teme referat IDPR


Aspecte actuale ale răspunderii civile, Prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU

TEME REFERAT

1.      Repararea prejudiciilor nepatrimoniale rezultate din încălcarea drepturilor personalităţii

2.      Mijloace de reparare a pagubelor nepatrimoniale generate de încălcarea drepturilor personalităţii

BIBLIOGRAFIE

Autori români

 1. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
 2. Pop L., Tratat de drept civil, vol I, Regimul juridic general sau fiinţa obligaţiilor civile,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 3. Pop L., Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. II, Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009
 4. Vasilescu P.,  Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
 5. Stătescu C., Bîrsan C., Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a IX-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
 6. Dogaru I., Drăghici P., Bazele dreptului civil, vol. III, Teoria generală a obligaţiilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, ediţiile 2009, 2014
 7. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013
 8. Urs I., Repararea daunelor morale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 9. Vladu M., Prejudiciul cauzat prin infracţiuni contra persoanei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010
 10. Mangu F.I., Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2010
 11. Matei D.G., Daunele morale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
 12. Albu I., Consideraţii asupra revenirii jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale, în Dreptul, nr.8/1996
 13. Pop L., Tabloul general al răspunderii civile în textele Noului Cod civil, în Revista română de drept privat, nr. 1/2010
 14. Chelaru E., Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 10/2011
 15. Ungureanu O., Reflecţii asupra protecţiei corpului uman. Prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2008
 16. Urs I., Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti pentru repararea daunelor morale, în Dreptul, nr.4/1998
 17. Urs I., Înţelesul noţiunii de prejudiciu de agrement, temei de reparare bănească a daunelor morale, în Dreptul, nr. 2/1999
 18. Urs I., Repararea prejudiciului moral în cazul inconştienţei totale şi definitive a victimei, în Dreptul, nr. 5/1997
 19. Boilă L.R., Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, în Dreptul, nr. 9/2012
 20. Boilă L.R., Răspundere civilă delictuală. Prejudiciul cauzat prin „pierderea şansei de a obţine un avantaj”, în Noul Cod civil. Perspective privind răspunderea civilă delictuală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

 

Autori străini

 1. Viney G., Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008
 2. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006
 3. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2010
 4. Flour J., Aubert J-L., Savaux E., Droit civil. Les obligations, 2, Le fait juridique, 13e édition, Dalloz, Paris, 2009
 5. Malaurie Ph., Aynès L., Stoffel-Munck Ph., Les obligations, 4e édition, Defrénois, Paris, 2009
 6. Lambert-Faivre Y., Porchy-Simon S., Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, 6e édition, Dalloz, Paris, 2009
 7. Bigot Ch., Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, în Recueil Dalloz, nr.24/1998
 8. Bigot Ch., Le nouveau régime du droit à l’image: le test en deux étapes, în Recueil Dalloz, nr.36/2004
 9. Esmein P., La commercialisation du dommage moral, în S. Carval, La construction de la responsabilité civile, Presses Universitaires de France, Paris, 2001
 10. Hocquet-Berg S., La perte d’une chance pour fixer la réparation à la mesure statistique du lien causal entre les fautes et le dommage, în Semaine Juridique, Édition générale, nr. 17/26 aprilie 2010, Notes
 11. Melennec L., L’indemnisation du quantum doloris, în Gazette du Palais, iulie-august 1974
 12. Melennec L., L’indemnisation du préjudice d’agrément, în Gazette du Palais, ianuarie-februarie 1976
 13. Melennec L., Le préjudice sexuel (damnum sexuale), în Gazette du Palais, Doctrine, 3 noiembrie 1977
 14. Memeteau G., La réparation du préjudice d’affection ou: la pierre philosophale, în Gazette du Palais, Doctrine, 1 august 1978

 

Aspecte noi teoretice şi practice referitoare la principalele contracte civile, Prof.univ.dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Persoana fizică şi juridică în dreptul internaţional privat, Prof.univ.dr.C. JUGASTRU

TEME REFERATE

1.      Norme conflictuale în materia statutului personal

2.      Norme conflictuale în materia statutului organic al persoanei juridice

BIBLIOGRAFIE

Autori români

1.       Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

2.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

3.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul II, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

