anunţ important


ANUNT IMPORTANT PENTRU MASTERANZII DE LA D.J.P.!!!
Convocările lect.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI din data de 6.12.2013, se reprogramează în data de 20.12.2013, aceleași ore!!!!

programări cursuri

MODIFICARE!!!!!
Cursul d-nei prof. Corina Petică Roman de la APE anul I si Drept European din data de 29 noiembrie se modifică pentru 22 noiembrie, aceeaşi oră.PROGRAMARI AN UNIV. 2013/2014 Semestrul I
• P

Perioada de convocari este din 1.11.2013- 18.01.2014.(salile in care se desfasoara convocarile vor fi postate pe usa secretariatului!)
• Perioada de examene si depunere referate 3.02.2014 – 7.02.2014. (referatele se depun la secretariat!)

restante

PERIOADA DE RESTANȚE, RE-EXAMINĂRI ESTE 9-14.09.2013 !!
În perioada 05.08.2013- 06.09.2013 SECRETARIATUL ESTE ÎNCHIS - concediu de odihnă!!

PENTRU BUGET!

PERSOANELE CARE AU GLISAT DE LA TAXĂ LA BUGET SUNT OBLIGATE SĂ ADUCĂ DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL PÂNĂ LA DATA DE 02.08.2013, ORA 13,00 (ALTFEL PIERD LOCUL BUGETAT!)

CONFIRMAREA LOCURILOR

CONFIRMAREA LOCURILOR
24-26 IULIE, ORELE 9-15PENTRU CONFIRMAREA
LOCURILOR BUGETATE

sunt necesare următoarele:

 DEPUNEREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL- la secretariat master
 ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE- 25 lei - la secretariat master


PENTRU CONFIRMAREA
LOCURILOR CU TAXĂ

sunt necesare următoarele:

 ACHITAREA PRIMEI TRANŞE (40%)- 1040 ron din taxa de şcolarizare (2600 RON)
LA CASIERIA UNIVERSITĂŢII „LUCIAN BLAGA”
( str.B-dul Victoriei nr. 10) Program casierie: LUNI – VINERI 9-13

 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ŞCOLARIZARE- la secretariat master
 ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE- 25 lei -- la secretariat master


LISTE ADMITERE TAXA DREPT

LISTE ADMITERE TAXA STIINTE ADMINISTRATIVE

liste admitere master buget STIINTE ADMINISTRATIVE

liste admitere master buget DREPT