TEME REFERATE SEM I, an univ. 2014-2015, specializarea S.P.


INSTITUŢII DE DREPT PENAL GENERAL APROFUNDAT I –
Prof.univ.dr. C-TIN BUTIUC
TEMA REFERAT OBLIGATORIENOUA REGLEMENTARE A PEDEPSELOR SECUNDARE.


INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE I ,Lect.univ.dr.VASILE VIDRIGHIN
Tema 1. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României
Tema 2. Infracţiuni prevăzute în OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României (şi în OUG nr. 112/2001)
Tema 3. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
Tema 4. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea şi combaterea terorismului.
Tema 5. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 59/1934 asupra cecului
Tema 6. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
Tema 7. Infracţiuni prevăzute în OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
Tema 8. Infracţiuni prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului.
Tema 9. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
Tema 10. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
Bibliografie selectiva:
1.        Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
2.        Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002
3.        Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
4.        Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006
5.        Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011
6.        Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni  prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010     
7.        A. Ungureanu, Probleme teoretice şi practice privind infracţiunile la regimul juridic al frontierei de stat a României, în Dreptul nr. 4/1995
8.        P. Dungan, Unele aspecte privind infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei în zona fluvială, în RDP nr. 1/1996
9.        H. Diaconescu, Din nou cu privirela momentul şi locul consumării infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, Dreptul nr. 10/1996
10.     I. Retca , Aspecte procesuale ale infracţiunilor privind frontiera de stat, în Dreptul nr. 4/1997
11.     O. Predescu, Infracţiuni privind regimul frontierei de stat a României, în Dreptul nr. 10/2001
12.     V. Lazăr, Infracţiuni în zona forntierei de stat a României, în RDP nr. 3/2002
13.     S. Corlăţeanu, V. Doroftei, Trecerea ilegală a frontierei de stat, în Dreptul nr. 1/2006
14.     E.G. Tache, Unele aspecte ale migraţiei clandestine în România, în RDP nr. 4/2010
15.     I. Gârbuleț, Considerații în legătură cu traficul intern de droguri reglementat de art. 2 din Legea nr. 143/2000, în Dreptul nr. 12/2008
16.     I. Pitulescu, V. Pătulea, Infracţiunile prev. de OUG 55/2002 privind regimul de deţinere a câinilor agresivi, în Dreptul nr. 9/2002
17.     Fl. Cotoi, Infracţiunea prevăzută de art. 11 din OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, în Dreptul nr. 10/2008
18.     E. Rovența, Locul și rolul avocatului în cadrul structurii organizării judecătorești, în Dreptul nr. 4/1993
19.     F. Baias, Principiile profesiei de avocat în lumina dispozițiilor Legii nr. 51/1995, în Dreptul nr. 10-11/1995
20.     A. Ungureanu, Protecția penală a avocaturii și a avocatului în exercitarea profesiei sale, în lumina legii Legii nr. 51/1995, în Revista de Drept Penal nr. 3/1996
21.     R. Lupașcu, Unele considerații referitoare la infracțiunile prevăzute de art. 33 din Legea nr. 51/1995, în Dreptul nr. 4/1996
22.     C. Băbălău, Organul căruia trebuie adresată plângerea prealabilă în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 33 alin. 2 și 3 din Legea nr. 51/1995 pentru exercitarea profesiei de avocat, în Dreptul nr. 3/1997
23.     I. Deleanu, Cu privire la exercitarea profesiei de avocat în afara barourilor constituite pe temeiul și în condițiile Legii nr. 51/1995, în Dreptul nr. 1/2005
24.     Ș. Beligrădeanu, Neconstituționalitatea flagrantă a art. 175 fraza a doua din Statutul profesiei de avocat, publicat la 13 ianuarie 2005, în Dreptul nr. 3/2005
25.     I. Lascu, L.C. Lascu, Extinderea incriminării traficului de stupefiante, în Dreptul nr. 12/2000
26.     Al. Boroi, N. Neagu, Combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2001
27.     I. Micuț, Aspecte teoretice și practice referitoare la aplicarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului illicit de droguri, în Dreptul nr. 1/2002
28.     T. Dima, Consumul ilicit de droguri, infracțiune sau contravenție?, în Revista de Drept Penal nr. 3/2002
29.     T. Dima, C. Neagu, Precursorii și traficul ilicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003
30.     Traian Dima, Traficul și consumul ilicit de stupefiante. Combaterea prin mijloace de drept penal, Ed. Lumina Lex, București, 2001
31.     Dima Traian, Incriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu spre o interdicție fără sancțiune penală, în Revista Dreptul nr. 1/2009
32.     Dima Traian, Păun Alina Gabriela, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în revista Dreptul nr. 2/2008
33.     T. Dima, L.D. Al-Kawadri, Scoaterea de droguri din țară și traficul de droguri, unitate sau pluralitate de infracțiuni?, în RDP nr. 3/2010
34.     T. Dima, L.D. Al-Kawadri, Reflecții privind infracțiunea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 143/2000 în modalitatea punerii la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, în Dreptul nr. 9/2009
35.     S. Bogdan, Soluții juridice pentru decriminalizarea consumului de droguri, în S.U.B.B. nr. 1/2010
36.     R. Mocanu, Infracțiuni legate de droguri. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2007
37.     T. Medeanu, Flagrantul în traficul cu droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2007
38.     T. Dima, M.A. Hotca, T.B. McCann, Aspecte de practică judiciară și de drept penal comparat referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu, în Dreptul nr. 10/2007
39.     I. Gârbuleț, Traficul și consumul ilicit de droguri. Studiu de legislație, doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2009
40.     M. Udroiu, Noi dispoziții procedurale în materia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, în Dreptul nr. 8/2005
41.     Georgeta Valeria Sabău, Traficul și consumul ilicit de droguri și precursori, Ed. Universul Juridic, București, 2010
42.     Bercheșan Vasile și Pletea Constantin, Drogurile și traficanții de droguri, Ed. Paralela 45, Pitești, 1998
43.     Hasanov Eldar, Infracționalitatea în domeniul drogurilor și lupta împotriva ei în Uniunea Europeană. Politică și legislație, Ed. Ideea Europeană, București, 2006
44.     Corneliu Turianu, Nota II la articolul Dacă subiectul activ al unei infracțiuni poate fi și subiectul pasiv al acesteia, cu referire specială la infracțiunile de producere, consum și trafic de droguri, în Dreptul nr. 3/1996
45.     Tiberiu Medeanu, Criminalitatea organizată și metode specifice de cercetare, Ed. Infomin, Deva, 2007
46.     Neagu Ion, Dina Traian, Dobrinoiu Vasile, Fuerea Augustin, Hotca Mihai, Neagu Norel, Mc Cann Teodor Bogdan, Prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri în România, vol. I-II, Ed. Hamangiu, București, 2008
47.     Marin F., Finanțarea terorismului. Legături cu crima organizată, în RDP nr. 4/2010
48.     Florică M., Crima organizată și terorismul internațional, în RDP nr. 4/2009
49.     G. Sabău, V. Pușcașu, Grupul infracțional organizat în sfera traficului ilicit de droguri sau precursori, în C.D.P. nr. 3/2009
50.     Șerban D.A.,  Incriminarea actelor premergătoare consumului de droguri – mijloc indirect pentru interzicerea autolezării prin consumul de droguri. Analiză comparativă între consumul de droguri și consumul de alcool, în CDP nr. 4/2009
51.     T. Dima, A.G. Păun, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Dreptul nr. 2/2008
52.     E. Tanislav, E. Tanislav jr., Recidiva internațională în materie de droguri, în Dreptul nr. 4/2004
53.     M. Gorunescu, Ocrotirea mediului prin norme penale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
54.     D. Crețu, L. Herghelegiu, Infracțiuni la protecția mediului. Inconsecvențe legislative, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
55.     D. S. Cherteș, Unele aspecte privind protecția penală a dreptului la mediu sănătos, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
56.     E. Lupan, Dreptul la indemnizație al victimei poluării, în Dreptul nr. 9/2002
57.     E. Lupan, Cu privire la noțiunea juridică a prejudiciului ecologic, în Dreptul nr. 3/2003
58.     S. Corlățeanu, Nerespectarea regimului vamal în domeniul protecției mediului, în RDP nr. 2/2008
59.     N.D. Popa, Protecția mediului la nivel comunitar prin norme de drept penal, în RDP nr. 3/2008
60.     V. Dragoi, V. Urse, M.K. Guiu, Discutii in legatura cu legea cecului, in Dreptul nr. 1/1993
61.     D. Ciuncan, Falsificarea cecurilor. Incadrare juridica, in R.D.P. nr. 4/1995
62.     C. Sima, Calificarea juridica a fapteide a emite un cec asupra unei institutii de credit sau asupra unei persoane fara acoperire, in Pro Lege nr. 4/1997
63.    . Susman, Incadrarea juridica a faptei de emitere de cecuri fara acoperire. Competenta de cercetare penala, in Dreptul nr. 9/
64.      T. Teodosescu, Consecintele penale ale emiterii unui cec fara acoperire in totul sau in parte, in Dreptul nr. 10/1998
65.     V. Dabu, T.B. Enoiu, Inselaciune prin folosirea unui cec fara acoperire, in R.D.P. nr. 3/1999
66.     V. Papadopol, Inselaciunea prin cec. Unele consideratii, in R.D.P. nr. 3/1999
67.     C. Ghigheci, Emiterea de cecuri fara acoperire. Controverse, in R.D.P. nr. 4/2001
68.     C. Sima, Din nou despre infractiunile prevazute de legea asupra cecului nr. 59/1934, in Dreptul  nr. 4/2001
69.     D. Nica, T.C. Medeanu, Din nou despre actualitatea unor norme cu caracter sanctionator penal din Legea asupra cecului nr. 59/1934i, in Dreptul nr. 1/2002
70.     S. Corlateanu, Infractiuni privind folosirea cecurilor, in RDP nr. 3/2002
71.     A. Baranescu, Emiterea de cecuri fara acoperire, in RDP nr. 2/2003
72.     V. Dabu, A. Gusan, Cecul fara acoperire in cont. Garantie. Inselaciune. Infractiune prevazuta de Legea cecului, in Dreptul nr. 6/2004
73.     T.C. Medeanu, Legea cecului. Actualitate, in RDP nr. 4/2005
74.     T. Medeanu, Controverse privind infractiunile comise cu cecuri, in Dreptul nr. 7/2005
75.     R. Slavoiu,  Noi orientari jurisprudentiale in materia inselaciunii cu file cec, in Dreptul nr. 9/2007
76.     A.C. Rus, Discutii in legatura cu existenta infractiunii de inselaciune in cazul emiterii unui cec postdatat, in Dreptul nr. 5/20
77.     L. Neagu, Inselaciunea cu cecuri si bilete la ordin. Practica judiciara, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2011
78.     G. Fl. Popescu, Biletul la ordin, cecul si cambia, Jurisprudenta comerciala si penala, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2011


PROCEDURI SPECIALE I, Conf. univ. dr. Ion POIANĂ
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

 
DREPT PROCESUAL PENAL COMPARAT, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.


TACTICĂ CRIMINALISTICĂ, Lect.univ.dr. VASILE VIDRIGHIN
Teme pentru referat
1.      Planificarea urmăririi penale şi a judecăţii: noţiuni, principii, versiuni şi activităţi de planificare.
2.      Cercetarea la faţa locului: noţiune, importanţă, pregătire, desfăşurarea şi fixarea rezultatelor, reluarea şi repetarea acestei activităţi.
