 din Codul silvic, în Dreptul nr. 3/2009
 5. N. Conea, Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului, în Dreptul nr. 8/1997
 6. R. Lupașcu, Unele probleme în legătură cu infracțiunile prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului, în Dreptul nr. 1/1998
 7. A. Ungureanu, Protecția penală a fondului cinegetic, în Revista de Drept Penal nr. 4/1998
 8. V. Nicolcescu, Infracțiunea de braconaj, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 9. V. Nicolcescu, A. M. Nicolcescu, Aspecte teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de braconaj, în Dreptul  nr. 12/2008
 10. A. Munteanu, Abordajul maritim şi fluvial în lumina reglementărilor privind navigaţia civilă, în R.R.D. nr. 6/1975
 11. R. Petrescu, Cu privire la reglementarea abordajului, în R.R.D. nr. 4/1980
 12. O. Manolache, Elemente teoretice şi practice în configuraţia instituţiei juridice a abordajului în dreptul maritime, în Dreptul nr.2-3/1990
 13. S. Gîfei, Observaţii critice asupra infracţiunilor specific sistemului transporturilor navale, în Dreptul nr. 6/2008
 14. I. Pitulescu, Consideraţii referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, în Dreptul nr. 8/2002
 15. C. Adochiţei, I. Adochiţei, Spălarea banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003
 16. I. Lascu, Spălarea banilor. Actualitate. Realitatea social şi incriminare, în Dreptul nr. 6/2003
 17. V. Dabu, R. Borza, Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte normative în materie (I) şi (II), în Revista de Drept Penal nr. 4/2007 şi R.D.P. nr. 2/2008
 18. Gh. Dobrican, Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi, executorii judecătoreşti şi notarii publici în raport cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în Dreptul nr. 5/2005
 19. D. Ciuncan, A. Niculiţă, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2006
 20. M. K. Guiu, Spălarea banilor, în Dreptul nr. 3/2006
 21. C. Bogdan, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2007
 22. P. Munteanu, Câteva elemente de distincţie între spălarea de bani, tăinuire şi favorizare, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
 23. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunea de tăinuire, în Revista de Drept Penal nr. 4/2009
 24. C. Bogdan, Infracţiunea  de spălare a banilor. Infracţiuni conexe, în Revista de Drept Penal nr. 4/2010
 25. S. Tănase, Aspecte introductive de ordin legal şi instituţional referitoare la spălarea banilor în România, în Dreptul nr. 9/2010
 26. E. Tanislav, El. Tanislav, Infracțiuni privind protejarea patrimoniului cultural național mobil stabilite prin Legea nr. 182/2000, în Dreptul nr. 5/2001
 27. A. Lazăr, Consecinţele pe planul dreptului penal ale discuţiei referitoare la natura juridică a bunurilor arheologice mobile care provin dintr-un sit clasat ca fiind monument istoric, în Dreptul  nr. 8/2006
 28. A. Lazăr, Criminalitatea contra patrimoniului cultural național, în Dreptul nr. 7/2007

81. A. Lazăr, Investigarea infracțiunilor la regimul de protecție a Patrimoniului Cultural Național, în Dreptul nr. 2/2009

 

PROCEDURI SPECIALE  II, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ

Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

Drept execuțional penal, Prof.univ.dr. MARCEL RUSU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

METODICA CRIMINALISTICĂ, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ

Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

Investigarea fenomenului criminalităţii organizate, Lect..univ.dr. M.MAZILU

TEME:

1. Investigarea infracţiunilor de corupţie

2. Investigarea traficului de persoane

3. Investigarea traficului de droguri

4. Investigarea actelor de terorism

5. Investigarea criminalităţii informatice