teme referat DJP


Drept procesual civil aprofundat II, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Sisteme judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria generală şi izvoarele obligaţiilor. Acţiuni judiciare, Lect.univ. dr. V. DUMITRACHE

TEME REFERATE

      1.            Repararea prejudiciilor nepatrimoniale rezultate din încălcarea drepturilor personalităţii

      2.            Mijloace de reparare a pagubelor nepatrimoniale generate de încălcarea drepturilor personalităţii

BIBLIOGRAFIE

Autori români

 1. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
 2. Pop L., Tratat de drept civil, vol I, Regimul juridic general sau fiinţa obligaţiilor civile,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 3. Pop L., Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. II, Contractul, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

4.       Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

5.       Ciobanu V.M., Nicolae M. (coordonatori), Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Vol. I – art. 1-526, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2013

6.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

7.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul II, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

 1. Vasilescu P.,  Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
 2. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013
 3. Urs I., Repararea daunelor morale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 4. Vladu M., Prejudiciul cauzat prin infracţiuni contra persoanei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010
 5. Mangu F.I., Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2010
 6. Matei D.G., Daunele morale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
 7. Albu I., Consideraţii asupra revenirii jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale, în Dreptul, nr.8/1996
 8. Pop L., Tabloul general al răspunderii civile în textele Noului Cod civil, în Revista română de drept privat, nr. 1/2010
 9. Chelaru E., Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 10/2011
 10. Ungureanu O., Reflecţii asupra protecţiei corpului uman. Prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2008
 11. Urs I., Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti pentru repararea daunelor morale, în Dreptul, nr.4/1998
 12. Urs I., Înţelesul noţiunii de prejudiciu de agrement, temei de reparare bănească a daunelor morale, în Dreptul, nr. 2/1999
 13. Urs I., Repararea prejudiciului moral în cazul inconştienţei totale şi definitive a victimei, în Dreptul, nr. 5/1997
 14. Boilă L.R., Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, în Dreptul, nr. 9/2012
 15. Boilă L.R., Răspundere civilă delictuală. Prejudiciul cauzat prin „pierderea şansei de a obţine un avantaj”, în Noul Cod civil. Perspective privind răspunderea civilă delictuală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

 

Autori străini

 1. Viney G., Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008
 2. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006
 3. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2010
 4. Flour J., Aubert J-L., Savaux E., Droit civil. Les obligations, 2, Le fait juridique, 13e édition, Dalloz, Paris, 2009
 5. Malaurie Ph., Aynès L., Stoffel-Munck Ph., Les obligations, 4e édition, Defrénois, Paris, 2009
 6. Lambert-Faivre Y., Porchy-Simon S., Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, 6e édition, Dalloz, Paris, 2009
 7. Bigot Ch., Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, în Recueil Dalloz, nr.24/1998
 8. Bigot Ch., Le nouveau régime du droit à l’image: le test en deux étapes, în Recueil Dalloz, nr.36/2004
 9. Esmein P., La commercialisation du dommage moral, în S. Carval, La construction de la responsabilité civile, Presses Universitaires de France, Paris, 2001
 10. Hocquet-Berg S., La perte d’une chance pour fixer la réparation à la mesure statistique du lien causal entre les fautes et le dommage, în Semaine Juridique, Édition générale, nr. 17/26 aprilie 2010, Notes
 11. Melennec L., L’indemnisation du quantum doloris, în Gazette du Palais, iulie-august 1974
 12. Melennec L., L’indemnisation du préjudice d’agrément, în Gazette du Palais, ianuarie-februarie 1976
 13. Melennec L., Le préjudice sexuel (damnum sexuale), în Gazette du Palais, Doctrine, 3 noiembrie 1977
 14. Memeteau G., La réparation du préjudice d’affection ou: la pierre philosophale, în Gazette du Palais, Doctrine, 1 august 1978

 

Instituţii de drept succesoral. Proceduri şi acţiuni, Prof.univ. dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

Proceduri și jurisdicții fiscale, Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ

Tema referat- Contenciosul fiscal.

Contencios și proceduri administrative speciale, Lect. univ. dr. A. MOCANU-SUCIU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Drept internaţional privat. Conflicte de jurisdicţii, Prof.univ. dr. CĂLINA JUGASTRU

TEME REFERATE

1.Competenţa internaţională a instanţelor române conform Codului de procedură civilă

2.Probleme de competenţă în regulamentele europene

3.Eficacitatea hotărârilor străine potrivit Codului român de procedură civilă

4.Regimurile europene ale eficacităţii hotărârilor străine

 

BIBLIOGRAFIE

Autori români

1.       Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

2.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

3.       Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul II, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

4.       Deleanu I., Mitea V., Deleanu S., Tratat de procedură civilă, Volumul III, Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

5.       Filipescu I.P., Filipescu A.I., Tratat de drept internaţional privat, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005

6.       Jacotă M.V.,  Drept internaţional privat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976

7.       Lupaşcu D., Ungureanu D., Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

8.       Macovei I., Drept internaţional privat. În reglementarea noului Cod civil şi de procedură civilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011

9.       Popescu D.A., Harosa M., Drept internaţional privat, Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

10.    Predescu B.M.C., Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova, 2002

11.    Prescure T., Savu C.N., Drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005

12.    Ungureanu O., Jugastru C., Circa A., Manual de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

13.    Diaconu N., Legea aplicabilă căsătoriei şi divorţului cu element străin, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006

14.    Aurescu B., Sistemul jurisdicţiilor internaţionale, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013

15.    Baias F.-A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Volumul II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