3.      Tactica efectuării reconstituirii
4.      Tactica efectuării perchezitiei
5.      Tactica prezentării pentru recunoastere
6.      Tactica efectuării retinerii si a arestării
7.      Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică: noţiuni generale, asemănări şi deosebiri, sistemul laboratoarelor care le efectuează. Pregătirea, dispunerea şi aprecierea concluziilor acestora.
8.      Tactica ascultării relatării libere
9.      Tactica ascultării repetate
10.  Tactica ascultării sistematice
11.  Tactica ascultării încrucisate
12.  Tactica ”complexului de vinovătie”
13.  Tactica folosirii probelor de vinovătie
14.  Tactica folosirii mijloacelor materiale de probă
15.  Tactica ascultării inculpatului despre activitatea celorlalti participanti la săvârsirea infractiunii
16.  Tactica verificării ”alibiului” si justificării ”timpului critic”
17.   Tactica efectuării confruntării
18.   Tactica ascultării inculpatilor recidivisti sau cu antecedente penale
19.   Tactica ascultării minorilor
20.   Tactica ascultării inculpatilor în cauzele care se solutionează conform procedurii de judecare a infractiunilor flagrante
21.  Tactica ascultării inculpatilor cu anumite deficiente (auz, văz, vorbire, de natură psihică, ci diferite handicapuri)
22.  Tactica ascultării inculpatilor care nu cunosc limba română
23.   Tactica ascultării inculpatilor cu pregătire juridică
24.   Tactica ascultării martorului
25.  Tactica ascultării părtii vătămate
26.  Tactica ascultării părtii civile
27.  Tactica ascultării părtii responsabile civilmente
28.  Tactica ascultarii inculpatului in cazul procedurii simplificate (judecata in cazul recunoasterii vinovatiei – art. 374 alin. 4 si art. 375 C.proc.pen.)

B I B L I O G R A F I E
1.        Aioaniţoaie Constantin, Bercheşan Vasile, Butoi Tudorel, Marcu Ilie, Pălănceanu Eugen, Pletea Constantin, Sandu Ioan-Eugen, Stancu Emilian, Tratat de tactică criminalistică, Editura "Carpaţi", 1992.
2.        Bădilă Mircea, Tactica ascultării inculpatului în instanţă, Editura Omnia, Braşov, 1998
3.        Bădilă Mircea, Vidrighin Vasile, Criminalistica, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2008
4.        Dragomirescu Virgil, Psihosociologia comportamentului deviat, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
5.        Mircea Ion, Criminalistica, Ediţia a II-a, Editura Fundaţiei "Chemarea", Iaşi, 1994.
6.        Mircea Ion, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
7.        Mircea Ion, Criminalistica, Editura Fundaţiei "Chemarea", Iaşi, 1992.
8.        Mircea Ion, Cu privire la verificarea criminalistică a alibiurilor învinuitului sau inculpatului, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, nr. 1/1986.
9.        Mircea Ion, Despre ascultarea repetată a persoanelor, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, nr. 1/1991.
10.     Mircea Ion, Despre tactica audierii primare a minorilor, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, 1975.
11.     Mircea Ion, Despre tactica audierii victimei, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, 1974.
         12.      Stancu Emilian, Tratat de criminalistică, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002 / Ediţia a IV revizuită şi adăugită, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2001
13.      Suciu Camil, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
14.      Jenică Drăgan, Ioan Oancea, Niculae Gheorghe, Îndrumar Practic Juridic în probleme de tehnică şi tactică criminalistică, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2004
15.      Ionescu Lucian şi Sandu Dumitru, Identificarea criminalistică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990 sau ediţii mai noi
        16.      Lazăr Cârjan, Tratat de criminalistică, Ed. Pinguin Book, Bucureşti, 2005
      17.      Ciopraga Aurel, Tratat de tactică criminalistică, Editura Junimea, Iaşi, 2001
      18.      Ciopraga Aurel şi I. Iacobuţă, Criminalistica, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1997
      19.      Revista Criminalistica
      20.      Revista de Drept penal
      21.      Jurisprudentă

 

TEHNICA CRIMINALISTICĂ-  Lect. univ.dr. VASILE VIDRIGHIN

 TEMA REFERAT
 1                   1.  Mijloacele tehnico-ştiinţifice criminalistice
Noţiunea şi clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. Reglementări procesuale privind aplicarea mijloacelor tehnice criminalistice în practica organelor de urmărire penală. Tehnica criminalistică de câmp. Componenţa truselor şi a laboratoarelor mobile criminalistice. Mijloacele tehnico-ştiinţifice folosite în efectuarea expertizelor criminalistice. Mijloacele de analiză spectrală. Izotopii radioactivi în activitatea de examinare criminalistică. Perspectiva utilizării mijloacelor electronooptice şi de tip laser în activitatea criminalistică de laborator.
        2. Fotografia judiciară
Fotografia judiciară: noţiunea şi sistemul. Importanţa aplicării fotografiei în activitatea de urmărire penală. Mijloacele fotografice cu care sunt dotate organele de cercetare şi anchetă penală. Caracteristicile de bază ale materialelor fotosensibile. Aparatura fotografică digitală şi posibilităţile aplicării ei în activitatea de urmărire penală. Metodele fotografiei judiciare operative. Procedeele de realizare a fotografiei panoramice şi signalitice.
Fotografia locului faptei. Avantajele pe care le oferă aplicarea fotografiei ca mijloc de fixare a împrejurărilor în care a avut loc o faptă penală şi a urmărilor acesteia. Procedeele de fotografiere a locului faptei şi a cadavrului. Fotografierea obiectelor apreciate ca fiind principale la locul faptei. Fotografia de detaliu (a detaliilor) de la faţa locului.
Fotografia ca mijloc de fixare a unor secvenţe şi a rezultatelor obţinute în urma percheziţiei, prezentării spre recunoaştere, a activităţilor experimentale şi de reconstituire desfăşurate în cadrul cercetării faptelor penale.
Fotografia judiciară de examinare: noţiunea şi sarcinile acesteia. Metodele fotografiei judiciare de examinare. Procedeele de majorare fotografică a contrastului. Metoda de separare fotografică a culorilor. Relevarea caracteristicilor invizibile ale obiectelor - probe materiale prin fotografierea lor în radiaţii invizibile. Microfotografia în activitatea de examinare criminalistică de laborator.
Perspectiva aplicării în activitatea criminalistică a holografiei. Aplicarea în activitatea de urmărire penală a înregistrării videomagnetice.
       3. Traseologia criminalistică
Noţiunea şi sarcinile traseologiei criminalistice – ştiinţa despre cercetarea urmelor materiale ale infracţiunii. Clasificarea urmelor materiale ale infracţiunii. Reguli generale privind descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor infracţiunii.
Urmele de mâini: noţiunea şi clasificarea lor. Însemnătatea criminalistică a urmelor de mâini.
Crestele şi desenele papilare. Proprietăţile şi clasificarea desenelor papilare. Alte elemente caracteristice ale reliefului suprafeţei palmare folosite la identificarea persoanei după urmele de mâini.
Descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor de mâini. Relevarea urmelor invizibile de mâini. Interpretarea la faţa locului a urmelor de mâini.
Expertiza dactiloscopică: noţiunea, sarcinile, pregătirea. Tehnica amprentării persoanelor şi a cadavrelor.
Urmele de picioare: noţiunea, clasificarea, importanţa criminalistică. Cărarea urmelor şi elementele ei caracteristice. Procedeele şi mijloacele de fixare şi ridicare a urmelor de picioare.
urmele create de alte părţi ale corpului uman (de dinţi, de buze, de unghii). Urmele create de obiecte vestimentare: noţiunea, clasificarea, importanţa lor criminalistică. Urmele de materie biologică umană, descoperirea, fixarea şi ridicarea lor.
Urmele instrumentelor de spargere: noţiunea, mecanismul de formare, importanţa criminalistică. Clasificarea urmelor instrumentelor de spargere; descoperirea, fixarea şi ridicarea lor. Urmele sub formă de resturi de materie formate cu ocazia aplicării instrumentelor de spargere. Cercetarea criminalistică a urmelor materie.
