TEME REFERATE SEM I, an univ. 2014-2015, specializarea M.P.L. II


NEGOCIEREA ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ  -Conf.univ.dr. NICOLAIE GH. ŞUTEU
TEME  REFERAT
1. NEGOCIEREA –MANAGEMENTUL CONFLICTULUI  IVIT ÎN CADRUL INSTITUȚIE.
2.STRATEGII DE REZOLVARE A CONFLICTELOR


POLIȚIA LOCALĂ ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE
 – Lect.univ.dr. ANA MOCANU-SUCIU
TEME REFERAT –
1.       NOTIUNEA DE POLITIE. ISTORIC SI DREPT COMPARAT
2.       ROLUL  POLITIEI IN CADRUL AUTORITĂŢILOR DE CONTROL
3.       ATRIBUTIILE POLITIEI LOCALE
4.       STATUTUL POLITISTULUI LOCAL
5.       ROLUL POLITIEI LOCALE IN CADRUL PROCEDURII DE CERCETARE PENALĂ
6.       DREPTURILE POLITISTULUI LOCAL
7.       OBLIGATIILE POLITISTULUI LOCAL
8.       ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA POLITIEI LOCALE
9.       RAPORTURILE POLITIEI LOCALE CU STRUCTURILE POLITIENEŞTI NAŢIONALE
10.   ATRIBUŢIILE POLIŢIEI LOCALE ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI RUTIERE
11.   ATRIBUŢIILE POLIŢIEI LOCALE ÎN DOMENIUL DISCIPLINEI IN CONSTRUCŢII
12.   ATRIBUŢIILE POLIŢIEI LOCALE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI
13.   ATRIBUŢIILE POLIŢIEI LOCALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI

RELAŢII PUBLICE, FILOSOFIE, ŞI COMUNICARE ÎN U.E.
 – Conf.univ.dr. Carmen POPA
TEME REFERAT
1. Comunicarea, principala metodă de realizare a relațiilor publice.
2. Despre comunicare și importanța ei.
3. Tipuri de comunicare.
4. Limbaj și comunicare.
5. Comunicarea verbală.
6. Comunicarea non verbală. Limbajul gestului.
7. Comunicarea element esențial al societății.
8. Obstacole în calea comunicării.
9. Comunicarea de masă.
10. Comunicarea interpersonală.
11. Regulile și trăsăturile conversației.
12. Comunicarea de grup.
13. Procese și disfuncții de comunicare de grup.
14. Comunicarea în organizații.
15. Comunicarea și conducerea.
16. Comunicarea managerială.
17. Comunicarea în instituțiile publice.
18. Fenomene  ale comunicării de masă.
19. Mijloacele de comunicare electronică.
20. Comunicarea în situații de criză.
21. Comunicarea în prevenirea, reducerea și rezolvarea conflictelor.
22. Comunicare și manipulare.
23. Comunicare în public, cu publicul și pentru public.
24. Tehnici de susținere a unui discurs în public.
25. Locuri publice organizaționale.
26. Relațiile publice și mass-media.
27. Tehnici de relații publice.
28. Noi tendințe în relațiile publice.
29. Negocierea.
30. Importanța comunicării în sfera relațiilor publice.
BIBLIOGRAFIE
1.       Relații publice. Principii și strategii – Cristina Coman, Ed. Polirom,București, 2001
2.       Fundamentele comunicării – Mihai Dinu, Ed. All, București, 2004
3.       Comunicarea non verbală în spațiul public –Septimiu Chelcea, Ed. Tritonic, București, 2005
4.       Relații publice și comunicare – Stancu Șerb, Ed. Teora, București, 2001
5.       Introducere în sistemul mass-media – Mihai Coman, Ed. Polirom,București, 2004
6.       Relații publice și publicitate – Flaviu Călin Rusu, Ed. Institutul European, Iași, 2001
7.       Tehnici de comunicare – Evelina Graur, Ed. Mediamira, Cluj Napoca, 2001
8.       Comunicarea și negocierea în afaceri – Ștefan Prutianu, Ed. Polirom, Iași, 1998
9.       Tratat privind teoria și practica negocierilor – Dumitru Mazilu, Ed. Lumina Lex, București, 2002

 
STATUTUL POLITISTULUI LOCAL UN ROMANIA ȘI STATELE UE,
Lect.univ.dr. ANA MOCANU-SUCIU
TEME REFERATE
1.       ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA POLITIEI LOCALE
2.       CALITATEA POLITISTULUI LOCAL DE AGENT CONSTATATOR ÎN DOMENIUL CONTRAVENȚIILOR
3.       ATRIBUȚII ALE POLITISTULUI LOCAL ÎN DOMENIUL CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE
4.       ATRIBUȚII ALE POLITISTULUI LOCAL ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
5.       ATRIBUȚII ALE POLIȚISTULUI LOCAL ÎN DOMENIUL  PROTECȚIEI MEDIULUI
6.       ATRIBUȚII ALE POLIȚISTULUI LOCAL ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE
7.       STATUTUL POLIȚISTULUI LOCAL ÎN COMPARAȚIE CU STATUTUL FUNCȚIONARULUI PUBLIC
8.       DESCENTRALIZAREA ACTIVITĂȚII DE POLIȚIE- PREMISĂ A INSTITUȚIEI POLIȚIEI LOCALE
9.       RAPORTURILE POLIȚIEI LOCALE CU POLIȚIA NAȚIONALĂ, JANDARMERIA, PREFECTUL, PRIMARUL, CONSILIUL LOCAL ȘI CELELALTE AUTORITĂȚI PUBLICE
10.   RASPUNDEREA DISCIPLINARĂ A POLIȚISTULUI LOCAL
11.   DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE POLIȚISTULUI LOCAL
BIBLIOGRAFIE
LEGEA 155/2010 PRIVIND POLIȚIA LOCALĂ
LEGEA 218/2002 PRIVIND POLIȚIA ROMÂNĂ
LEGEA 360/2002 PRIVIND STATUTUL POLIȚISTULUI
LEGEA 188/1999 PRIVIND STATUTUL FUNCȚIONARULUI PUBLIC
Revista Prolex
Ana Mocanu-Suciu-Deontologia funcției publice
Iordan Nicola-Drept administrativ
Petre Miculescu-Statul de drept
Corneliu Bârsan- Convenția Europeană a Drepturilor Omului
Verginia Ve3dinaș, Constanța Călinoiu- Statutul funcționarilor publici comunitari
NOTĂ: referatele vor cuprinde referiri la statute ale politistilor locali din alte tări ori la statutul functionarilor comunitari.
Referatele vor avea intre 5 si 10 pagini, cu note de subsol care să indice sursa bibliografică  si bibliografie la sfarșitul referatului

PRACTICĂ PROFESIONALĂ – Conf.univ.dr. NICOLAIE GH. ŞUTEU
TEMĂ REFERAT OBLIGATORIE
MODALITĂȚI DE ASIGURARE  A MĂSURILOR DE ORDINE ÎN CAZUL DESTABILIZĂRILOR SOCIALE LA NIVELUL UNOR LOCALITĂȚI URBANE.


PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – Opțional, 
Lect.univ.dr. C. NICOLESCU
TEME REFERAT: la alegere, să se încadreze în disciplină.

POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ –opțional
Lect.univ.dr. C. NICOLESCU
TEME REFERAT: la alegere, să se încadreze în disciplină.

 GLOBALIZAREA ȘI FENOMENUL CORUPȚIEI -opțional
– Lect.univ.dr. C. NICOLESCU
TEME REFERAT: la alegere, să se încadreze în disciplină.