4.       Deleanu I., Mitea V., Deleanu S., Tratat de procedură civilă, Volumul III, Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

5.       Filipescu I.P., Filipescu A.I., Tratat de drept internaţional privat, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005

6.       Jacotă M.V.,  Drept internaţional privat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976

7.       Lupaşcu D., Ungureanu D., Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

8.       Macovei I., Drept internaţional privat. În reglementarea noului Cod civil şi de procedură civilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011

9.       Popescu D.A., Harosa M., Drept internaţional privat, Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

10.    Predescu B.M.C., Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova, 2002

11.    Prescure T., Savu C.N., Drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005

12.    Ungureanu O., Jugastru C., Circa A., Manual de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

13.    Diaconu N., Legea aplicabilă căsătoriei şi divorţului cu element străin, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006

14.    Aurescu B., Sistemul jurisdicţiilor internaţionale, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013

15.    Baias F.-A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Volumul II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

16.    Zilberstein S., Procesul civil internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994

17.    Buglea C.P., Noua reglementare de drept internaţional privat, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 2/2012

18.    Stănescu Ş.-Al., Drept internaţional privat. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

19.    Ungureanu C.T. ş.a., Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol. I. Art. 1-952, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

Autori străini

1.       Ancel B., Lequette Y., Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 3e édition, Dalloz, Paris, 1998

2.       Attal M., Raynouard A., Droit international privé, Tome 1: Principes généraux, Larcier, Bruxelles, 2013

3.       Audit B., Avout L. (de), Droit international privé, septième édition refondue, Economica, Paris, 2013

4.       Burreau D., Watt H.-M., Droit international privé, tome I, Partie générale, 2e édition, Presses Universitaires de France, Paris, 2010

5.       Wolff M., Private international law, Oxford University Press, 1945

6.       Lagarde P., Nationalité, în Domicile et demeure, în Répertoire de droit civil, juin 2013

7.       Cornu G. (sous la direction de), Vocabulaire juridique, 7e édition revue et augmentée avec des locutions latines, Presses Universitaires de France, Paris, 2006

8.       Minne G., Arrêt Interdil: la Cour de justice de l’Union Européenne clarifie le contenu des notions de «centre des intérêts principaux » et «d’établissement» du règlement Nº 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, în Bulletin Droit et Banque, Jurisprudence commentée, nr. 50, noiembrie 2012

 

Dreptul de autor, Conf.univ.dr. ADRIAN CIRCA

TEME DE REFERAT:

 1. Protecţia internaţională a dreptului de autor.
 2. Bunurile incorporale.
 3. Organismele de gestiune colectivă.

 

Faptele de concurenţă neloială şi practicile restrictive de concurenţă, Conf.univ.dr. E. FLORESCU

Pentru masteranzii care nu au participat la convocari si doresc sa parcurga aceasta materie pot lua legatura cu d-na profesoara pe adresa de mail andreea.tarsia@gmail.com. (unde vor primii informatii legate de teme).

 

Clauzele asiguratorii în contractele de comerţ internaţional,  Prof.univ.dr. RADU GEAMĂNU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Modurile de dobândire  a drepturilor de proprietate,  -Conf.univ.dr. C. MUNTEANU

Tema referat - Accesiunea imobiliară artificială .

 

 

Organizarea şi conducerea cadastrului în România, Conf.univ.dr. A.CIRCA

Teme referat:

1.     Certificatul de urbanism.

2.     Scoaterea terenurilor din circuitul agricol.

 

Protecţia copilului în lumina legislaţiei interne ş internaţionale,Lect.univ.dr.V.DUMITRACHE

Tema referat

Studiu de caz – comentariul unei soluții jurisprudențiale în materia analizată.

 

Regimurile matrimoniale, Prof.univ.dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Proceduri civile speciale, Lect.univ.dr. C. BĂRA

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Dezmembrămintele  dreptului de proprietate şi acţiunea în revendicare, Prof.univ.dr. Ovidiu UNGUREANU

Tema referat- Dreptul de superficie.