Urmele mijloacelor de transport. Clasificarea urmelor mijloacelor de transport şi importanţa lor la descoperirea infracţiunilor. Cercetarea urmelor mijloacelor de transport la faţa locului. Expertiza traseologică: noţiunea, sarcinile, pregătirea.
         4. Balistica judiciară
Noţiunea, obiectul şi sarcinile balisticii judiciare. Armele de foc, noţiunea, criterii de clasificare. Muniţia ca obiect de studiu criminalistic. Clasificarea muniţiilor. Urmele împuşcăturii: noţiunea, clasificarea, importanţa criminalistică.
Descoperirea, fixarea şi ridicarea de la faţa locului a armelor de foc, a muniţiilor şi a urmelor împuşcăturii. Interpretarea la faţa locului a armelor, a muniţiilor şi a urmelor împuşcăturii. Determinarea direcţiei, distanţei şi a locului de unde s-a tras din arma de foc.
Expertiza criminalistică a armelor de foc, a muniţiei şi a urmelor împuşcăturii. Sarcinile specifice ale expertizei criminalistice a armelor atipice (rudimentare, modificate, construite în mod improvizat).
Cercetarea criminalistică a explozivelor. Urmele create prin aplicarea explozivelor la săvârşirea infracţiunilor de omor. Interpretarea la faţa locului a urmelor explozivelor. Posibilităţile actuale ale expertizei explozivelor.
Armele albe constituind obiecte de studiu criminalistic. Criterii de clasificare a armelor albe. Expertizarea armelor albe.
           5. Identificarea persoanelor după semnalmente (Metoda portretului vorbit)
Premisele ştiinţifice ale identificării persoanelor după semnalmente. Noţiunea şi clasificarea semnalmentelor. Caracteristica semnalmentelor anatomice.
Rolul caracteristicilor particulare la identificarea persoanelor şi a cadavrelor. Principiile de bază privind descrierea după semnalmente.
Domeniile de aplicare a metodei “portretului vorbit”. Aplicarea metodei “portretului vorbit” la modelarea persoanelor aflate în căutare: formele de modelare. Portretul robot computerizat – variantă a fotorobotului. Aplicarea portretului vorbit în cadrul expertizei fotoportretului şi modelării după craniu a fizionomiei cadavrelor necunoscute (metoda Gherasimov).
         6 . Cercetarea criminalistică a documentelor
Noţiunea şi importanţa documentelor – mijloace de probă. Clasificarea documentelor mijloace de probă. Cercetarea prealabilă a documentelor – probe materiale. Regulile generale privind manipularea şi conservarea documentelor – probe materiale.
Expertiza tehnică a documentelor suspecte de fals. Examinarea actelor suspecte de fals prin înlăturare, adăugire sau refacere de text. Caracteristicile falsului prin înlăturare, adăugire sau refacere de text.
Examinarea criminalistică a actelor suspecte de fals prin contrafacerea rechizitelor. Contrafacerea semnăturilor. Caracteristicile contrafacerii impresiunilor de ştampile. Contrafacerea documentelor prin substituirea fotografiilor. Posibilităţile oferite de expertiza criminalistică a hârtiei (suportul documentar) şi a materialelor de scris.
Sarcinile examinării criminalistice a textelor dactilografiate şi a materialelor poligrafice.
       7. Identificarea persoanelor după scris
Scrisul ca obiect de studiu criminalistic. Premisele ştiinţifice ale examinării criminalistice a scrisului. Deghizarea scrisului. Caracteristicile de identificare după scris: noţiunea şi clasificarea lor. Reguli metodice privind examinarea criminalistică a scrisului în vederea identificării scriptorului. Pregătirea expertizei scrisului. Felurile modelelor de comparaţie şi cerinţele ce trebuie respectate cu prilejul selectării acestora de către organul care dispune efectuarea expertizei.
Examinarea criminalistică a actelor scrise în vederea determinării autorului conţinutului spiritual după caracteristicile limbajului scris. Stabilirea altor împrejurări, privind întocmirea unui înscris după caracteristicile de limbaj.
Bibliografie
1.       Mircea Ion -  Criminalistica , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
2.       Stancu Emilian – Tratat de criminalistică , Ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002; Editia a IV, Ed. Universul juridic, București, 2008; Editia a V, Ed. Universul juridic, București, 2010
3.  Suciu Camil – Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
4. Bercheșan Vasile – Metodologia investigării infracţiunilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998
5. Ministerul de Interne, Tratat de metodică criminalistică, Vol I, Editura Carpati , 1994, Craiova, Constantin Aionitoaie, Vasile Berchesan, Ion N. Dumitrascu, Constantin Pletea, Ion-Eugen Sandu, T. Butoi
6. Olteanu Gabriel, Iacob Adrian, Gorunescu Mirela ș.a., Metodologie criminalistică, Academia de Poliție Al. I. Cuza, Ed. AIT Laboratories S.R.L., 2008
7. Nicolae Văduva, Criminalistica, Tratat de tactic și metodică, Editura Era, București, 2010
8. Lazăr Cârjan, Criminalistica – Tratat, Ed. Pinguin Book, 2005
9. N. Zamfirescu, Investigarea științifică a infracțiunilor de omor rămase cu autori necunoscuți, Ed. Național, București, 2000
10. Nelu Viorel Cătună, Metodica cercetării infracțiunii de viol, Ed. C.H. Beck, București, 2007
11. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistica,  Ed. C.H. Beck, București, 2008
12.  Văduva Nicolae, Criminalistica – Curs universitar de tactică și metodică, ediția a II-a, Editura Universitaria, Craiova, 2006
13. Ionescu Lucian, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistică, editia a II-a , Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2011
14. Ş. Popa, N. Stoian, Ş. Neicu, Fotografia judiciară, Bucureşti, 1992
15. I. Anghelescu, Folosirea fonogramei şi vidiogramei magnetice în procesul penal, în Revista Română de Drept, Nr.1, Bucureşti, 1970
16. Juliu Pagoni, Fotografia: de la teorie la practică, Bucureşti, 1987.
17.  Vochescu Ion, Criminalistica, vol. I, Editura Academica, București,2000
18.  Tanislav Eliodor, Stoian Dana, Identificarea biocriminalistică pe baza profilului genetic, Editura Semne, Bucuresti, 2003
19. Păsescu Gheorghe, Constantin Ion, Secretele amprentelor papilare, Editura      
     Național, București, 1996
20.  Drăghici Constantin, Lupu Mircea, Tehnica criminalistică, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Fundația Culturală Libra,  București, 2004
21. Drăghici Constantin, Iacob Adrian, Iftimie Ciprian, Metode și tehnici moderne de cercetare și
   identificare criminalistică – Tratat, Editura Lumina Lex, București, 2004
22. Doltu Ioan, Roman Florin, Criminalistica, Editura Fundației ”Apetrei Șaguna”, Constanța, 2003
23.  Vasile Bercheșan, Cătălin Toader, Fotografia judiciară clasică, fotografia digitală, identificarea
  persoanei după semnalmente, Editura Sitech, Craiova, 2008
24.  Ilie Botoș, Criminalistică, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2002
25.   Aurel Ciopraga, Ioan Iacobuță, Criminalistică, Editura Junimea, Iași, 2001
26.  Iacobuță Ioan, Apetrei Giorgică A., Criminalistică, Casa de Editură Venus, Iași, 2008
27.   I. Constantin, M. Rădulescu, Dactiloscopia, Bucureşti, 1975.
28.    Colectiv de autori, Tratat practic de criminalistică, vol.I-II, Bucureşti, 1976, 1978.
29.  V. Măcelaru, Balistica judiciară, Bucureşti, 1972.
30.  Revista Criminalistica
31.  Revista de Drept penal, Revista Dreptul
32.  Jurisprudență