16.    Zilberstein S., Procesul civil internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994

17.    Dumitraşcu M.A., Dreptul Uniunii Europene şi specificitatea acestuia, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

18.    Răducan G., Niţă C.M., Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială („Bruxelles I”). Comentarii şi explicaţii privind aplicarea în dreptul intern şi în dreptul european, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011

19.    Buglea C.P., Noua reglementare de drept internaţional privat, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 2/2012

20.    Stănescu Ş.-Al., Drept internaţional privat. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

21.    Ungureanu C.T. ş.a., Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol. I. Art. 1-952, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

22.    Dănilă Cătuna L., Excepţiile de litispendenţă şi de conexitate în procesul civil internaţional reglementat de Noul Cod de procedură civilă, în Noile coduri ale României, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011,

23.    Deleanu S., Observaţii privind dispoziţiile din noul Cod de procedură civilă referitoare la competenţa internaţională a instanţelor române şi la procedura de judecată în procesul civil internaţional, în Drept şi drepturi – tradiţie şi modernitate, In honorem Ion Deleanu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

24.    Groza A., Aplicarea dreptului Uniunii Europene de către judecătorul naţional, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 1/2012

25.    Leş I., Disponibilitatea procesuală în viziunea Noului Cod de procedură civilă, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 2/2010

26.    Leş I., Rapport de synthèse, în L’Europe judiciare: 10 ans après le Conseil de Tampere. Le droit de l’exécution: perspectives transnationales. Le droit de l’exécution forcée en Roumanie, Conférence internationale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

27.    Onaca V., Cooperarea judiciară internaţională  în materie civilă şi comercială – prezent şi perspective, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007

28.    Oprea A., Excepţia de ordine publică internaţională în dreptul internaţional privat şi rezerva succesorală, în volumul M.D. Bob (coord.), In memoriam Mircea Mureşan, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

29.    Oprea A., Observaţii privind principiul autonomiei voinţei în dreptul internaţional privat al contractelor, în Revista Română de Drept Privat, nr. 5/2012

30.    Popescu D.A., Itinerarii şi evoluţii în dreptul internaţional privat. Spre un drept internaţional privat european, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007 şi în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2007

31.    Popescu D.A., Corelaţia dintre conflictele de legi şi conflictele de jurisdicţii, în Fiat Justitia, nr. 1/1999

32.    Zidaru Gh.-L., Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Competenţa materială (I), în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2011

33.    Zidaru Gh.-L., Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Competenţa teritorială (II), în Revista Română de Drept Privat, nr. 4/2011

34.    Zidaru Gh.-L., Competenţa internaţională de drept comun şi competenţele speciale instituite de art. 5 din Regulamentul nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, în Revista Română de Drept Privat, nr. 6/2010

35.    Zidaru L., Observaţii cu privire la condiţiile de invocare a excepţiei de necompetenţă în Proiectul Noului Cod de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2010

Autori străini

1.       Ancel B., Lequette Y., Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 3e édition, Dalloz, Paris, 1998

2.       Attal M., Raynouard A., Droit international privé, Tome 1: Principes généraux, Larcier, Bruxelles, 2013

3.       Audit B., Avout L. (de), Droit international privé, septième édition refondue, Economica, Paris, 2013

4.       Burreau D., Watt H.-M., Droit international privé, tome I, Partie générale, 2e édition, Presses Universitaires de France, Paris, 2010

5.       Wolff M., Private international law, Oxford University Press, 1945

6.       Cornu G. (sous la direction de), Vocabulaire juridique, 7e édition revue et augmentée avec des locutions latines, Presses Universitaires de France, Paris, 2006

7.       Bar C. (von), Ein Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts – auch des Privatrechts?/ Bar C. (von), Un spaţiu al securităţii, libertăţii şi dreptului – chiar şi al dreptului privat?, în Revista de drept internaţional privat şi drept privat comparat, op. cit., p. 39-58, p. 59-78 (trad. M. Bîrzan, E. Cernea, D-A. Popescu)

8.       Courbe P., Jault-Seseke F., Droit international privé, Panorama 2005, în Recueil Dalloz, 2006

9.       Dammann R., Chance C., La Cour de cassation sanctionne le forum shopping frauduleux et précise la notion d’ordre public du règlement communauteire nº 1346/2000, în Recueil Dalloz, nr. 25/30 iunie 2011, Études et commentaires

10.    Hesslén N., L’application des instruments commnautaires: Règlements 1393, Bruxelles I et TEE en Suède, în L’Europe judiciare: 10 ans après le Conseil de Tampere. Le droit de l’exécution: perspectives transnationales. Le droit de l’exécution forcée en Roumanie, Conférence internationale, 13-15 mai 2009, Sibiu, România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

11.    Icard Ph., La coopération régionale transfrontière en Europe: vers une nouvelle forme de régionalisation, în volumul Congresul Asociaţiei Facultăţilor de Drept Latine „Reformele legislative, judiciare şi administrative în lumea contemporană”, Sibiu, 13-15 iunie 2013, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

12.    Licari F.-X., La compatibilité de principe des punitive damages avec l’ordre public international: une décision en trompe-l’oeil de la Cour de cassation?, în Recueil Dalloz, nr. 6/10 februarie 2011, Études et commentaires

 

Proceduri în dreptul familiei, Prof.univ. dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Instituții judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

Dreptul afacerilor transfrontaliere, Prof.univ.dr. RADU GEAMĂNU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Căile de atac, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria probelor în procesul civil, Lect.univ. dr. Corina PETICĂ ROMAN

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină