REPROGRAMARE CONF. UNIV. DR. DAIANA VESMAȘ!!!!!

Convocarea din 18.12.2015,orele 16,00-20,00 APE I, conf.univ.dr. DAIANA VESMAȘ, se reprogramează în 15.01.2016,orele 16,00-20,00.
Convocările  din 19.12.2015,orele 10,00-14,00 și 14,00-18,00  D.E., conf.univ.dr. DAIANA VESMAȘ, se reprogramează în 16.01.2016, la aceleași ore.

DISERTAȚIE 20 FEBRUARIE 2016!!!!

Pentru masteranzii absolvenți din promoțiile anterioare care nu au susținut disertația cu promoția lor, pot susține lucrarea de disertație în 20 februarie 2016.

Pentru aceasta până în 12.02.2016, au obligația de a depune la secretariat următoarele:
- dosarul de înscriere ( copie legalizată certificat naștere, căsătorie dacă este cazul, copie legalizată diploma de licență, bacalaureat, 2 fotografii de mărimea 3/4, dacă nu sunt existente la dosarul de înscriere;
- cerere cu tema lucrării de disertație aprobată de prof. coordinator;
- nota de lichidare ( care se ridică anterior de la secretariat);
- lucrarea în formă finală.

REPROGRAMARE SPECIALIZAREA D.J.P. !!!!!!

Convocările lect.univ.dr. Claudiu BĂRA, din data de 11.12.2015, se reprogramează pentru data de 18.12.2015, la aceleași ore!!!

REPROGRAMARE pentru specializarea A.P.E. , anul II !!!!!!!!

Convocarea la disciplina INSTITUȚII JUDICIARE COMPARATE, prof.univ.dr. IOAN LEȘ, a fost reprogramată pentru data de 11.12.2015 , orele 16,00-20,00.

REPROGAMARE CONVOCARI - conf. univ. dr. ADRIAN CIRCA !!!!!


Cea de a doua convocare ( din 12.12.2015 ) a d-lui conf. univ. dr. Adrian Circa de la toate specializările unde are cursuri se reprogramează pentru data de 9.01.2016, la aceleași ore!!

PROGRAMARILE din 14.11.2015 pentru D.J.P. si I.D.P.R.!!!!

Programarile stabilite pentru sâmbătă 14.11.2015 de Conf. univ.dr. Cornelia MUNTEANU și Prof.univ.dr. Ovidiu UNGUREANU s-au anulat din motive de sănătate. Acestea se reprogramează pentru 17.01.2016 , la aceleași ore.
Programarile  din 16.01.2016 ale acestor prof., la aceste materii, rămân valabile!!!

ANUNT PENTRU MASTERANZII CARE BENEFICIAZA DE BURSA!!!

Masteranzii care se regasesc pe lista de burse au obligatia de a depune la secretariat extrasul de cont  personal  ( sau pot scana extrasul de cont personal si-l pot trimite pe adresa miha_lunca@yahoo.com) pana la data de 20.11.2015.
Bancile agreate de Facultate sunt B.R.D. sau Raiffeisen Bank.

lista burse sem. I

Afisat azi, 3.11.2015, ora 13.
Termen contestatii - 48 ore.

ANUNȚ IMPORTANT!!

Masteranzii de la toate specializările, anul I-II, care ocupă locuri bugetate au obligația, de a veni la secretariat să încheie contractul de finanțare până la data de 20.11.2015, de luni până vineri , între orele 9-15.

ANUNT IMPORTANT!!!

Masteranzii de la specializarile A.P.E. , anul I, D.E. - prezenta obligatorie la convocarile  Prof. univ. dr. Manuel Gutan si  Prof. univ. dr. Bianca Gutan!!( celor care nu participa la convocare nu li se va accepta spre corectare referatul!!)

PERIOADA DEPUNERE DOSARE BURSA SOCIALA !!


BURSE SOCIALE

(Regulamentul se gaseste postat pe site-ul ULB Sibiu)

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

1.    Cerere de acordare a bursei sociale

2.    Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:

-         copie certificat naştere solicitant;

-         copie certificat naştere (fraţi, surori);

-         copie acte de indentitate (părinţi);

-         copie certificat de căsătorie (părinţi);

-         copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);

-         copie certificat de deces (dacă este cazul);

-         copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).

3.    Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni IUNIE, IULIE ,AUGUST, ), după caz:

-         adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă  ;

-         cupoane de pensie;

-         cupoane ajutor social;

-         cupoane pensie alimentară;

-         adeverinţe eliberate de organele financiare - teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;

-         declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).

-         adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.

 

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATELE DE SPECIALIZARE PÂNĂ LA DATA DE 23.10.2015 ORA 15.00

cursuri Master

Cursurile pentru anul univ. 2015/2016, semestrul I vor fi afisate pe blog dupa 15 octombrie 2015.

glisari anul II APE


Mastranzii care au fost in anul universitar 2014/2015 pe loc cu taxa si au glisat pe loc bugetat in anul univ. 2015/2016 au obligatia sa aduca diploma de bacalaureat  IN ORIGINAL la secretariat Master, pana in data de 5 octombrie 2015, ora 15.

Masteranzii care ocupa loc cu taxa au obligatia sa achite la Rectoratul Universitatii L. Blaga, B-dul Victoriei, nr. 8-10, suma de 1040 Ron si sa incheie contract de scolarizare la secretariat Master, pana in data de 16 octombrie 2015.Taxa scolarizare pe an univ. 2015/2016 este de 2600 RON.

ANUNT PENTRU MASTERANZII INSCRISI IN SESIUNEA IULIE 2015!!

Dacă între persoanele înscrise la MASTER în sesiunea iulie 2015 sunt personae cu dezabilități (pot face dovada cu documente medicale) și doresc să facă parte dintr-un proiect alocat persoanelor cu dezabilități, acestea pot  lua legatura cu d-na Corina Marin, de la Rectorat, departamentul Relații international pe adresa de mail corina.marin@ulbsibiu.ro.

ANUNT IMPORTANT!!!

Începând de azi, 21 iulie 2015, se eliberează ADEVERINȚELE DE ABSOLVIRE pentru masteranzii promoției 2015.
Program de eliberare Luni- Vineri - 9,00-13,00, până în data de 30 iulie 2015.

11 IULIE 2015 – SUSȚINERE DISERTAȚIE


Începănd cu ora  9.00, masteranzii vor intra fiecare pe comisia aferentă specializării lui.

1.Instituţii de drept privat român

Preşedinte : Prof.univ. dr. Călina JUGASTRU

Membri:     Conf.univ. dr. Eugenia FLORESCU

                                 Conf. univ. dr. Cornelia MUNTEANU

                                 Conf. univ. dr. Adrian CIRCA

                                 Conf. univ. dr. Codruța HAGEANU

Secretar:   Lect. univ. dr. Viorica DUMITRACHE

 

2.Drept judiciar privat

Preşedinte : Conf. univ. dr. Sebastian SPINEI

Membri:      Conf. univ. dr. Marioara ȚICHINDELEAN

                                   Lect. univ. dr. Corina PETICĂ ROMAN

Secretar:   Lect. univ. dr. Ana Mocanu SUCIU


3.Ştiinţe penale

Preşedinte : Prof. univ. dr. Constantin BUTIUC

                  Membri :   Prof. univ. dr. Marcel RUSU

                   Conf. univ. dr. Ion POIANĂ

                   Lector univ. dr. Marius MAZILU

                                   Lector univ. dr. Vasile VIDRIGHIN

                Secretar:   Asist. univ. drd. Laurențiu ȘONERIU     
 

4.Drept european

Preşedinte : Prof.univ.dr. Radu Gheorghe GEAMĂNU

Membri:      Conf.univ. dr. Daiana VESMAŞ

                  Conf.univ. dr. Cristina ONEȚ 

                                   Conf.univ. dr. Laura CRĂCIUNEAN

Secretar:    Asist. univ. dr. Horaţiu RUSU

 
5.Administraţie publică europeană

Preşedinte : Conf.univ. dr. Daiana VESMAŞ

Membri:     Conf.univ. dr. Carmen POPA

                                 Lector univ. dr. Monica GHEORGHE

Secretar:    Asist. univ. dr. Alexandra RUSU
                               

6. Managementul poliţiei locale

Preşedinte : Conf. univ. dr. Nicolaie ŞUTEU

Membri:    Conf. univ. dr. Daiana VESMAȘ

                                 Lector univ. dr. Cătălin NICOLESCU

                Secretar:   Asist. univ. dr. Andreea DRAGOMIR

 

 

ANUNȚ PT. MASTERANZII DE LA ȘTIINȚE PENALE!!!!!!


*La disciplina INSTITUȚII DE DREPT PENAL APROFUNDAT I- prof. univ. dr. C-tin BUTIUC, următorii masteranzi au de refăcut referatul ( respectând tema dată!!) până la data de 26.06.2015, ora 9,00

 1. NISTOR ADELA MARIA– 3 (trei)
 2.  TODEA DANIELA VERONICA– 2 (doi).

*La disciplina INSTITUȚII DE DREPT PENAL APROFUNDAT II- prof. univ. dr. C-tin BUTIUC, următorii masteranzi au de refăcut referatul ( respectând tema dată!!) până la data de 26.06.2015, ora 9,00

 1. CEAUȘU MARIA – 3 (trei)
 2. GABOR ANA DORINA – 2 (doi)
 3. PETRUȚ ANDREEA IOANA– 3 (trei)
 4. TĂVALĂ VASILE IULIAN– 3 (trei)

teme referat SP


Instituţii de drept penal general aprofundat II, Prof.univ.dr. C.BUTIUC

Temă referat  obligatorie –REGLEMENTAREA REGIMULUI SANCȚIONATOR PENAL PENTRU MINORI ÎN PERIOADA 1936 – 2014.

 

INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE II, Lect.univ.dr. Vasile VIDRIGHIN

  Tema 1.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționare faptelor de corupție.

  Tema 2.  Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Tema 3.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 46/2008 (Codul silvic). (art. 106,  art. 108, art. 109, art. 110, art. 114)

 Tema 4.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic. (art. 42, art. 43, art. 44)

 Tema 5.  Infracţiuni prevăzute în O.G. nr. 29/1997 (Codul aerian civil). (art. 98, art. 99, art. 101, art. 102, art. 103, art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, art. 110)

 Tema 6.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 191/2003 privind regimul transportului naval. (art. 2 - art. 30)

Tema 7.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.           (art. 29)

 Tema 8.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. (art. 80 - art. 88)

Bibliografie selectiva:

 1. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 2. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002
 3. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
 4. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006
 5. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011 sau ediția a 5-a, 2012, editia a 6-a, 2014
 6. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni  prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010     

7.      I. Lascu, L.C. Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracțiunile de corupție, în Dreptul  nr. 10/2000

8.      H. Diaconescu, Modificări aduse structurii și conținutului infracțiunilor de luare și dare de mită, primire de foloase necuvenite și trafic de influență prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 4/2001

9.      D. Ciuncan, Competența procurorului specializat în combaterea corupției, în Dreptul nr. 10/2001

10.  V. Pătulea, Implicații ale reglementării, prin Legea nr. 78/2000, a competenței procurorilor specializați în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 11/2001

11.  I. Dumitru, Consecințele juridice ale nerespectării Legii nr. 78/2000 referitoare la competența materială a secției de combatere a corupției și criminalității organizate, precum și a serviciilor și birourilor de combatere a corupției și criminalității organizate, în Dreptul nr. 1/2002

12.  Al. Paicu, Măsura confiscării prevăzută de art. 19 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul  nr. 7/2002

13.  D. Ciuncan, V. Pătulea, Efectele nedeclarării donațiilor în lumina Legii nr. 78/2000, în Dreptul nr. 10/2002

14.  T. Medeanu, I. Băcian, Infracțiunile de corupție. Competență, în R.D.P. nr. 2/2003

15.  Al. Țuculeanu, Cu privire la competența procurorilor Parchetului Național Anticorupție de efectuare a urmăririi penale și de supraveghere a actelor de cercetare penală, în Dreptul nr. 2/2003

16.  Al. Boroi, N. Neagu, Armonizarea legislației penale române cu legislația europeană în materie de corupție, în Dreptul nr. 4/2003

17.  N. Neagu, N. B. Buzăianu, Considerații referitoare la confiscarea specială în cazul infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 9/2004

18.  C. Tănăsescu, D. Ispas, Opinie privind reglementarea diferențiată a modalităților de restituire și de confiscare a valorilor care au făcut obiectul unei infracțiuni de corupție, în Dreptul nr. 6/2006

19.  S. Corlățeanu, Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților Europene, în Dreptul  nr. 12/2006

20.  P. Buneci, Ocrotirea prin mijloace penale și procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene, Ed. pro Universitaria, București, 2008

21.  C. Dumitrescu, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în R.D.P. nr. 1/2008

22.  N. Neagu, Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor, în R.D.P. nr. 3/2008

23.  O. Dobleagă, M.M. Baciu, B. Karoly, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene (I), în R.D.P. nr. 4/2008

24.  R. Glodeanu, Luarea și darea de mită, Ed. Hamangiu, București, 2009

25.  D. Ciuncan, S. Corlățeanu, Infracțiuni de corupție și infracțiuni privind piața de capital, Ed. Universul Juridic, București, 2009

26.  D. Ciuncan, Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Ed. Universul Juridic, București, 2009

27.  M. Murea, Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite  infracţiuni de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009

28.  V. Dobrinoiu, n. Neagu, M.A. Hotca, M. Murea, C. Căşuneanu, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009

29.  Gh. Biolan, Cauze de nepedepsire la infracţiunea de dare de mită şi la infracţiunile de corupţie prevăzute de Legea nr. 78/2000, în Dreptul nr. 4/2009

30.  I. Lascu, Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată, în dreptul nr. 8/2009

31.  I. Gârbuleţ, Infracţiuni de corupţie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

32.  C.Fl. Uşvat, Infracţiunile de corupţie în contextul reglementărilor europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

33.  Fl. G. Bucur, Ocrotirea penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene, în R.D.P. nr. 1/2010

34.  Olimpiu Sabău Pop, Corupţia şi combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011

35.  Al. Boroi, I. Rusu, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 2/2006

36.  Gh. Neacşu,  Câteva probleme ridicate de aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 3/2006

37.  V. Dabu, Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005, în Dreptul nr. 4/2006

38.  G. Potrivitu, Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006

39.  I. Crişan, M. Truşcă, Cauzele de nepedepsire şi de reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006

40.  M. Vasile, Consecinţele negative ale evaziunii fiscale asupra patrimoniului societăţii comerciale, în Dreptul nr. 8/2007

41.  A. Petre,  Consideraţii privind unele infracţiuni de evaziune fiscală „propriu-zisă”, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2008

42.  Fl. Teişanu, Reflecţii asupra incidenţei prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, în Dreptul nr. 1/2009

43.  H. Sasu, Aplicarea jurisprudenţială a art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, în Caiete de Drept Penal nr. 3/2009

44.  S. Corlăţeanu, V.R. Stănescu, Ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile, în R.D.P. nr. 1/2010

45.  M. V. Tudoran, Evaziunea fiscală în raport cu jurisprudenţa CEDO , în R.D.P. nr. 2/2010

46.   I. Avram, Infracţiuni de evaziune fiscală săvârşite prin reţinerea şi nevărsarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în Dreptul nr. 11/2010

47.  Ştefan Popa, Adrian Cucu, Economia subterană şi spălarea banilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000

48.  O. Ţinca, Valentin Mirişan, Infracţiuni referitoare la relaţiile de muncă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2001;

49.  N. Cristuş, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010

50.  Costică Voicu, Spălarea banilor murdari, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1999;

51.  C. Bogdan, Spălarea banilor. Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

52.  Gh. Mocuţa, Consideraţii asupra proiectului de lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Revista Dreptul nr.l 1/1998.

 1. I. Măgureanu, Ocrotirea domeniului silvic. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 2. A. Enciu, Protecția fondului forestier, în Revista de Drept Penal nr. 3/2005
 3. D.C. Turcin, C. Ciurel, C.P. Radu, Gh. Voinea, Noi aspecte referitoare la infracțiunile silvice, în Dreptul nr. 11/2008
 4. M. V. Tudoran, Examen critic al art. 120 din Codul silvic, în Dreptul nr. 3/2009
 5. N. Conea, Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului, în Dreptul nr. 8/1997
 6. R. Lupașcu, Unele probleme în legătură cu infracțiunile prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului, în Dreptul nr. 1/1998
 7. A. Ungureanu, Protecția penală a fondului cinegetic, în Revista de Drept Penal nr. 4/1998
 8. V. Nicolcescu, Infracțiunea de braconaj, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 9. V. Nicolcescu, A. M. Nicolcescu, Aspecte teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de braconaj, în Dreptul  nr. 12/2008
 10. A. Munteanu, Abordajul maritim şi fluvial în lumina reglementărilor privind navigaţia civilă, în R.R.D. nr. 6/1975
 11. R. Petrescu, Cu privire la reglementarea abordajului, în R.R.D. nr. 4/1980
 12. O. Manolache, Elemente teoretice şi practice în configuraţia instituţiei juridice a abordajului în dreptul maritime, în Dreptul nr.2-3/1990
 13. S. Gîfei, Observaţii critice asupra infracţiunilor specific sistemului transporturilor navale, în Dreptul nr. 6/2008
 14. I. Pitulescu, Consideraţii referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, în Dreptul nr. 8/2002
 15. C. Adochiţei, I. Adochiţei, Spălarea banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003
 16. I. Lascu, Spălarea banilor. Actualitate. Realitatea social şi incriminare, în Dreptul nr. 6/2003
 17. V. Dabu, R. Borza, Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte normative în materie (I) şi (II), în Revista de Drept Penal nr. 4/2007 şi R.D.P. nr. 2/2008
 18. Gh. Dobrican, Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi, executorii judecătoreşti şi notarii publici în raport cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în Dreptul nr. 5/2005
 19. D. Ciuncan, A. Niculiţă, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2006
 20. M. K. Guiu, Spălarea banilor, în Dreptul nr. 3/2006
 21. C. Bogdan, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2007
 22. P. Munteanu, Câteva elemente de distincţie între spălarea de bani, tăinuire şi favorizare, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
 23. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunea de tăinuire, în Revista de Drept Penal nr. 4/2009
 24. C. Bogdan, Infracţiunea  de spălare a banilor. Infracţiuni conexe, în Revista de Drept Penal nr. 4/2010
 25. S. Tănase, Aspecte introductive de ordin legal şi instituţional referitoare la spălarea banilor în România, în Dreptul nr. 9/2010
 26. E. Tanislav, El. Tanislav, Infracțiuni privind protejarea patrimoniului cultural național mobil stabilite prin Legea nr. 182/2000, în Dreptul nr. 5/2001
 27. A. Lazăr, Consecinţele pe planul dreptului penal ale discuţiei referitoare la natura juridică a bunurilor arheologice mobile care provin dintr-un sit clasat ca fiind monument istoric, în Dreptul  nr. 8/2006
 28. A. Lazăr, Criminalitatea contra patrimoniului cultural național, în Dreptul nr. 7/2007

81. A. Lazăr, Investigarea infracțiunilor la regimul de protecție a Patrimoniului Cultural Național, în Dreptul nr. 2/2009

 

PROCEDURI SPECIALE  II, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ

Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

Drept execuțional penal, Prof.univ.dr. MARCEL RUSU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

METODICA CRIMINALISTICĂ, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ

Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

Investigarea fenomenului criminalităţii organizate, Lect..univ.dr. M.MAZILU

TEME:

1. Investigarea infracţiunilor de corupţie

2. Investigarea traficului de persoane

3. Investigarea traficului de droguri

4. Investigarea actelor de terorism

5. Investigarea criminalităţii informatice